(Schůze zahájena v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vítám vás na dnešním dopoledním jednání. Zahajuji 46. schůzi Poslanecké sněmovny. Schůzi svolal předseda poslanecké sněmovny podle § 51 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny na základě žádosti 40 poslanců. Pozvánka vám byla rozdána přes poslanecké kluby v pátek 29. dubna, to znamená, že je to včas.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí i z ranní zahájené 44. schůze. Jenom bych chtěl připomenout, že kolega Tejc má náhradní kartu číslo 3 a stejně tak kolega Kaňkovský náhradní kartu číslo 15.

 

Pokud jde o další krok, který musíme učinit, je určit ověřovatele naší schůze. Navrhuji, abychom určili ověřovateli schůze pana poslance Adolfa Beznosku a pana poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Můžeme tedy hlasovat v hlasování číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navržené ověřovatele schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 1, z přítomných 101 poslance pro 89, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovateli 46. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Adolfa Beznosku a Jiřího Petrů.

 

Omluvy z dnešního jednání jsou totožné jako ze 44. schůze. Myslím, že je nemusíme konstatovat.

Přistoupíme ke stanovení pořadu 46. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout jeho změnu nebo doplnění pořadu, rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad schůze.

Jako první se hlásí pan kolega František Laudát. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo, dámy a pánové. Pane předsedající, jestli můžu ovšem, vzhledem k tomu, že se jedná o velmi vážný problém, abyste zjednal klid v této sněmovně způsobem minimálně standardním, či nadstandardním.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane poslanče, přeruším vás, požádám sněmovnu o klid. Ještě konstatuji, že kolega Birke má náhradní kartu číslo 13. Eviduji ještě potom další přihlášky k pořadu schůze.

Myslím, že už je dostatečný klid, abyste mohl pokračovat, pane poslanče. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, pokusím se nějakým způsobem, protože přes jistá ujištění, když vycházím z minulých mimořádných schůzí, musím předpokládat, že neschválíte program schůze, tudíž se pokusím nějakým strukturovaným způsobem tady přednést šíři té problematiky, a to v několika základních věcech.

Za prvé se domnívám, že v kauze EIA došlo k fatálnímu manažerskému selhání současného ministra životního prostředí pana Richarda Brabce.

Pane, předsedo, prosím, abyste skutečně zjednal pořádek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím. Pokusím se ještě jednou zjednat klid pro vás. I vás uklidnit, že pravděpodobně schůze bude normálně probíhat, že tady nejsou nějaké výhrady k pořadu. Vzhledem k tomu, že...

 

Poslanec František Laudát: Poprosil bych paní kolegyně a pány kolegy, jde jenom o 261 mld.korun.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan premiér má náhradní kartu číslo 16.

Myslím, že už můžete hovořit.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Ještě jednou. Pokusím se vám strukturovaným způsobem sdělit některé věci, protože nemám jistotu, že schválíte program této schůze, přes jistá ujištění, že k tomu dojde.

Za prvé, v dané záležitosti se domnívám, že v kauze EIA došlo k fatálnímu manažerskému selhání současného ministra životního prostředí pana Richarda Brabce.

Za další, Ministerstvo životního prostředí a další ministerstva a vláda nevěnovaly problému dostatečnou pozornost a nepřipravily plány na rychlou nápravu krizové situace.

Za další, Ministerstvo dopravy i vláda podceňují ekonomické dopady kauzy na české stavebnictví, rozvoj české dopravní infrastruktury. A podotýkám, že nikoho z vládní garnitury nezajímá, že celá kauza dopadá na další investice typu protipovodňová opatření a další a další, kde také mohou být neplatné nebo zastaralé posudky posuzování vlivů na životní prostředí.

Za další, vláda svými plánovanými kroky ohrožuje čerpání všech prostředků na programovací období 2013 až 2020 a ohrožuje i vyúčtování prostředků z předchozího období.

Za další, nemohu se zbavit dojmu, že vláda a ministři manipulativně informují veřejnost o skutečném rozsahu kauzy a jejích dopadech. Zhruba v tomto scénáři se vám pokusím tady něco říci.

Dámy a pánové, dnes se máme na mimořádné schůzi zabývat hrozící krizí při výstavbě nejen dopravní infrastruktury. K žádosti o svolání této schůze kluby TOP 09 a ODS jsme sáhli poté, co se marně poslední minimálně dva měsíce snažíme zařadit tuto závažnou problematiku na pořad sněmovny. Osobně jsem zařazení poslední dobou navrhoval třikrát, i v časových variantách, abych nenarušoval vaše vládní priority. Vždycky jste to zamítli. Počtvrté to navrhoval, myslím předminulý týden, kolega Stanjura, rovněž neúspěšně. Buď si předáci koaličních stran neuvědomili závažnost situace, ale pravdivější variantou je, že se vláda snaží tutlat fatální manažerské selhání svého ministra, které nemá v dosavadní historii resortu životního prostředí obdoby.

Za hlavního viníka této krizové situace osobně považuji ministra životního prostředí Richarda Brabce. Věřím, že tentokrát koaliční většina ve Sněmovně umožní schválení programu schůze, na které chci prokázat na základě oficiálních dokumentů, že nejenom ministr Brabec o problému EIA věděl od začátku svého mandátu, ale že problém podcenil, že nekonal, aby dopady nové legislativy EIA efektivně řešil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP