Neautorizováno !


(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní místopředsedkyni Černochové. Nyní s přednostním právem pan místopředseda Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, budu velmi stručný. Víte, možná promluvím spíše z pohledu své profese. Vážím si toho, že v trestním zákoně, v zákoně o policii, v trestním řádu, je nezávislost vyšetřovatele policie. Nerad bych ovlivňoval jejich práci a předpokládám, že ministr vnitra ví, co podepisuje, když píše, že podle dosud uskutečněných šetření a vyhodnocení policie se dále prověřuje postup policie. Prověřila ho generální inspekce. V tomto ohledu tedy považuji to šetření policie za neskončené a nerad bych tedy tím naším jednáním vstupoval do práv nezávislého vyšetřovacího orgánu.

To je jedna pozice. Druhá pozice je spíš osobní. Trochu jsem nechápal vystoupení pana kolegy Kalouska a mám na něj dotaz prostřednictvím předsedajícího, co je na tom pravdy, že psal děkovný dopis policii a Pražskému hradu, že nebyl vpuštěn na Hradčanské náměstí. Protože jak sám uvedl v minulém týdnu v televizi, rád se pere - my si pamatujeme jeho fackování mladého člověka před Poslaneckou sněmovnou -, a že tedy tím pádem nemohl spáchat žádný přestupek, aby byl policií umravněn. Takže v tomto ohledu nevím, jestli takový krok udělal, nebo neudělal. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec, po něm pan předseda Kalousek. Prosím pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, jednak bych tady řekl něco tak, jak to vnímám já, celou tu záležitost, v širším politickém kontextu a tak, jak jsem narychlo stačil prolistovat tu zprávu, kterou jsme dostali na stůl, či respektive včera večer do mailové pošty. Jenom velmi krátce.

Co se týká politického kontextu. Část veřejnosti si pomalu zvyká, že současná vláda ve spolupráci s prezidentem Zemanem změnila kurz české zahraniční politiky a preferuje navazování spolupráce s totalitními režimy. Do této kategorie řadím i trapné poklonkování čínskému režimu. Nedávná návštěva prezidenta Čínské lidové republiky v Praze zcela jasně ukázala, jak hluboký je odklon naší zahraniční politiky od našich postojů z éry Václava Havla. Organizátoři pražské návštěvy připravili pro čínského prezidenta uvítání, které se podobalo normalizačním maškarádám při vítání komunistických diktátorů před rokem 1989. Není tedy divu, že jistou část spoluobčanů to vedlo k potřebě vyjádřit svůj názor nejenom na velikonoční "výzdobu" Evropské třídy, ale i na stav lidských práv v zemi prezidentových kamarádů.

V této souvislosti je pro demokratickou zemí neomluvitelné chování policie, která dohlížela na bezpečnost během návštěvy. Odmítám bagatelizování, či marginalizování, jak dnes zaznělo z úst jednoho sociálního demokrata ve zpravodajství ČT24, toho, co se dělo směrem k našim občanům. Je pravdou, že nedošlo k závažným zraněním. To však neznamená, že nejde o závažnou situaci. Řadě společenských krizí a násilí v historii předcházely "marginální" záležitosti. Někdy to začínalo u půllitru piva v nálevnách, jindy u zamindrákovaných individuí, která neuměla najít kloudný smysl svého života. Ještě by se mohlo vedení policie a ochranné služby vymlouvat na nervozitu z bezpečnostních rizik při návštěvě prezidenta nejlidnatější země světa.

Pane ministře vnitra, jak potom vysvětlíte nedávné chování policie v Bochově během návštěvy prezidenta Zemana? Proč jsou perlustrováni a následně předvoláváni k podání vysvětlení lidé, kteří přišli slušným způsobem protestovat proti chování a postojům prezidenta naší země? Akci v Bochově považuji za jasné zastrašování občanů, kteří mají jiný názor než v současnosti vládnoucí političtí papaláši.

V této souvislosti si vás dovoluji požádat o sdělení, kdo policistům v Bochově vydal příkaz perlustrovat nepohodlné občany a kdo je následně předvolal k podání vysvětlení. Jaká opatření budou učiněna, aby občané ať už přímo, nebo nepřímo nebyli zastrašováni za projevení svého názoru? Jaké kázeňské důsledky vedení policie z kauzy Bochov vyvodí? A prosím bezpečnostní výbor, pokud se bude zabývat okolnostmi fungování policie kolem návštěvy prezidenta Čínské, takzvané lidové, republiky, aby se současně zabýval a přidal k tomu i kauzu Bochov.

Dále. Chování policie v Bochově a během návštěvy čínského prezidenta ukazuje, že se nemůže jednat o náhodu. Pane mistře, kdo vydal příkaz k porušení akademické svobody a proč, když evidentně nebyla ohrožena bezpečnost ani nehrozilo narušení průběhu návštěvy čínského prezidenta? Nepovažujete chování policie opět za zastrašování lidí, kteří vyjádřili odlišný názor, než má prezident Zeman a jeho souputníci?

Pane ministře, jak fungovalo plánování návštěvy Si Ťin-pchinga? V dnes předložené takzvané závěrečné - ale docela bych se ohradil, že to bude závěrečná zpráva. Autor té zprávy sám sebe usvědčuje z toho, jakým, zřejmě chaotickým a neprofesionálním, způsobem byla akce připravována. Ještě se k tomu vrátím.

Organizátoři protestního shromáždění na Hradčanském náměstí se chovali zcela v souladu s platnými zákony a policie opět na příkaz kohosi evidentně omezila protizákonná (zákonná) práva protestujících. Kdo vydal příkazy policii na Hradčanském náměstí? Padlo tady jméno, od službu tam konajících policistů, že to byl kancléř Mynář. Ti, kteří si pamatují roky předcházející pádu komunistického režimu v roce 1989, si jistě vzpomenou, že pokyny k zásahům na Václavském náměstí udílel tehdejší šéf pražských komunistů Miroslav Štěpán.

Samostatnou kapitolou je chování čínských vítačů v ulicích Prahy. Nedokážu si představit, že by se čeští turisté, a dokonce i zaměstnanci ambasády, jak sami sebe někteří prezentovali, v cizí zemi chovali stejně jako čínská klaka v Praze. Je pro mě nepřijatelné, aby zaměstnanci jakékoliv ambasády v Praze zasahovali do našich vnitřních záležitostí.

Pane ministře, proč zasahující policie podle zveřejněných záběrů zcela evidentně stranila čínským vítačům a zcela zbytečně omezovala právo českých občanů na svobodu projevu? Kdo tyto příkazy vydal? ptám se znova. Vznesu dotaz na Ministerstvo zahraničí České republiky, protože pan Zaorálek je na důležitém jednání v Bruselu, zda Ministerstvo zahraničí České republiky zvažuje vyhoštění zaměstnance čínské ambasády, který zjevně porušil svůj status v naší zemi.

Pro TOP 09 je svoboda projevu základním pilířem demokracie. Svobodu projevu přejeme nejenom svým příznivcům, ale i odpůrcům. Domníváme se, že důsledným a férovým vyšetřením postupu Policie České republiky během návštěvy čínského prezidenta v Praze a českého prezidenta v Bochově na Plzeňsku a vyvozením důsledků vůči viníkům zabráníte opakování podobných excesů, respektive jejich eskalaci při dalších podobných akcích. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP