(10.50 hodin)
(pokračuje Chovanec)

Já si myslím, že toto je institut, instrument a nástroj, který bude používat Policie České republiky v ojedinělých případech. Že se bavíme o deseti případech ročně, možná méně. Jsem dalek toho, abych upíral práva poctivým držitelům zbraní. Je to přesně naopak. Tato vláda bojuje za to, abychom neimplementovali nesmyslné nápady Evropy na to, aby naši držitelé zbraní, kteří dnes se pohybují v mantinelech velmi přísného a dobrého zákona o zbraních, tak abychom ještě zpřísňovali, abychom likvidovali muzejní sbírky a další nesmysly, které občas bohužel evropská legislativa plodí. To znamená, my chceme podporovat poctivé držitele zbraní. My stojíme na jejich straně. A osobně si myslím, že občan, který drží zbraň pro vlastní ochranu, pro své koníčky, není nebezpečím pro stát. Přesně naopak. Z těchto důvodů přicházíme s těmito návrhy. Ty návrhy samozřejmě vznikly po tom, co se stalo v Uherském Brodě a co se stalo v rámci výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Bohužel občas se musí stát tragédie, abychom na ni rychle zareagovali. Snažíme se touto normou.

Já vás poprosím o to, abyste hlasovali o návrzích tak, jak byly předloženy, a podle stanoviska Ministerstva vnitra. Je samozřejmě na vás, jak se rozhodnete. Děkuji za pozornost a děkuji i za tuto debatu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře, za závěrečné slovo. Dorazily ke mně dvě omluvy. Pan poslanec Soukup se omlouvá od 12. hodiny do konce jednání z osobních důvodů a pan poslanec Jakubčík po 13. hodině z pracovních důvodů.

Zeptám se ještě zpravodajů, protože máme tři zpravodaje, zda chtějí vystoupit. Pan poslanec Váňa nechce, pan poslanec Schwarz si nepřeje vystoupit a pan poslanec Seďa, toho zde nevidím. Také si nepřeje vystoupit. V tom případě budeme hlasovat.

Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a také k nim sdělil stanovisko. Vás ostatní prosím, abyste se usadili, ztišili, a přistoupíme k hlasování.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedo, na základě usnesení garančního výboru, kterým je výbor pro bezpečnost, jsme připravili a doporučili Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení podle procedury, která je součástí sněmovního tisku 677/6, kterou máte k dispozici.

Legislativně technické úpravy ve třetím čtení nebyly předneseny. Dále bychom začali hlasováním o pozměňovacím návrhu pod písm. B, to je ten z výboru pro obranu. Jenom upozorňuji, že pokud by byl přijat, pak nebude hlasovatelný pozměňovací návrh A11 z výboru pro bezpečnost. Jenom vysvětlím. Tento pozměňovací návrh upravuje pravomoc policie zajistit zbraň tak, že by toto zajištění prováděli specialisté ze služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Nebyl by to tedy jakýkoliv policista, ale specialista z této služby. Pokud by byl přijat pozměňovací návrh B, pak by to nebylo hlasovatelné.

Dále by se hlasoval pozměňovací návrh pod písm. C pana poslance Gabala, pod písm. D, dále následně písmeno E a na závěr pod písm. A komplexní pozměňovací návrh z výboru pro bezpečnost. Na závěr potom hlasování o zákona jako o celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, zda někdo navrhuje jiný postup. Není tomu tak, ale pro jistotu jsem zahájil hlasování o proceduře a ptám, kdo souhlasí s takto navrženou procedurou. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 460, přihlášeno je 167, pro 160, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Můžeme tedy přikročit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, pane zpravodaji, další návrh.

 

Poslanec Roman Váňa: Nejprve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu označeném jako písm. B. Stanovisko garančního výboru je - nedoporučuje.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Stanovisko pana ministra prosím? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 461, přihlášeno je 166, pro 75, proti 78. Návrh nebyl přijat. Další.

 

Poslanec Roman Váňa: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pana poslance Gabala označeného písmenem C.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vyčkáme na kontrolu hlasování. (Probíhá kontrola hlasování.) Paní poslankyně Zelienková. Prosím o klid!

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Já bych chtěla jenom říct, že jsem hlasovala pro, ale na sjetině mám ne, jak jsem se teď koukala, a chtěla bych zpochybnit hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Je to námitka pro záznamu o hlasování, o které rozhodneme v hlasování, které jsem zahájil, a ptám se, kdo souhlasí s touto námitkou paní poslankyně Zelienkové. Aha. Všechny vás odhlásím. Hlasování prohlašuji za zmatečné. Prosím o novou registraci a budeme hlasovat o námitce ještě jednou.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s námitkou paní poslankyně Zelienkové. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 463, přihlášeno je 164, pro 155, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o pozměňovacím návrhu pod písm. B. Je tomu tak. Stanoviska zazněla.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 464, přihlášeno je 164, pro 74, proti 73. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Váňa: Dále tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písm. C pana poslance Gabala. Jedná se o zavedení povinnosti pro praktické lékaře hlásit ztrátu způsobilosti osob Policii České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP