(15.00 hodin)
(pokračuje Sobotka)

Já pokládám za logické, jestliže České dráhy shledaly argumenty pro napadení rozhodnutí Rozhodčího soudu, tak pokládám za logické, že se České dráhy obrátily na soud. A jenom nezávislý soud může posoudit, zdali ty argumenty, které České dráhy proti tomu rozhodčímu nálezu uplatňují, jsou relevantní, nebo zda relevantní nejsou. A tady budeme muset počkat na rozhodnutí nezávislého soudu o těch žalobách, které k obecnému soudu České dráhy koncem roku 2015 podaly. Předpokládám, že žádné spekulace, žádná schůzka nemůže zpochybnit tento postup, který se rozhodly České dráhy a jejich statutární orgány zvolit.

Nepochybně vláda se bude prostřednictvím řídicího výboru Českých drah i prostřednictvím dozorčí rady zajímat o to, jak pokračuje vývoj tohoto sporu. Určitě máme zájem na tom, aby celá věc měla minimalizovaný negativní dopad na hospodaření a fungování Českých drah.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu premiérovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Tomio Okamura, který pana premiéra bude interpelovat ve věci migrantů. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Pane premiére, mám na vás obligátní a staronové otázky, na které od vaší vlády, pane premiére, stále nedostávám relevantní odpovědi. Za prvé, kolik migrantů hodláte letos přivézt do České republiky a kolik příští rok? Prosím uveďte konkrétní číslo. Na základě vaší poslední odpovědi z prvního března letošního roku jste mi napsal, že do poloviny roku 2017 kývla vaše vláda na trvalé přijetí 3 091 migrantů z arabských či afrických zemí, z toho vaše vláda dokonce 1 500 osob odsouhlasila dobrovolně a zbytek jsou kvóty Evropské unie. Jednáte zcela proti vůli občanů České republiky.

Druhá otázka. Kolik peněz celkem na jejich přesídlení, usazení a integraci do naší země hodláte sebrat českým občanům? Prosím, uveďte aspoň přibližné konkrétní číslo. Slyšel jsem v tuto chvíli, že náklady činí více než 4 mld. korun. Jestli je toto číslo nepřesné, prosím, pane premiére, opravte mě.

Za třetí. Proč jste si vybral platit za cizí migranty, kteří nezákonně pronikli na území Evropské unie, místo našich vlastních českých potřebných občanů?

Za čtvrté. Která konkrétní města a obce, pane premiére, budou muset migranty hostit? Uveďte konkrétní názvy měst a obcí, aby naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, mohlo pomoci občanům těchto obcí bránit se proti těmto krokům vaší vlády. Jak víte, kapacita stávajících migračních center na vaší vládou odsouhlasené tisíce migrantů nestačí. Proto uveďte konkrétně, kam je budete umisťovat.

Za páté se vás ptám, kdo vám dal mandát rozdávat naši zemi proti vůli skutečných majitelů této země, tedy českých občanů. Ve volbách jste o ničem takovém nehovořili, že budete přijímat nezákonné migranty, kteří pronikli do Evropské unie, a naopak jste ještě vloni situaci bagatelizovali.

Závěrem chci zdůraznit, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, prosazuje od počátku jako jediná strana v Parlamentu nulovou toleranci nezákonné migraci do Evropské unie a do České republiky a samozřejmě také nulovou toleranci migraci jakýchkoli lidí islámského vyznání. A prosím, pane premiére o zcela konkrétní odpovědi na jednotlivé otázky a alespoň přibližná čísla.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Okamurovi. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážené poslankyně, vážení páni poslanci, já chci především odmítnout naprosté nesmysly o tom, že vláda zapomíná na naše vlastní občany a upřednostňujeme před našimi vlastními občany výdaje na uprchlíky. To je přece naprostý nesmysl. Když se podíváte na politiku naší vlády, tak je přece zřejmé, že výrazně posilujeme výdaje, které směřují do oblasti sociální politiky. Posilujeme výdaje, které směřují do oblasti rodinné politiky. Zvyšujeme valorizaci penzí. Jenom tento týden tady prošel návrh vlády, to byl návrh vlády, nikoho jiného, na to, aby vláda mohla valorizovat penze až o 2,7 %. Prošel tady návrh vlády na to, aby horníci z hlubinných dolů mohli odcházet do důchodu dříve. Prošel tady návrh vlády, aby se výrazně snižovalo daňové zatížení rodin s dětmi, které bude pokračovat, to snížení daňového zatížení, i příští rok. Prošel tady návrh vlády na to, abychom zvýšili o 10 % příspěvek na péči, který dostávají lidé, kteří jsou závislí na pomoci někoho jiného. Příspěvek na péči se zvýší o 10 % od srpna letošního roku. Rozhodli jsme se v koalici a připravujeme návrh na to, aby se zvýšily platy zdravotních sester, platy lékařů o 10 %. Chceme, aby se i další platy zaměstnanců veřejného sektoru včetně hasičů, policistů nebo třeba lidí, kteří dělají v kultuře, v sociálních službách, navyšovaly. Zvýšili jsme výdaje na sociální služby v loňském roce i v letošním roce. Čili rozhodně vláda uplatňuje takové priority, které směřují ke zlepšení sociální situace občanů v České republice.

Za druhé. Podílíme se na řešení migrační krize v Evropě. Dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem vedla k výraznému snížení počtu uprchlíků, kteří se dneska snaží dostat z Turecka do Řecka. Vedla k tomu, že se konečně ve větším počtu začali vracet uprchlíci z Řecka do Turecka a z Řecka do dalších zemí, které hraničí s Evropskou unií. To znamená, ta dohoda, kterou jsme udělali, to, že jsme podpořili uzavření Balkánu, to, že naši policisté pomáhají v Makedonii a další země V4 pomáhají v Makedonii, zastavilo tu hlavní migrační trasu, která ještě loni směřovala do střední Evropy.

Čili za prvé, naprostou většinu finančních prostředků věnujeme na zlepšení situace a životní úrovně občanů v České republice. Za druhé, podporujeme v Evropě taková opatření, která už mají reálné výsledky a vedla ke snížení migračního tlaku směrem do středu Evropy.

A za třetí - jaká je reálná situace v České republice? Od 1. do 15. dubna letošního roku bylo v České republice evidováno celkem 82 žádostí o mezinárodní ochranu. Nejvíce žádostí o mezinárodní ochranu podali tradičně státní příslušníci Ukrajiny v počtu 31 žádostí. Druhý nejvyšší počet podaných žádostí byl zaznamenán u státních příslušníků Iráku, kteří podali 19 žádostí. Tyto žádosti souvisí s programem repatriace křesťanských uprchlíků z Iráku do České republiky. Třetí skupina byli příslušníci Ruské federace a čtvrtá, nejpočetnější skupina byli lidé z Kuby. To bylo pět žádostí, které přišly z Kuby o mezinárodní ochranu tady v České republice. Jinak musím říci, že v tomto termínu od 1. do 15. dubna bylo zjištěno 11 případů tranzitní nelegální migrace.

Ta čísla myslím jasně ukazují, že v České republice nezažíváme v letošním roce žádný dramatický migrační tlak. Ta čísla odpovídají realitě z předcházejících let. Většina žadatelů o azyl tady v České republice nepochází z regionu Blízkého východu, ale pochází z jiných zemí. A největší počet těchto žadatelů i nadále pochází z Ukrajiny a pochází z Ruska.

Kapacity zařízení Ministerstva vnitra dostačují současné migrační situaci, ve které se Česká republika nachází, a já jsem přesvědčený o tom, že i díky aktivnímu přístupu V4, České republiky v rámci řešení migrační krize budeme schopni tuto situaci zvládnout. A platí, že Česká republika je schopna pomáhat v rámci svých možností, ale pomáháme lidem, kteří jsou bezpečnostně prověřeni, a pomáháme lidem, kteří jsou skuteční váleční uprchlíci a tuto pomoc potřebují.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Prosím o doplňující otázku pana poslance. Prosím, pane poslanče, vaše minuta.

 

Poslanec Tomio Okamura: Pane premiére, to je neuvěřitelné! Já o voze a vy o koze. Já jsem se ptal na 3 091 imigrantů z afrických a arabských zemí, které vaše vláda odsouhlasila do České republiky, a své závazky musí Česká republika na základě vašeho rozhodnutí naplnit do poloviny roku 2017. Je to dopis od vás z 1. března. A vy odpovídáte úplně na něco jiného? To snad vůbec není možné. Já nevím, jestli se špatně slyšíme, ale vy odpovídáte na Ukrajince, odpovídáte na Rusy, ale neodpovídáte na to, na co se ptám.

Takže jediné čisté řešení z mé strany je, abyste nabídl svou rezignaci, abyste rezignoval, abyste podal demisi, a nové volby spojené s referendem o přijímání migrantů, které vy jste odsouhlasili. Řešením situace je také referendum o vystoupení z Evropské unie a následné vystoupení z Evropské unie. Návrh na referendum o vystoupení České republiky z EU jsme již za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tady čtyřikrát podali včetně petice, kterou podepsalo více než 100 tisíc občanů, a vy jste vše zamítli. Takže proč odmítáte, aby se občané sami rozhodli o své budoucnosti ve své zemi a s kým tady budou žít? A odpovězte prosím na ty moje otázky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP