(Jednání pokračovalo v 10.47 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Já nyní prosím pana zpravodaje, aby předstoupil k řečnickému pultu, seznámil nás - pardon, ještě s přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, vážení hosté, dámy a pánové, já bych vás seznámil s postojem klubu TOP 09. Za prvé chci konstatovat, že vláda řešení problému OKD nezvládá. To, s čím jste dnes přišli, znamená, že náklady na předčasný odchod horníků do důchodu proti stávající úpravě zaplatí, vlastně se s ním solidarizují, stávající penzisté, protože to půjde z tohoto rozpočtu. Marně jsme po dobu projednávání nejenom při příležitosti této novely zákona i dalších vyzývali vládu, aby pro dané záležitosti připravila systémové řešení. Bohužel se tak nestalo. (V sále je rušno.)

K samotnému regionu. My jsme s velkými rozpaky, nicméně s jistým pochopením přihlíželi k tomu, že vláda ze státního rozpočtu uvolnila 600 milionů na prodloužení životnosti OKD. V krajním případě jsme to chápali tak, že si získáváte čas, abyste problematiku mohli řešit systémově a odpovědně. Musím konstatovat, že tento čas jste promarnili a těch 600 milionů bylo do jisté míry jenom prodloužením agonie ekonomicky neudržitelné firmy.

Velmi jsme kritizovali a zbytečně jste zdrželi, zejména pan ministr financí Babiš, rozjetí nových projektů, nových investic v Moravskoslezském kraji, s tím, že -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, pane předsedo, ale poprosím v sále o klid. Prosím, abyste pokračoval, až tady bude klid.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. S tím, že jako odstrašující příklad nezodpovědnosti bych označil chování pana Andreje Babiše ve vztahu k problematice průmyslové zóny Barbora.

Za stávající situace je mi líto, a znovu to zopakuji, že skutečná tvář pana ministra financí je taková, že mu ani nestojí za to, aby u tohoto velmi závažného problému asistoval. Měli jsme pro něj připravené otázky, které se týkaly ryze státních financí, bohužel mu nestojí za to, aby tady byl, tudíž jsme ani otázky nepokládali.

Vzhledem k tomu, že se spolupodílíte svou neschopností na řešení situace, tak jsme se rozhodli, že podpoříme vládní návrh. Musím jenom konstatovat, že se stává tradicí, že vláda přijde s nějakým návrhem a potom zevnitř koalice jsou tady načítány pozměňovací návrhy. Obáváme se, že díky vaší neschopnosti by eskalovaly problémy se sociálním pozadím nebo se sociální situací v Moravskoslezském kraji, a proto chceme, aby vládní návrh byl schválen.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Pokud se nikdo další s přednostním právem nehlásí, poprosím pana zpravodaje. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já vám děkuji, pane předsedající. Takže já rovnou přistoupím k proceduře, jak je tady připravena garančním výborem. Žádné legislativně technické návrhy nebyly, čili nebudeme muset hlasovat o těchto věcech. Rovnou bych přešel k další proceduře, jak je navržena a jak ji máte určitě před sebou.

První je návrh A varianta 2, což - když to řeknu slangově - znamená sedm let. Návrh 3, návrh A varianta 1 je šest let. Pak je tady návrh B, resp. návrh B1 až B3, které by se měly hlasovat společným hlasováním. Jsou to návrhy, které podala moje kolegyně poslankyně Maxová, kde se vypouští zvýhodněný přepočet procentní výměry a zůstává zachováno pět let. Tolik k návrhu poslankyně Maxové. Pak už budeme hlasovat jenom o návrhu zákona jako celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP