(19.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Přečtu omluvu. Dnes od 19.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr životního prostředí Richard Brabec.

A nyní prosím pan poslanec Votava, připraví se pan poslanec Kádner.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsem avizoval v obecné rozpravě. Jednak se to týká sněmovního dokumentu 4098, který řeší kvalifikační předpoklady. K tomu se tedy přihlašuji. Přihlašuji se také ke sněmovnímu dokumentu 4097, který řeší splácení hypotečního úvěru. A přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu 4173, který řeší jednorázové splacení hypotečního úvěru v případě prodeje nemovitosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní požádám pana poslance Kádnera a připraví se pan poslanec René Číp s vystoupením. Prosím.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych se i já přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem v obecné rozpravě odůvodnil. Tento pozměňovací návrh je pod číslem sněmovního dokumentu 4191. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec René Číp a připraví se pan poslanec Marek Benda.

 

Poslanec René Číp: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte, abych se formálně přihlásil k pozměňovacímu návrhu uvedenému v systému jako sněmovní dokument pod číslem 4133, a to včetně zevrubného zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Marek Benda, připraví se pan poslanec Petr Kudela. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já už jsem uváděl v rozpravě, takže teď už uvedu jen návrhy, protože nejsou v systému.

V § 14 odst. 1 částka "20 milionů" se nahrazuje částkou "5 milionů". A v § 122 odst. 3 se udělá tečka za "výše jistiny spotřebitelského úvěru" - tečka. Slova "nejvýše však 200 tisíc korun" se vypouštějí.

Odkazuji na to, co jsem říkal v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Petr Kudela. Připraví se pan poslanec Volný. Prosím.

 

Poslanec Petr Kudela: Dobrý večer, pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové. Přihlašuji se ke svému pozměňujícímu návrhu, nebo ke svým pozměňovacím návrhům, které jsem předložil do systému pod číslem 4207. V bodě 1 a 3 navrhuji upravit povinnosti podávat informace o tom, co se rozumí porušením smlouvy a jaké jsou za to sankce. V bodě 2 navrhuji, aby se specifikovaly oprávněné náklady, které vznikají se sjednáváním spotřebního úvěru. A v bodě 4 navrhuji upravit podmínky při sjednávání telefonických kontraktů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Volný.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, kolegyně, já bych tímto chtěl požádat o již avizované zkrácení doby na projednání ze 14 dnů na 7 dní mezi druhým a třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Prosím, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já si myslím, že to není rozumný návrh. Ten zákon má takřka 500 stran. Dneska tady zaznělo podle mě několik desítek pozměňovacích návrhů a vy nás nutíte, abychom ve středu rozhodovali. To znamená za osm dnů. Na rozpočtovém výboru. Já si myslím, že kvalita by měla mít přednost před rychlostí. Samozřejmě, můžete to prohlasovat, ale sami uznejte, když tady budeme do pátku, kolik budeme mít času na to, abychom se vůbec seznámili se stanoviskem Ministerstva financí k těm různým pozměňujícím návrhům, a kolik budeme mít času na to, abychom vedli nějakou kvalifikovanou debatu na rozpočtovém výboru. Pokud jsem dobře poslouchal rozpravu, a snažil jsem se poslouchat všechny pozměňující návrhy, tak v zásadě nikdo nepopřel základní smysl zákona. Spíš se jedná o technické a parametrické změny a to si myslím, že je dobře promyslet. Takže samozřejmě spěchat můžete, ale já to nedoporučuji, protože si myslím, že na to budeme potřebovat v rozpočtovém výboru víc času než jenom - a teď já nevím, dokdy je schopen ministr financí říct, kdy přijde stanovisko Ministerstva financí. Některé pozměňovací návrhy zazněly, že ještě nejsou ani v systému, to znamená, než se to vůbec zpracuje, tak to bude během zítřka nebo pozítří.

Takže opravdu doporučuji, abychom ten návrh neschválili, nechali tomu řádnou dobu a měli jsme dostatek času to projednat v rozpočtovém výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nikoho dalšího nevidím, že by se hlásil do podrobné rozpravy. Je tomu tak, v tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se pana zpravodaje a pana ministra na závěrečná slova, zda si chcete vzít. Není tomu tak. V podrobné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. O tomto návrhu budeme hlasovat. Přivolám kolegy z předsálí. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili svými kartami. A opakuji, o čem budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zkrácení lhůty na sedm dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 222, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 43, proti 46. Konstatuji, že s tímto návrhem nebyl vysloven souhlas. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání.

22.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 680/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Pane místopředsedo, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, sněmovní tisk 680 představuje návrh souboru změn platných zákonů, jejichž potřebnost vyplývá ze sněmovního tisku číslo 679, to je z vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, o kterém jsem hovořil před chvílí. I tento návrh zákona byl projednán rozpočtovým a ústavněprávním výborem, které k němu přijaly svoje usnesení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 680/1 až 4. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jaroslav Klaška, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Takže ještě jednou. Rozpočtový výbor se tímto sněmovním tiskem zabýval na své 38. schůzi dne 30. března. Dovolte mi přednést usnesení, které přijal.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí Lenky Juroškové, zpravodajské zprávě poslance Jaroslava Klašky a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru, sněmovní tisk 680, schválila ve znění pozměňujících návrhů, které jsou uvedeny ve sněmovní tisku 680/3. A za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní prosím zpravodaje ústavněprávního výboru poslance Radka Vondráčka, aby nás informoval o projednání návrhů ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP