(18.50 hodin)
(pokračuje Votava)

Byl tam přijat ale ještě jeden pozměňovací návrh, který je poměrně zásadní. Nevím, jestli ho zmínil pan zpravodaj, protože to je z jeho dílny. A to sice vyloučení rozhodčích doložek z těchto smluv o spotřebitelském úvěru. Protože je určitě neblahá zkušenost právě s těmito doložkami, kdy tedy - já neříkám proboha, že rozhodčí soudy nemají místo v tomto systému, myslím, že ani pan předkladatel toho pozměňovacího návrhu to takto nemyslel. Ale něco jiného je, když se uplatní mezi podnikateli, a něco jiného, když se uplatňují mezi podnikatelem a občanem. A ono opravdu v minulosti byla řada případů, kdy ty lidi vysloveně oškubali vlivem toho rozhodčího řízení, kdy bylo domluveno - a neříkám, že všichni ti rozhodci jsou špatní, chraň bůh, to nechci říct, ale objevili se občas tací, kteří prostě toho využili a byli třeba i domluvení s tím věřitelem. To pravda je. Ono došlo k určitému omezení těch rozhodčích doložek, ale myslím si, že tady úplně to vyloučení namístě je. Samozřejmě je tady soud atd., takže v tomto případě bych to bral jako docela dobrou věc.

Já bych se chtěl zmínit o několika pozměňovacích návrzích, které podávám. Několika - jsou tři a samozřejmě se k nim přihlásím potom v podrobné rozpravě. Jedním z takových pozměňovacích návrhů je pozměňovací návrh, který se týká kvalifikačních předpokladů, a to když snižuje praxi z pěti let na tři roky. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je hlavně zvýšení ochrany, mimo jiné, těch lidí, kteří mají pokročilejší věk, a u nich by to mohlo být závažnou překážkou k získání požadovaného formálního maturitního vzdělání pro ty zprostředkovatele, ačkoli již mají letitou praxi v oboru. Tak tam se to snažíme zmírnit v podstatě z těch pěti let na tři roky praxe. Musí tedy samozřejmě prokázat, že ty tři roky opravdu působili v daném oboru.

Další dva pozměňovací návrhy se týkají hypotečních úvěrů, protože hypotéky jsou součástí tohoto vládního návrhu zákona. Jednak se navrhuje, aby bylo umožněno splácení až jedné čtvrtiny jistiny každoročně zdarma bez nějakého takového sankčního poplatku, myslíme tím tedy toho hypotečního úvěru. Návrh zákona umožňuje splácení 20 %, tady tedy navrhujeme 25 % jistiny. Samozřejmě cílem je umožnit snížení zadlužení toho člověka, který má hypotéku, pokud má dostatečné prostředky, které získal různým způsobem, ať to bylo třeba dědictvím, nebo to bylo v rámci rozvodového vyrovnání, těch případů může být hodně, samozřejmě legálním způsobem má ty prostředky, a může tedy snižovat to své zadlužení a postupně splácet.

Další pozměňovací návrh se týká možnosti předčasného jednorázového splacení hypotečního úvěru v případě, kdy se ta nemovitost prodává. To může samozřejmě nastat z řady důvodů. Člověk najde práci na druhém konci republiky, potřebuje se přestěhovat z těch důvodů, má hypotéku, rád by tedy tu nemovitost, která je zatížená hypotečním úvěrem, prodal a z toho uhradil nebo doplatil tu hypotéku a samozřejmě třeba si hypotéku vzal na nové bydlení. Nebo častým problémem je, když se manželé rozvádějí, pak samozřejmě na koho připadne splácení té hypotéky, tak tady aby také byla možnost jednorázově prodat, udělat vypořádání a splatit nebo doplatit ten hypoteční úvěr.

My jsme původně v rozpočtovém výboru měli návrh, kdy to bylo bez sankce, ale já předkládám kompromisní řešení, a to aby ten člověk mohl tak učinit, jednorázově to splatit, ve dvou variantách, buď po době trvání toho hypotečního úvěru jednoho roku, variantně dvou let, a aby zaplatil tedy ten sankční poplatek s tím, že ukončí předčasně ten úvěr, do výše 1 % z té částky, která bude doplatkem hypotečního úvěru, maximálně pak do výše 50 000 korun.

Takže to jsou, dámy a pánové, v kostce pozměňovací návrhy, které jsem zadal do systému a k nimž se formálně přihlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Votavovi. Další dvě faktické poznámky, nejprve pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, pan poslanec Bohuslav Chalupa poté s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Opět dle účelu faktické poznámky zareaguji na předřečníka. Pan předseda rozpočtového výboru Votava tady říkal, že ten úvěr si nikdo nebere nebo že si ho nikdo nebere nedobrovolně. Prostě každý to udělá dobrovolně. Já s tím nesouhlasím. Uvědomme si, že to tak není. Lidé se dostávají do různých životních situací, dokázal bych vymyslet spoustu příkladů. Například samoživitelka má děti, bývalý manžel nesplácí povinné výživné, dostane se do problémů. Když jí přestane fungovat pračka, tak může prát v ruce, když jí přestane fungovat lednička nebo sporák, už je to větší problém. Žije prostě od výplaty k výplatě - a máme tady nucený úvěr. Člověk v tu chvíli trošku až tak nepřemýšlí o tom, jaké jsou ty okolnosti, potřebuje akutně řešit.

Protože tady pan předřečník říkal "bez poznámek", já znám i politickou stranu, která si bere úvěr, přestože ho určitě nechtěla, a to je ve velkých částkách. V malých částkách se to týká i občanů, kteří se dostanou do problémů a musí něco takového řešit. A právě proto je třeba nastavit nějaké parametry, tak jak říkal kolega Lank. A to, co tady bylo kvitováno, že to bylo správně řečeno, ne vždycky lidé přemýšlejí o tom. Kdyby byli všichni uvážliví, všichni máme řidičské průkazy, proč máme omezenou rychlost - abychom nejezdili moc rychle. Ze stejného důvodu, aby nebyly vysoké rychlosti, je dobré se trošku zamyslet nad tím, aby nebyly vysoké sankce a vysoké úroky.

Takže hlavní myšlenka toho, co jsem chtěl sdělit, že zdaleka ne všichni si ty úvěry a půjčky berou dobrovolně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. Pan poslanec Václav Votava s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče. Pardon, pan poslanec Bohuslav Chalupa nejprve, poté pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo, jenom velmi stručně. Každá mince má dvě strany. Nesouhlasím s tím, že si někdo bere půjčky nedobrovolně, to tedy v žádném případě. Protože jsem se tím zabýval, tak známe např. případy důchodkyň, které si vzaly deset takových nebankovních úvěrů, poplatily svým vnoučatům atd., nemají nic, barák nemá žádnou hodnotu, a ti lidé pak udělají osobní bankrot a věřitelé dostanou 30 %. Takže tady je určitý problém, že lidé toho zneužívají. A je samozřejmě i věcí těch nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, proč oni sami nemají mezi sebou řekněme nějakou asociaci, kde by měli registr půjček, protože i ti, kteří půjčují peníze, se vlastně chovají jako blázni, protože si ani nezjišťují, a ani možná nemají možnost si zjistit, že už ten člověk má dalších jiných pět úvěrů. I oni sami se vystavují jakémusi nebezpečí a je to jejich byznys, jestli ty peníze dostanou zpátky, nebo ne. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Nyní konečně pan poslanec Václav Votava s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Václav Votava: Já jsem chtěl jenom uvést na pravou míru, protože jsem tady hovořil o sankčním poplatku. Správně to jsou náklady, které má banka, které musí banka vynaložit s tím předčasným splacením hypotečního úvěru. Takže to není sankční poplatek v pravém slova smyslu, jak jsem řekl.***
Přihlásit/registrovat se do ISP