(18.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Tam je důležité, aby byla nějaká kombinace nějakého koeficientu a jistiny spotřebitelského úvěru. Ale naopak, pokud jsme připustili, a zjevně se to připustilo, že tady budou i spotřebitelské úvěry ve smyslu hypoték na nemovitosti, pokud budou poskytovány někým jiným než bankovním subjektem, tak to můžou být nemovitosti v hodnotě pěti, deseti, ale i mnohem více milionů. Víte dobře, že takové nemovitosti se tady stavějí - někteří staví, teď neříkám, my stavíme, ale někteří staví - a pak ta výše absolutního omezení částkou 200 tisíc nedává vůbec žádnou logiku.

Podle mě tam má být samozřejmě kombinace výše spotřebitelského úvěru a nějakého koeficientu. A teď budeme hlasovat, jestli je to 0,7 nebo 0,5, jak navrhuje rozpočtový výbor. Ale zdá se mi naprosto nelogické, aby tam byla ta druhá výše té absolutní částky, protože ta podle mě omezuje a zvýhodňuje vlastně jenom ty, kteří si berou spotřebitelský úvěr v nějaké vysoké výši. A tam nevidím vůbec žádný důvod, proč by oni měli být zvýhodňováni. Protože když už si tedy beru takhle vysoký spotřebitelský úvěr, to je minimálně nad 350 tisíc, tak se mám opravdu podívat, jak tu smlouvu uzavírám, a opravdu se mám podívat, jaké tam mám pokuty. Zdá se mi nesprávné, abychom v tomhle případě říkali: i ti, kteří si berou milion, tři, pět milionů, jsou nezodpovědní, nezodpovídají za nic a potřebujeme, aby to stát nějakým způsobem reguloval.

Děkuji za pozornost. Ty návrhy přednesu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Lank, po něm s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Byť v základním principu s mým předřečníkem souhlasím, nemůžu souhlasit v jedné věci, a to s tím, že lidi nejsou blbí a není potřeba je nějakým způsobem chránit. Myslím si, že tohleto opravdu není o inteligenci. Ti nejrůznější vykukové, kteří ty nejrůznější služby a úvěry a tak podobně nabízejí, to jsou v řadě případů často lidé na úrovni téměř profesionálních psychologů. Oni zneužívají lidi, kteří jsou momentálně v nějaké tíživé, zoufalé situaci, nebo zkrátka ekonomice nerozumí a neumí si to spočítat. Prostě nejsou všichni géniové v otázkách ekonomie a finančnictví. A často se jedná o seniory. Já jsem přesvědčen, že tyto lidi je třeba chránit. Ostatně velká část zákonů se dělá kvůli těm, kteří už tak nějak mají problém s tím jakákoliv pravidla dodržovat. Ono kdybychom byli všichni slušní a hodní, tak velkou část těch zákonů vlastně vůbec nepotřebujeme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Lankovi. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za pozornost. Já bych také zareagoval na dosud běžící diskuzi, za kterou děkuji. Ale poprosím pány kolegy prostřednictvím pana předsedajícího, aby si uvědomili, kolega Kádner, že tato záležitost tady byla projednávána někdy na začátku tohoto volebního období a také se jednalo nad poslaneckým návrhem Úsvitu, tehdy původního, právě o omezení RPSN. Ovšem organizace v terénu, jako je Člověk v tísni, finanční arbitr a další, nás přesvědčily, že to není ten hlavní problém. Že tady ten hlavní problém je skutečně v nemožnosti vrátit tu půjčku. Že to vnímání je takové, že lichva není to, když člověk chce mít profit z půjčování peněz za přiměřený zisk, ale tou lichvou je skutečně to, když člověk nemůže vrátit tu, řekněme, marginální půjčku nebo úvěr a je mu odebrána prostřednictvím exekutora a podobně daleko větší hodnota. Tak proti tomuto teď bojuje tento zákon.

A ke kolegovi Bendovi ještě prostřednictvím pana předsedajícího. On mě předběhl kolega Lank, který to řekl celkem dobře. Skutečně tady dochází, nebo podle informací lidí, kteří se pohybují v terénu, ke skoro organizovaným podvodům, které, řekněme, průměrně inteligentní člověk prostě neprohlédne. Ne každý je právník, ne každý si asi musí mnohostránkovou smlouvu psanou někdy velmi malým písmem prohlédnout, natož aby ještě zkontroloval, na kterou adresu to má vrátit a v který den, jestli tam ta firma vůbec existuje a podobně.

Takže ambice je skutečně jít proti jakýmsi organizovaným podvodům, například proti řetězci věřitel-rozhodce-exekutor.

Děkuji za pozornost pro tuto chvíli.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karel Fiedler. Po něm pan poslanec Václav Votava. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jen zareaguji na předřečníka, kolegu z rozpočtového výboru a zpravodaje pana poslance Klašku. Je pravda to, co řekl. To už se tady diskutovalo. Z veškeré té obsáhlé diskuze - a já si myslím, že i debata, která proběhla před rokem a půl, nebo dvěma lety, přestože to nebylo, bylo to zamítnuto, byla velmi přínosná. Protože z té debaty, alespoň tedy já jsem pochopil to, že hlavním problémem není výše RPSN, těch úroků, ale sankce, které ta roční procentní sazba nákladů nepokrývá. Tím nechci jít proti kolegovi Kádnerovi a říkat, že to nemusíme nebo že to nemáme dělat, protože je to další omezující opatření. A jistě všichni posoudíme, jak s tímto návrhem naložit, nebo si to ujasníme. Ale ta primární příčina je v sankcích, neúměrně vysokých sankcích, kde potom ty pokuty a částky, které člověk, který se do té dluhové pasti nebo těch problémů dostane, musí platit. Takže tohle prosím, kolegové, mějme na paměti, až budeme posuzovat jednotlivé pozměňovací návrhy a řešit prioritu tohoto problému. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Václav Votava. Prosím pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, musím souhlasit s panem kolegou Lankem v tom, co tady sdělil na mikrofon. Víte, ono je to o tom, že finanční gramotnost našich lidí není na potřebné úrovni, na jaké by měla být. Řadě lidí RPSN neříká vůbec nic. Někteří mají vůbec problém s tím, co je to úrok. A ono je rozdíl, jestli je úrok roční, nebo měsíční, nebo týdenní. Setsakramentský rozdíl. Je určitě dobře, že se finanční gramotnost začala vyučovat na školách. Ti starší lidé už s tím samozřejmě problém mají. Těžko je tyhle věci naučíte. I když vím, že určitá osvěta se dělá a dělat by se určitě měla. A nenazýval bych to nějak hloupostí těch lidí. A to, že si každý bere úvěr dobrovolně, to pravda je.

Pan kolega Benda tady hovořil o pozměňovacím návrhu, který byl přijat v rozpočtovém výboru. Ano, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, byl přijat pozměňovací návrh - můj pozměňovací návrh, abych se k němu přihlásil - který snižoval smluvní pokutu v případě nesplácení úvěru ze 70 % jistiny na 50 %. Ale máte pravdu, že tam zůstalo těch 200 tisíc, ta maximální hranice. Víte, ono něco jiného je 70 % z 20 tisíc a něco jiného z milionu. A ona ta smluvní pokuta by také neměla být likvidační. Dlužník by pořád měl mít šanci, aby to nějakým způsobem dokázal splácet. A o to by přece také mělo jít. To byla i motivace předkladatele, aby to nebylo likvidační pro toho dlužníka. Jinak samozřejmě, dluhy se platit mají, musí. (Poznámky z pléna.) Prosím, bez poznámek. (Smích z řad poslanců.) Myslím si, že nejsou vůbec v tomto případě namístě, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP