(17.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

Já v tomhle musím říci, že jsem byl velmi zklamán chováním předchozí ministryně pro místní rozvoj, dnešní eurokomisařky Jourové. To, co ona slíbila, byla během zhruba dvou tří měsíců, a všichni z hospodářského výboru si na to vzpomínáte, technická novela tohoto zákona. A pak slibovala, že do konce roku, to znamená do konce roku 2014, bude připravena tato implementační, zcela nová podoba zákona. Nestalo se ani jedno ani druhé. Z technické novely, kde mělo být upraveno pouze několik parametrů, se stal takový nafouknutý návrh, což způsobilo další časový skluz. Paní ministryně Šlechtová ho zdědila. A dneska jsme v situaci, kdy pokračuje ve vztahu k Evropské unii - pokud podpoříte senátní návrh, jako že, jak jsem tady slyšel ty postoje, tak k tomu asi dojde - pokračuje naprosté fiasko, co se týká chování se k Evropské unii.

Prostě není možné svalovat vinu, tak jak se toho dopustil při příjezdu rakouského prezidenta do České republiky prezident Zeman, který EIA shodil také na Brusel. Přitom všichni věděli už téměř deset let, že ta legislativa - že tam je problém. A stávající vláda měla minimálně dva roky na to ten problém vyřešit. Nevyřešila.

Tady skutečně může dojít k řadě velmi nepříjemných věcí. Pokud starostové, a chápu je, mají problém, že teď nebudou schopni stihnout chovat se podle nového zákona - tak jednak o evropské směrnici věděli dostatečně dlouhou dobu. Nicméně beru, že nebudou zkoumat nějaké meziprodukty, kterými ta směrnice je, že ta výsledná podoba v české podobě bude ještě v něčem odlišná.

Na druhou stranu říkat: v řadě zemí to zatím nemají, takže nic nehrozí, nebo myslíme si, že nehrozí... On tady nikdo neřekl, že nehrozí. Většinou to bylo spojeno do toho větného spojení "myslíme si, že nehrozí". A myslím si, že byste se měli - a teď mluvím k vládě, k vládní koalici - chovat na principu předběžné opatrnosti. Vždycky brát spíš ty horší varianty, než "myslíme si, že to dobře dopadne". S EIA si taky mysleli - my jsem varovali na hospodářském výboru paní náměstkyni ministra životního prostředí Peštovou, ať v každém případě vyjedná výjimky v tom zákoně. Nestalo se tak a důsledky jsou dneska naprosto fatální.

A myslím si, že... Dokážu si představit analogický scénář, když vidím chování Evropské unie ve věci uznávání EIA, že tady může nastat scénář, že starostové, kde budou evropské peníze, také rychle vysoutěží a pak Evropská unie řekne, že jim peníze na to nedá, protože postupovali podle staré legislativy, a že to neuznávají. Nebo tam budou korekce a může to vyjít možná ještě dráž. Já to nevím, protože tady se pořád žongluje s dojmy, pojmy, teoriemi a předpoklady, ale nikdy ne s fakty, nebo velmi málo s fakty.

Já jsem tady navrhoval, jestli by nestálo za to, aby byl tento bod přerušen, například do zítřka deváté hodiny, tak aby koalice se buď domluvila na jednotném postoji, anebo alespoň tak, aby byl schválen původní návrh. Pro to tady asi podpora není, tak to ani nebudu navrhovat. Nicméně jenom říkám, jestli schválíte tu senátní podobu, tak sice možná pomůžete starostům, ale je to další obrovský zářez na cestě k průšvihu směrem k Evropské unii. Potenciální, s velkým potenciálním rizikem.

Skutečně není možné svolávat lánské schůzky a tam něco vykřikovat, aniž znáte podstatu věcí. Může to stát miliardu, možná ještě více. Já to tady trošku beru, že je to úplně stejné. Opravdu, začněte vůči Evropské unii fungovat. A kolik je potřeba času na implementaci normy? Je to rok, jsou to dva roky? Není načase se zamyslet nad tím, že v meziresortu je potřeba úředníky všech těch ministerstev popohnat, že je potřeba asi přitvrdit, aby ty věci fungovaly lépe?

Protože to neplnění transpozice legislativy, obávám se, že tohle není jediný zákon, a i často bagatelní... My jsme nabízeli dokonce ještě, když se vrátím naposledy do minulosti, tehdejší ministryni Jourové, ať to nedělá přes meziresort. Tu technickou novelu, kdy se skutečně mělo změnit několik čísel. Že to vezmeme napříč politickým spektrem jako poslanci a prostě to tady proženeme během 14 dnů. Nestalo se tak a teď zase za to můžeme pykat.

Proto vyzývám koalici, aby se dohodla nějakým způsobem, který nepoškodí zájmy České republiky. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Laudátovi a ještě vidím další přihlášku s faktickou poznámkou pana poslance Adamce. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji pane předsedající. Dámy a pánové, paní ministryně, já velmi krátce. Nechci tady moralizovat ani vládní koalici ani Evropskou unii. Ale přímo se zeptám paní ministryně, co se stane, když schválíme senátní verzi. Protože to je podle mě zásadní otázka. Pokud to bude platit o čtvrt roku později, co se stane? Podle mě se nestane vůbec nic. Ale rád bych to slyšel od paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Ještě se hlásí do rozpravy pan kolega Fiedler. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Chtěl bych využít toho, že tady je paní ministryně, protože budeme řešit senátní verzi a sněmovní verzi. V obou verzích je 50% navýšení těch víceprací. Pokládáte to... přestože to není předmětem hlasování, toho jsem si vědom. Ale po tom martyriu, které jsme s tímto zákonem strávili - a já si pořád vybavuji úvodní prezentaci paní ministryně tady ve Sněmovně, jak nás všechny tady degradovala - jestli jste spokojena s tou verzí 50 %.

Tady myslím od pana kolegy Bohuslava Svobody zaznělo, že tunelářská zakázka, akce - tady to slovo má možná symbolický význam - při stavbě tunelu Blanka v Praze, se vešla i s vícepracemi do limitu 20 %. A to byla asi opravdu věc, kde se nedalo všechno dopředu odhadnout, a přesto se to vlezlo do 20 %. Jestli jste, paní ministryně spokojena s tím limitem 50 %?

Tak jak už to tady zaznělo od několika předřečníků, v mém případě je to určitě důvod, proč pro tento zákon nemohu hlasovat ani v jedné ani v druhé verzi. Tu odpovědnost nechám na vládní koalici.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nikoho nevidím hlásit se do rozpravy. Nikdo z místa se také do rozpravy nehlásí. Rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ano.) Páni zpravodajové? (Ne.) Ano, hlásí se paní ministryně Šlechtová. Prosím.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, vážený pane senátore, ono je to obvykle tak, že když začnu mluvit, tak následně jsme tady zase dvě hodiny. Takže já se vyjádřím pouze k tomu, co jsem zde sdělovala i při prvním čtení v Poslanecké sněmovně, v druhém čtení v Poslanecké sněmovně, v třetím čtení v Poslanecké sněmovně i v Senátu České republiky.

První věc. Chytání za slova, že někteří starostové čekají. Pan poslanec prostřednictvím pana předsedajícího říkal, že vlastně nečekají, protože se obávají, jaké bude navýšení těch zakázek. No víte, ono vlastně to navýšení měsíc vždycky před nějakou novelou bylo z důvodu toho, že každá novela zpřísňovala stotřicetsedmičku. Toto je naprosto nový zákon. Takže on má naprosto jiná pravidla. Ale můžeme se chytat za slova samozřejmě vzájemně. Moje reakce je na to taková. I hejtmani čekají na tento nový zákon. Někteří se takto vyjadřují i oficiálně. Čili pokud umíme googlovat, není problém si to nalézt i mediálně.

Co se týká dopadů, to si nechám s dovolením na závěr. Následně bych chtěla reagovat na pana poslance Adamce prostřednictvím pana předsedajícího ohledně té elektronizace. Povinná elektronizace veřejných zakázek je nařizována evropskými směrnicemi. Vláda, ne tato, minulá, vytvořila nástroj, národní elektronický nástroj, který je na Ministerstvu pro místní rozvoj. Je to nástroj, který je nabízen, a tato vláda schválila, že bude povinen, a to ne v roce 2020, ale v roce 2018. Pokud pan poslanec Adamec prostřednictvím pana předsedajícího narážel na včerejší vyjádření NKÚ, tak já jsem k tomu dala rovnou tiskovku, že s tím nemám problém. A je to pravda, co NKÚ nalezl. Sami víte, že například tento nástroj jsem pozastavila a pustila jsem ho do ostrého provozu až za osm měsíců. V tuto chvíli v národním elektronickém nástroji máme zhruba 300 zakázek ve výši 7 mld. korun. Ten systém je funkční, stačí si ho ověřit. Pokud není funkční, samozřejmě ať se na nás někdo obrátí. (V sále je hlučno.)

Co se týká pana poslance Fiedlera ohledně procent. Otázka byla přímo na mě, zda jsem spokojena s 50 %. Tak Evropská unie, evropské směrnice -

***
Přihlásit/registrovat se do ISP