(16.50 hodin)
(pokračuje Klán)

Již mnou mnohokrát zmiňované Finsko - nové směrnice o veřejných zakázkách prozatím nebyly plně implementovány, nicméně jejich včasná implementace stále zůstává prioritou finské vlády.

Francie - směrnice 2014/23/EU byla zčásti implementována dne 29. ledna 2016 a bude postupně plně implementována před uplynutím implementační lhůty dne 18. dubna.

V Holandsku je návrh zákona zařazen na pořad plenární schůze Sněmovny reprezentantů Holandska, tedy byl od 29. února letošního roku.

Chorvatsko. Vládní proces k přijetí návrhu zákona bude zahájen dne 7. března, takže jsou také pozadu.

Například Kypr - implementační návrh zákona prozatím nebyl postoupen Sněmovně reprezentantů Kyperské republiky.

V Litvě nové směrnice o veřejných zakázkách by měly být implementovány do 18. dubna, ale podle dostupných informací, které mám, implementována směrnice do té doby nebude.

Maďarsko, o tom jsem mluvil, o Polsku také, ale v Polsku mají ten problém, že implementace by měla být dokončena v červnu 2016.

V Portugalsku nové směrnice o veřejných zakázkách byly zčásti implementovány zákonem z roku 2015.

Pokud jde například o Švédsko, tak ve Švédsku by návrh zákona měl být postoupen do Parlamentu v dubnu 2016, nicméně zřejmě bude projednáván až na konci letošního roku.

Tohle jsou argumenty, které používám k tomu, že budu hlasovat pro senátní verzi, která určitým způsobem odkládá účinnost o další tři měsíce, tak aby se to samozřejmě jednak stihlo i vysvětlit, a jednak podle mého názoru samozřejmě není kam spěchat, když s implementací mají problém i jiné členské státy zemí EU.

Na závěr se ještě vyjádřím trošku k tomu návrhu zákona. Já jsem ho samozřejmě ve třetím čtení podporoval, nemám s ním žádný problém. Je tam plno velice dobrých věcí, propracovaných. To, že s tím mají například problém neziskové organizace, to si myslím, že je jejich problém. Já jsem rád, že se nám tam podařilo prosadit některé věci ať na výboru, nebo tady na jednání Poslanecké sněmovny. Jak už jsem avizoval, tak já budu samozřejmě pro senátní verzi, a pokud neprojde senátní verze, tak budu podporovat verzi sněmovní. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klánovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní ministryně, kolegyně, kolegové, máme tady takovou pikantní situaci, kdy představitel a bývalý ministr pro místní rozvoj Radko Martínek přichází obhajovat změněnou poslaneckou verzi zákona o veřejných zakázkách, která říká: účinnost je potřeba posunout o šest měsíců, protože není v praxi reálné, aby se ti, jichž se do dotýká, za tak krátkou dobu byli schopni naučit ten zákon a používat ho tak, aby vůbec měl šanci být bezchybně využíván, což je věc, na kterou jsme tady upozorňovali jako opoziční poslanci v prvním, ve druhém i ve třetím čtení, ale paní ministryně Šlechtová, dovolím si odcitovat: "Já tady chci říct, co nám hrozí. Když ten zákon nebude, tak můžeme očekávat, že zhruba do měsíce obdržíme dopis z Evropské komise, že nám pozastavuje veškeré platby na evropské dotace." Tak to by mě zajímalo, kdo má pravdu, jestli stávající ministr pro místní rozvoj, nebo ministryně, promiňte, anebo bývalý ministr pro místní rozvoj, člen největší vládní koalice, poslaneckého klubu, kde se v tomto podle mě asi rozcházíte, protože sociální demokracie v Senátu je klubem nejsilnějším.

Musím říct, že kdyby návrh posunout účinnost o šest měsíců přišel v Poslanecké sněmovně, tak bych jej určitě podpořil, ale zákon jako celek nemůžu podpořit z několika důvodů a řeknu aspoň některé hlavní důvody, které mě trápí. Ten první jsou vícepráce u nadlimitních zakázek v jednotném řízení bez uveřejnění, zjednodušeně řečeno bez vypsaného výběrového řízení. Ti, kteří budou mít nadlimitní zakázku, mohou mít vícepráce až 50 %. Takto jste zákon schválili a to považuji za vážný důvod, proč pro ten zákon vůbec nehlasovat. Myslím si, že to byla obrovská chyba. Druhý vážný důvod je, že české firmy budou muset rozkrývat vlastnickou strukturu při ucházení se o veřejné zakázky v ČR, zahraniční nikoliv. To považuji za druhou vážnou chybu, která spíš povede k tomu, že trend, který kritizujeme společně, bude narůstat. U zahraničních firem stačí čestné prohlášení, to vládní koalici nevadí, české firmy budou muset strukturu rozkrýt.

Znovu říkám, to jsou dvě věci, které mi extrémně vadí, a přestože spíš fandím senátnímu návrhu, který víceméně potvrzuje jednu z našich připomínek, a vážných připomínek, že ten návrh zákona je dělán ve spěchu. Paní ministryně tady přiznala - stovku pozměňovacích návrhů, které dělalo Ministerstvo pro místní rozvoj? Zhruba 34 byly vlastní, nebo takhle aspoň u nás na výboru pro veřejnou správu, protože to bylo celé děláno pod velkým časovým tlakem, a plus další desítky, možná 70 pozměňovacích návrhů převzali od Ministerstva pro místní rozvoj jednotliví poslanci a rychle se opravovalo to, co rychle pod tlakem vznikalo. Myslím si, že kdybychom měli více času, a ono to neprošlo tuším o jeden nebo dva hlasy na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančním výboru, abychom požádali, že to projednáme na další schůzi, myslím, že jsme mohli pro vylepšení toho zákona ještě udělat řadu věcí, třeba zrovna vyjmout šanci mít 50 % víceprací. Padesát procent víceprací u nadlimitních veřejných zakázek v jednotném řízení bez uveřejnění!

Já - aspoň ti z vás, kteří jste někdy byli členy samosprávy, ať už komunální, či regionální, tak přeci musíte tušit, o čem to je. Že když někdo vysoutěží zakázku za miliardu v JŘBU, tak že tam bude moci mít až 50 % víceprací, to jsme opravdu veřejným zakázkám v ČR moc nepomohli a jejich transparentnosti, přestože často říkáte, že se tak stane. Takže se nezlobte, ale to se opravdu nedá podpořit, ani jeden z těch návrhů, jakkoliv souhlasím se senátory v tom, že posunout účinnost je moudřejší řešení. Je otázka, jestli ale nebude mít pravdu ministryně, nebo jestli se to České republiky nedotkne a nakonec nebude mít pravdu v tom, že České republice finanční toky EU zcela zastaví, neboť ten zákon ještě nebude platný. Já si myslím, že se tak nestane. Jsem přesvědčen o tom, a říkal jsem to tady v prvním i ve druhém čtení, že Evropská komise bude v tomto ohledu shovívavá, nehledě na to, že Evropa má úplně jiné problémy než posuzování detailů zákona o veřejných zakázkách, myslím si, v tuhle chvíli, zvlášť když ho projednává v tu chvíli Poslanecká sněmovna a už je na plénu konkrétní materiál. Myslím, že to se ještě nestalo v žádné zemi EU, aby někdo byl sankcionován v situaci, kdy návrh zákona, který se dotýkal příslušné evropské směrnice, byl sněmovnou nebo parlamentem příslušné evropské země projednáván, aby toto považovala Evropská komise za nedodržení pravidel EU. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP