(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi Oberfalzerovi. Ještě než dám slovo dalším v rozpravě, načtu omluvenky. Paní poslankyně Markéta Wernerová ruší dnešní omluvu. Od 17 do 21 se omlouvá dnes pan poslanec Daniel Korte. Od 15 hodin se omlouvá pan ministr dopravy Dan Ťok z pracovních důvodů. Dále pan vicepremiér Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. A pan místopředseda Jan Bartošek se omlouvá dnes od 17 do 18 hodin z pracovních důvodů. To byly omluvenky.

Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pánů zpravodajů. Není zájem. Přivolám tedy naše kolegy z předsálí a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Je tady žádost o odhlášení všech. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 547/5, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 547/6."

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 219, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem vyslovili souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu senátorovi i pánům zpravodajům.

 

Dalším bodem našeho jednání je

4.
Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
/sněmovní tisk 637/9/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 637/10. Vítám mezi námi senátora Radko Martínka. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, vážený pane senátore, předkládám vám tady vrácený návrh vládního zákona o zadávání veřejných zakázek, kde na jednání Senátu byly debatovány jednotlivé části tohoto zákona, které jsme řešili i zde v Poslanecké sněmovně. Senát tento návrh vrací s pozměňovacím návrhem, a to změny data účinnosti. Z Poslanecké sněmovny tento zákon odešel s datem účinnosti tři měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Senát, a to z důvodu větší možnosti seznámit se s tímto zákonem především pro územní veřejné zadavatele, navrhuje šest měsíců.

Ráda bych zmínila pár věcí, které se vážou ještě k tomuto zákonu. Jedná se opravdu o zcela nový zákon. Nejde o novelu. Chceme kultivovat jak zadavatelské prostředí, tak uchazečské prostředí. Musím říci, že už se k nám dostávají informace, že na tento zákon se už opravdu čeká. Některé subjekty dokonce brzdí své zakázky a čekají již na nový zákon.

Samozřejmě jako předkladatel a zároveň v roli gestora národního orgánu pro koordinaci zde musím také zmínit rizika, která s tímto zákonem a jeho účinností souvisí. Dnes je 19. 4. a ode dneška by měl být tento zákon v účinnosti, protože do včerejška jsme v podstatě měli transponovat tři evropské směrnice. Co nám hrozí? Je to standardní postup, který Evropská komise zaujímá vůči všem legislativním krokům. Samozřejmě se jedná o řízení Evropské komise proti České republice, což se lze domnívat, že bychom obdrželi. Nicméně následně sekundární efekt účinnosti, ať už jde o tříměsíční, nebo šestiměsíční, má samozřejmě dopad na veškeré zakázky, které jsou spolufinancované z evropských zdrojů, a to především v tom případě, protože ode dnešního dne až do doby účinnosti tohoto zákona zadavatelé budou postupovat podle stávající platné legislativy. Je samozřejmě možné, že Evropská komise k tomuto přístupu zaujme takzvané stanovisko, které bude říkat, že obdržíme takzvané plošné korekce ode dneška do doby účinnosti tohoto zákona.

Nicméně tak aby se zadavatelé s tímto novým zákonem seznámili, my jako Ministerstvo pro místní rozvoj již konáme mnoho školení. Například dnes moji zaměstnanci školí soudce, školíme Policii České republiky, školíme Ministerstvo spravedlnosti, školíme samozřejmě NKÚ, další subjekty, resorty, kraje, obce samozřejmě nevyjímaje, školy. Samozřejmě ten plán máme naplánován a jsme schopni zvládnout jak tři měsíce, tak šest měsíců.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní ministryni. Ptám se, jestli se chtějí k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit nejprve pan poslanec Lukáš Pleticha, který je zpravodajem garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj - není tomu tak, ústavněprávního výboru pan poslanec Jan Birke - není tomu tak. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. Na úvod mi dovolte určitým způsobem obhájit prodloužení účinnosti na dobu šest měsíců. Já budu hlasovat pro senátní verzi. Vedou mě k tomu zejména dva důvody. Prvním důvodem je diskuse se starosty, kdy mají obavu, že zákon bude jednak složitý, on částečně je složitý, jako každý zákon o zadávání veřejných zakázek, je úplně novým zákonem, jak zde řekla paní ministryně. Už jsem tady v rozpravě říkal mnohokrát, že je to první protikorupční zákon. Jedná se o ten jeden z klíčových zákonů, který tady obhajuji a budu ho obhajovat, protože je samozřejmě nutné implementovat danou směrnici Evropské unie. Ale druhý faktor, který mě vede k podpoře senátní verze, je ten, že některé státy zemí Evropské unie stejně nestihnou implementovat danou směrnici. Takže jsme tady možná spěchali, samozřejmě pod nějakými argumenty, že by nám byly pozastaveny dotace a různé věci. Chápu samozřejmě, že podle té směrnice měla být implementována nejpozději do 18. dubna. Tomu rozumím. To tak je normálně i jasně dáno. A poté musíme neprodleně Komisi sdělit znění dané implementace do našeho právního řádu.

Mezi tou dobou jsem sháněl různé informace, v jakém stavu to mají další státy zemí Evropské unie, a teď vás s tím ve stručnosti seznámím. Tak například na Slovensku byl již legislativní proces dokončen, takže oni už mají tu implementaci hotovou. V Maďarsku zákon o veřejných zakázkách, kterým je implementována směrnice o veřejných zakázkách, byl dne 2. října 2015 vyhlášen ve sbírce zákonů, takže má také implementováno. V Polsku byl návrh zákona schválen Radou ministrů a nyní v tuto dobu bude následovat jeho postoupení do Sejmu. V Rakousku návrh zákona - již je do rakouského právního řádu transponována směrnice o veřejných zakázkách a byl dne 10. prosince loňského roku jednomyslně schválen Národní radou a následně Spolkovou radou.

Nicméně jsou státy, země Evropské unie, které to nestíhají. Jednou takovou zemí je například Belgie. V Belgii byl návrh zákona vládou postoupen Sněmovně reprezentantů Belgie dne 25. ledna 2016. Takže jsou mnohem pozadu, než jsme my, a implementaci plánují až někdy v říjnu nebo listopadu letošního roku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP