(15.20 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Pan předseda Mihola, bod 66, tisk 712, což je vinohradnictví, dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 204, přihlášeno 157, pro 87, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Havlová si přeje bod 119, tisk 621, tj. zákon o referendu k imigračním kvótám EU, zařadit jako první bod dnešního jednacího dne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 205, přihlášeno je 157, pro 9, proti 87. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Kádner navrhoval nový bod, což je tedy vetováno.

 

Paní poslankyně Hnyková si přeje bod 125, což je zákon o detenčních centrech pro nelegální imigranty v cizích státech, číslo tisku je 657, projednat dnes jako první bod.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 206, přihlášeno 157, pro 10, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Němcová navrhovala nový bod, takže tam bylo veto, tím pádem nehlasovatelné.

 

Pan předseda Stanjura navrhoval jeden nový bod, což bylo stanovisko předsedy vlády k problematice budování dopravní infrastruktury, takže tam platí veto, a to druhé bylo pevné zařazení bodu 32, což je střet zájmů, a to na tento pátek po pevně zařazených bodech. To je tedy hlasovatelné.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 207, přihlášeno je 157, pro 41, proti 59. Návrh nebyl přijat.

 

Ještě jsem zapomněl říct, že pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 17, tak tak činím teď.

Potom pan poslanec Okamura, to byl nový bod, takže na to je veto.

 

Pan poslanec Kučera navrhoval bod 102, tisk 433, což je novela zákona o živnostenském podnikání, a tam tedy alternativně na středu, myšleno zítra, jako první bod po třetích čteních, a pokud neprojde, tak první bod po pevně zařazených bodech. Je to tak, pane poslanče? Ano. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení na zítra jako první bod po třetích čteních.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 208, přihlášeno 157, pro 36, proti 66. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme pokračovat tou druhou alternativou, to znamená zařazení na středu po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 209, přihlášeno je 157, pro 34, proti 70. Tento návrh nebyl přijat.

 

Paní poslankyně Černochová navrhovala nový bod, takže tam platí veto.

 

Pan poslanec Zavadil - bod 56, to byly výbušniny, pokud se nepletu, zařadit na středu, to znamená zítra po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 210, přihlášeno je 157, pro 82, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

A poslední návrh, který tady padl, to je pan poslanec Sklenák, a to abychom na středu 4. května zařadili dvě třetí čtení jako první a druhý bod, a to v pořadí bod 167 a bod 166. Zeptám se, zda můžeme hlasovat jedním hlasováním, nebo zda...? Zvlášť, dobrá. V tom případě budeme hlasovat o tom, že na 4. 5. zařazujeme jako první bod bod 167.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 211, přihlášeno je 157, pro 116, proti 33. Tento návrh byl přijat.

 

A jako druhý bod bychom zařadili bod 166.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 212... (Zprava se ozývá ze záznamu potlesk a pískot.) Já prosím, vypněte si to video, nebo co se tady odehrává. Děkuji. Přihlášeno je 157, pro 114, proti 31. Tento návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme se vypořádali se všemi návrhy, které padly, tím tedy máme vyřešen program schůze a můžeme se věnovat jednotlivým bodům.

 

Než přistoupíme k projednávání návrhů vrácených Senátem, navrhuji, abychom na žádost předsedy Senátu umožnili vystoupit senátorům Jiřímu Čunkovi, Petru Gawlasovi, Jiřímu Oberfalzerovi, Jiřímu Šestákovi, Radku Martínkovi a Jaromíru Strnadovi. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byly rozdány do vaší pošty a já se ptám, kdo souhlasí s vystoupením jmenovaných senátorů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 213, přihlášeno je 156, pro 153, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy pokračovat bodem dva a já předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Budeme pokračovat bodem

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 450/5/ - vrácený Senátem

Senát navrhl zákon s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení vám bylo doručeno jako sněmovní tisk 450/6. Vítám mezi námi senátora Jiřího Čunka a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřil pan poslanec Augustin Karel Andrle Sylor. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP