(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou číslo 13.

Chtěl bych vás informovat, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a členové vlády: pan poslanec Běhounek - osobní důvody, pan poslanec Benešík - zahraniční cesta, pan poslanec Beznoska - zahraniční cesta, pan poslanec Birke od 17. hodiny - zdravotní důvody, pan poslanec Černoch - zahraniční cesta, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Farský - zahraniční cesta, pan poslanec Fichtner - zahraniční cesta, paní poslankyně Golasowská 17 až 19 - pracovní důvody, paní poslankyně Halíková do 18. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Holík - zahraniční cesta, pan poslanec Horáček do 19. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Hubáčková - pracovní důvody, paní poslankyně Chalánková - zdravotní důvody, pan poslanec Janulík - pracovní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová od 16. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, paní poslankyně Matušovská do 16. hodiny - zdravotní důvody, pan poslanec Nekl - zahraniční cesta, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Opálka - zdravotní důvody, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Pilný do 16. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Pleticha - pracovní důvody, paní poslankyně Putnová - pracovní důvody, pan poslanec Rais - zdravotní důvody, pan poslanec Seďa - zahraniční cesta, pan poslanec Šrámek - zahraniční cesta, pan poslanec Tureček - zahraniční cesta, pan poslanec Urban - bez udání důvodu, paní poslankyně Váhalová - pracovní důvody, pan poslanec Vozka - zdravotní důvody, paní poslankyně Wernerová - osobní důvody a paní poslankyně Zelienková - zahraniční cesta.

Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Němeček - zahraniční cesta, pan ministr Stropnický - zahraniční cesta, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - pracovní důvody. Tolik tedy omluvy.

Než otevřu diskusi k pořadu schůze, chtěl bych vás nejprve informovat o návrzích, na kterých se dnešní grémium Poslanecké sněmovny shodlo. Navrhujeme tyto změny:

V úterý 19. 4. jednání zahájit návrhy zákonů vrácených Senátem, což jsou body, 2, 3, 4 a 5. Poté pokračovat pevně zařazenými body pana místopředsedy vlády a ministra financí Andreje Babiše, body 19 až 25. Pevně zařazený bod 17 by se vrátil do bloku druhých čtení, to znamená zrušíme jeho pevné zařazení. Dále bychom pokračovali body z bloku druhých a prvních čtení.

Středa 20. 4. Projednat třetí čtení, což je bod 161 a bod 189, poté pokračovat již pevně zařazenými body 62, 78 a 75. Ve 12.30 by proběhly volby, což jsou body 206 až 209. Ve 14.30 bychom pevně zařadili body 54, 55, 144, 50 a 53. Dále bychom pokračovali body z bloku prvních čtení.

Čtvrtek by proběhl standardně. Upozorňuji na mimořádnou schůzi.

V pátek 22. 4. po již pevně zařazeném bodu 160 bychom zařadili bod 31, dále případné třetí a první čtení.

V pátek 6. 5. bychom po bodech České národní banky, tzn. 221 a 222, zařadili pevně body z bloku třetího čtení, tzn. body 168, 169, 170, 171, 172 a 173. Pokud bychom ještě měli čas, tak dále další třetí čtení, popřípadě první čtení.

Tolik je závěr dnešního grémia.

Nyní tedy dám prostor jednotlivým poslancům k vystoupení. Nejprve přednostní právo pan poslanec Lank za klub, protože pan předseda je řádně omluven. Připraví se pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové.

Minulé úterý na začátku této schůze jsme tady za klub Úsvit navrhovali projednat body, které by pomohly ochránit naši zemi před islamizací a terorismem. Navrhovali jsme, aby se česká vláda konečně vyjádřila k petici Bloku proti islámu proti imigračním kvótám a abychom projednali vypsání referenda o odmítnutí kvót. Vy, vážení kolegové, kolegyně vládní koalice, jste to odmítli. Od té doby uplynul další týden, o který je Česká republika bohužel blíže k trvalým imigračním kvótám, o který je Česká republika blíže k nebezpečnému bezvízovému styku s Tureckem a o který je Česká republika blíže ke ztrátě národní suverenity. Proč tomu tak je?

V první řadě Evropský parlament přijal usnesení volající po jednotném unijním azylovém systému. To má především zahrnovat plošné přerozdělování migrantů na základě kvót a převedení práva udělovat azyl členských států na Evropskou unii. Udělování azylu, tato doposud výsostná národní pravomoc, se má přenést na Evropskou kancelář pro podporu azylu. V jednotlivých zemích by tato kancelář měla jenom pobočky, které by vyřizovaly jenom nařízení o přidělených imigrantech z centrály v Bruselu.

Pan premiér Sobotka stejně jako loni na podzim začal hned nato uklidňovat veřejnost, že česká vláda využije všechny možnosti, jak se proti bruselským kvótám bránit. To je jako přes kopírák, to připomíná situaci z minulého roku. Tenkrát také pan premiér řekl, že Česká republika využila všech dostupných prostředků jak na pracovní, tak politické úrovni proti zavedení kvót. Pravda ale byla ta, že se na jednání nechal úmyslně přehlasovat. Své možnosti projednání nevyužíval a tím nás zásadně poškodil. Dnes se tato faktická kolaborace s Bruselem a poškozování českých národních zájmů opakuje. Česká republika kvóty ani neodmítla a ani se o ně nesoudí. Vypsání referenda, které by je zablokovalo, vytrvale odmítá.

Dalším ohrožením je bezvízový styk s Tureckem, který se kvapně blíží, a Turecko se ho snaží vydíráním, to se jinak nazvat nedá, ještě urychlit. My už jsme tu několikrát říkali, že bezvízový styk s Tureckem se rovná bezvízovému styku s teroristy z Islámského státu a že představuje obrovské bezpečnostní riziko, které navíc nebylo českými bezpečnostními složkami ani řádně vyhodnocené. My se s touto situací nehodláme smířit a chceme využít všechny legální prostředky k tomu, abychom vládu v její politice podrobování se Bruselu a přijímání imigrantů zastavili. Proto budeme i dneska navrhovat kroky, kterými chceme tento postup vlády zastavit.

Ve svém bodě se chci opět vrátit k petici proti kvótám, kterou Bloku proti islámu podepsalo v rekordním čase čtvrt milionu občanů. Tuto petici vláda vytrvale ignoruje. Když jsme ji projednávali na plénu Sněmovny, tak se k jejímu obsahu nevyjádřil ani pan premiér ani žádný ministr. Podařilo se aspoň prosadit usnesení, aby se vláda k této petici vyjádřila. To usnesení zní - pro připomenutí: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o písemné stanovisko k petici občanů, kteří odmítají systém povinných kvót, do 11. dubna. Dneska máme 19. dubna, to znamená je to více než týden, co vláda všem občanům České republiky dluží odpověď. A na tu odpověď máme právo.

Proto navrhujeme nový bod této schůze s názvem Stanovisko vlády České republiky k petici Bloku proti islámu proti kvótám. Tento bod chceme projednat dnes, a to jako první bod. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobré odpoledne. Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl pevné zařazení bodů, a to bodu 57 - vládní návrh zákona, trestní zákoník, sněmovní tisk 588; bodu 58 - vládní návrh zákona, občanský zákoník, tisk 642; bodu 59 - vládní návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, tisk 650; dále bod 60 - vládní návrh zákona o obětech trestných činů, tisk 658; dále bod 61 - vládní návrh zákona, trestní zákoník, tisk 753, vše v prvním čtení; a dále bod číslo 17 - vládní návrh zákona o ochraně přírody a krajiny, sněmovní tisk 501, ve druhém čtení, a to na středu 4. května jako první body odpoledního jednání od 14.30. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP