(12.10 hodin)
(pokračuje Marksová)

A co se týče té znevýhodněné skupiny těhotných, tak to máte pravdu, ale jak je tady nastavena peněžitá pomoc v mateřství, tak to prostě závisí na odvodech na nemocenské pojištění. Nicméně co se týká dalších dávek, tak tam jsou ženy, které porodí dítě, chráněny. Co se týče rodičovského příspěvku, tam to vlastně nezáleží na tom, v jakém druhu pracovního poměru pracovala. Takže vlastně tak jak to máme dnes nastaveno, já se domnívám, že těmi výjimkami neublížíme nikomu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já jsem nechtěl vést polemiku o definicích, na ty jsem se neptal. Ukazoval jsem jenom absurdnost takového dokumentu. Mě zajímá, kolik lidí se u nás tím zabývá. A klíčová otázka: k čemu nám to bude, když to budeme ratifikovat? Protože paní ministryně ve svém úvodním slově neřekla: vláda chce. Paní ministryně řekla: Konfederace odborových svazů by si přála, abychom to ratifikovali. A má to být ochrana před nějakou budoucí vládou, která by chtěla snížit standardy.

Ale je třeba říci, že podle té smlouvy je standardní doba u mateřské dovolené - a ono to zní v té češtině hrozně, mateřská dovolená, jako by to dovolená byla, kde bychom možná mohli zapracovat, vymyslet jednoslovné názvy v angličtině, ale které podle mě navíc nejsou vůbec šťastné, ale popracovat s českým jazykem, protože dovolená evokuje, že jste na odpočinku. A podle tohoto návrhu standardy jsou 14 týdnů. Takže kdyby některá vláda, a chci říct, že my to nenavrhujeme a nechceme, to chtěla z 28 na 20 nebo na 18, což by byl docela výrazný zásah v délce mateřské dovolené, tak by stejně vyhovovala této mezinárodní smlouvě, kterou tady máme ratifikovat. Takže my jsme na tom mnohem lépe.

Mně proto zajímají ti signatáři. Možná je to pro nějakou zemi důležité v tom smyslu, že díky tomu si něco prosadila do legislativy. Ale my to skutečně nepotřebujeme. A já bych prosil všechny ministry, aby se na ty smlouvy podívali. Já vím, že to je obtížné a že to velmi často je formální a nosí to náměstci a ředitelé odborů a valí se na nás jedna smlouva za druhou, ale jak jsem dneska citoval absurdní ustanovení ze dvou náhodně vybraných, tak jsem si skoro jist, že v každé z těch mezinárodních smluv najdeme takovéhle věci, a pak se sami sebe ptejme, zda tu energii úředního výkonu, nás, mnohých lidí, nemůžeme věnovat něčemu podstatně důležitějšímu než tomu, že podle mezinárodní úmluvy žena je osoba ženského pohlaví a dítě je dítě. Kdyby tam aspoň bylo řečeno u dětí, že každý stát má třeba jinak nastavenu věkovou hranici plnoletosti, odpovědnosti za trestné činy apod., tak by to mělo nějaký smysl a mohlo by to být, že to je například pro děti, které nemají ještě právní odpovědnost atd. Nic z toho tam není. Je to plné obecných fází. Ale určitě budou, a to je další dotaz a poprosím paní ministryni, ať (sdělí) do výboru nebo v druhém čtení, kolik konají konferencí, kam budeme aktivně jezdit, budeme tam vystupovat. Kolik nás to bude stát? Děkuji.

Podle mého přesvědčení to vůbec nepotřebujeme, tudíž navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom to nepřikazovali, abychom to odmítli. Nic se nestane. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já jsem uzavřel rozpravu, takže to je moje chyba v tuhle chvíli. Ale je to samozřejmě legitimní návrh nepřikazovat, ale v tomto ohledu je to návrh, který je odlišný od návrhu, který za prvé ve zpravodajské zprávě přednesla zpravodajka, i když ta navrhuje něco jiného než výbor organizační. Pokud budeme postupovat per analogiam podle projednávání zákonů, protože to neupravuje jednací řád ve věci mezinárodních smluv, nejdříve bychom hlasovali o tom nepřikázání, pokud nikdo nenamítne nic proti postupu předsedajícího, a pak bychom se zabývali návrhem na přikázání s tím, že organizační výbor navrhl přikázat výboru pro sociální politiku, a paní zpravodajka by asi zopakovala svůj návrh na zahraniční výbor, jestli jsem tomu dobře rozuměl.

Odhlásím vás, protože se změnily poměry v Poslanecké sněmovně co do množství poslanců a poslankyň, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na to, že to Poslanecká sněmovna nemá přikázat, který přednesl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, což učiním nyní.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 149 a ptám se, kdo je pro to, abychom to nepřikazovali. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 149 z přítomných 124 poslanců pro 19, proti 82. Budeme tedy postupovat standardním způsobem.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. Má někdo jiný návrh? Paní zpravodajko, jestli zopakujete svůj návrh? Pokud ne, tak vás nenutím.

 

Poslankyně Gabriela Pecková: Já zopakuji svůj návrh přikázat tisk zahraničnímu výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Nyní tedy budeme hlasovat nejdříve o přikázání výboru pro sociální politiku.

Zahájil jsem hlasování číslo 150 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 150 z přítomných 129 poslanců pro 117, proti nikdo.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání výboru zahraničnímu, a to v hlasování číslo 151, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 151 z přítomných 131 poslanců pro 121, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku a výboru zahraničnímu. Děkuji paní ministryni, děkuji paní zpravodajce a končím bod číslo 152.

Ještě než budeme pokračovat, budu konstatovat došlé omluvy předsedovi Poslanecké sněmovny. Pan poslanec Gabal se omlouvá od 11.40 do 13 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Havíř z dnešního jednání od 13 hodin do konce jednacího dne, pan poslanec Martin Plíšek od 14.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů a pan poslanec Daniel Korte od 14 do 16.30 z pracovních důvodů.

 

Pokračovat budeme bodem

145.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou
a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL
o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním
44. Evropské regionální konference, podepsaná dne 11. února 2016 v Lyonu
/sněmovní tisk 720/ - druhé čtení

Vidím, že zpravodaj i pan ministr jsou na místech. Žádám pana ministra vnitra Milana Chovance, aby uvedl tento tisk. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, ve dnech 17. až 19. května tohoto roku se v Praze uskuteční 44. Evropská regionální konference INTERPOLu. Regionální konference je platformou pro diskusi o aktuálních trendech trestné činnosti a strategii umožňující zlepšení spolupráce mezi členskými státy, které jsou v systému INTERPOL zařazeny.

Nezbytným předpokladem ke konání této konference je poskytnutí výsad a imunit INTERPOLu a účastníkům konference. INTERPOL výsady a imunity požaduje od všech hostitelských zemí svých konferencí. Ve vztahu k INTERPOLu není tato otázka řešena v žádné bilaterální ani mnohostranné smlouvě, z tohoto důvodu byla připravena tato dohoda. Na základě dohody budou zástupci INTERPOLu poskytovat podmínky obvykle poskytované mezinárodním organizacím (?), to znamená, tito členové budou požívat stejná práva a povinnosti jako jiné mezinárodní organizace, které na území ČR přijíždějí. Ty budou poskytnuty účastníkům konference, a to v souvislosti s plněním jejich oficiálních povinností a jim svěřených úkolů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP