(17.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taky děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já znovu upozorňuji, že jsem nezpochybnil právo odborů, které hájí zaměstnance, které i vyslovily nějaké sliby, ale chtěl bych zdůraznit, že ekonomika funguje tak, že pokud fungují podniky, zejména soukromé, tak funguje ekonomika a vytváří zaměstnanost, udržitelnou zaměstnanost, a také vytváří tím pádem i podmínky pro zaměstnance. Tento návrh může být prvním krokem k tomu, že budeme říkat: tak když už zaměstnanci spolurozhodují o tom, kam ten podnik půjde, tak proč by ho nevlastnili? Takže pojďme udělat i krok dvě a můžeme to rovnou znárodnit. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Já už, kolegyně a kolegové, nechci o tom polemizovat, ale uvědomte si, nebo uvědomme si my všichni, že obchodní zákoník tady působil téměř 20 let a nepřinesl žádné větší problémy. Rozumný zaměstnavatel ví, že k řízení firmy potřebuje informace zaměstnance a že je dobré, když své zaměstnance či jejich zástupce také přizve do spolurozhodování o své firmě. Má to své hluboké opodstatnění. Byl bych rád, abychom se prosím vás oprostili od demagogie, od slov, která tady hovoří o znárodňování nebo o tom, že by také mohli zaměstnanci diktovat svému zaměstnavateli, co s tou firmou má dělat. Ten návrh vyplývá z hluboké pointy, z hlubokého opodstatnění, které mají odbory. A zrovna tak jako odbory zastupují zájmy zaměstnanců, tak třeba Hospodářská komora zastupuje část zájmů zaměstnavatelů. A Hospodářská komora se staví velice ostře proti tomu, aby zaměstnanci byli zastoupeni ve vedení firem nebo měli právo na spolupodílu a informacích ve vedení těchto firem. Ale upřímně řečeno, myslím si, že zdravým rozumem to pro zaměstnance a odbory není přijatelná forma a není to bohužel přijatelná forma ani pro Komunistickou stranu Čech a Moravy. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Plzák. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Já musím zareagovat na předřečníka. Jestliže rozumný zaměstnanec (zaměstnavatel) ví, jak je to blahodárné, když tam má zástupce zaměstnanců, tak proč to neudělá dobrovolně? Proč mu to musíme ukládat nějakým zákonem? Když je rozumný, chce prosperovat, udělá si to sám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Gabal, připraví se pan předseda Hamáček. Prosím.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se jenom... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám. Kolegyně, kolegové, ale těch hloučků, které diskutují, je tady skutečně velké množství. Jestli máte potřebu něco řešit, jděte do předsálí.

 

Poslanec Ivan Gabal: Já jsem možná neposlouchal dobře, tak jsem se chtěl zeptat jenom předkladatelů, jestli disponují stanoviskem zaměstnavatelů. S ohledem na rozsah zahraničních investic a pracovních míst na ně u nás vázaných by mě zajímalo stanovisko CzechInvestu a nebudu se ptát na stanovisko v Edenu ve Slávii nebo v J&T Bance.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další s faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Hamáček, připraví se pan poslanec Dolejš. Prosím.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já tu debatu nechci prodlužovat, ale poslouchal jsem tady některá vystoupení o tom, jak odbory škodí firmám, ve kterých působí. A shodou okolností jsem včera byl v Mladé Boleslavi na oslavách 25 let spojení Škody a Volkswagenu. A já abych všechny ty, kteří tvrdí, jak ty odbory jsou škodlivé, pozval do Mladé Boleslavi do Škodovky, kde je velmi vysoká odborová organizovanost. A mimochodem když se rozhodovalo o tom, komu bude Škodovka prodána, tak ten hlavní argument zaměstnanců, kteří podpořili vstup Volkswagenu, vznikl tak, že se byli podívat ve Wolfsburgu a viděli ty vysoké standardy, které u firmy Volkswagen fungují díky velmi vysoké angažovanosti německých odborů. Takže všichni z vás, kteří pochybují o prospěšnosti odborů, prosím přijeďte do Mladé Boleslavi a pak se možná jeďte podívat do jiných automobilek v České republice, kde ty odbory tak silné nejsou. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Dolejš, připraví se pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Samozřejmě že se to vyřeší hlasováním, ale kolegové, tady je vedena rozprava, jako kdybychom se vrátili do 19. století a neměli za sebou nějakých 150 let řekněme vývoje, kdy si zaměstnanci a zaměstnavatelé vyříkávali, kde je přesně jejich role. Samozřejmě že kdysi byla pitoreskní představa, že osvícený majitel továrny povolá k rozhodování zaměstnance, a byly to opravdu světlé výjimky. Vzpomínám, někdy kolem roku 1850 jistý majitel textilky v Manchesteru Fritz Engels se jmenoval, ale to už je dávno pryč. Dneska vyspělé kapitalistické státy mají podobné regule, protože nechtějí spoléhat na osvícenost jednotlivců, v Německu systém Mitbestimmung, v Japonsku, kde je obrovská tradice účasti zaměstnanců ringi system atd. Samozřejmě že můžeme doběhnout vyspělé státy v tom, tam mají tzv. iniciativu ESOP, což jsou firmy, které jsou vlastněné zaměstnanci, jak o tom hovořil kolega Pilný. Ale to možná příštím zákonem. Teď jsme u toho, abychom prostě nespoléhali na osvícenost majitelů továren, ale abychom to nastavili alespoň tak, jak je v okolí - v některých vyspělých státech už to tak mají. My tím nevybočíme nějakým revolučním či jiným způsobem divokým z toho, co existuje. Je to prostě součást civilizačního trendu. A jestli na tom nastavení jsou nějaké mouchy, tak se to dá vychytat, proboha, v dalším čtení. Myslím si, že na to času bude dost. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Faltýnek, připraví se pan poslanec Pilný. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Já jenom zopakuji pro jistotu to, co už jsem říkal, protože je evidentní, že se vzájemně vůbec, ale vůbec neposloucháme. A vystoupení pana kolegy Grospiče je toho důkazem, protože on stále opakuje dokola jednu větu ze svého volebního programu. Tomu já rozumím. Ale citace ze zákona říká, že dozorčí rada dohlíží na činnost představenstva, členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů, je souhlas dozorčí rady požadován při nabývání majetku, atd., atd. Čili není to o informacích, a jak tady zaznělo několikrát, o lidských právech nebo o právech na informace a ústavních právech. Je to prostě o tom, jestli chceme ze zákona nařídit soukromým firmám, aby měly v dozorčích radách třetinu zastoupení zaměstnanců. O tom rozhodneme určitě hlasováním.

Já si myslím, že pokud se podaří tento zákon přijmout, ať už tak, jak je navržen, anebo s nějakými mírnými úpravami, tak potom už nebudeme muset schvalovat a projednávat zákon o prodejní době v obchodech, protože pak už vlastně v těch firmách zaměstnanci v dozorčích radách si to zařídí sami. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Pilný, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jenom krátkou poznámku k idylické situaci v mladoboleslavské Škodovce. Tam je sedm odborových svazů a téměř každý rok, tento možná byl výjimkou, se tam odehrávají ostré spory, především o platy zaměstnanců a další záležitosti. Když tam nastoupil Martin Jahn, bývalý místopředseda vlády, který do té doby chválil odbory, tak odboráři pochodovali městem, vyhrožovali generální stávkou a pěli poměrně vulgární písně na jeho adresu. Ta situace se každým rokem opakuje. Takže toto je idylická situace v mladoboleslavské Škodovce. Vzpomeňte si, jak vypadala situace v Českých aeroliniích, kde bylo také pět nebo šest odborových svazů, jaké tam byly problémy a do jakého stavu se ty České aerolinie dostaly. A to nejenom díky teď mocně medializovanému panu Tvrdíkovi. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP