(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávaném bodu. Nejprve přečtu omluvu. Dnes se omlouvá pan ministr vnitra Milan Chovanec, a to od 16.15 do konce jednacího dne.

Dále se s přednostním právem hlásí pan ministr Mládek. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi říci několik slov k právě projednávané novele zákona o obchodních korporacích. V České republice bylo historicky zavedeno, že třetinu členů dozorčí rady v příslušně velké firmě měli zaměstnanci. Bylo to podle německého vzoru, kde je to daleko košatější, kde ve skutečně velkých firmách je polovina zaměstnanců v dozorčích radách. My jsme přijali ten zlatý střed a tento zlatý střed se nám osvědčil. Já bych vás chtěl všechny požádat, abyste dali šanci vrátit nás opět k tomuto zlatému středu, který se v České republice osvědčil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře. Každopádně tím, že jste vystoupil, jste otevřel rozpravu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Pilného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji, vážený pane předsedající, a děkuji také panu ministrovi, že tím, že otevřel rozpravu, mi umožnil vystoupit. Já nevím, co to je návrat ke zlatému středu... (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, ale žádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení.

 

Poslanec Ivan Pilný: Já nevím, co to je návrat ke zlatému středu. Chápu, že odbory hájí zájmy zaměstnanců, je to naprosto legitimní. Ale podniky musí být nějakým způsobem řízeny. Není to podrývání iniciativy zaměstnanců, protože ti mají plné právo, a ve fungujících podnicích to tak je, že se vyjadřují k tomu, kam podnik jde, jaké vyrábí produkty a služby, a je v zájmu každé korporace, aby tohle slyšela.

Druhá věc je ovšem zakódovat tyhle věci zákonem, kdy prostě umožníme lidem, aby ovlivňovali přímo život a funkce těch korporací, přičemž je nevlastní. Pokud existují podniky, které vlastní zaměstnanci, a takové podniky existují, tak je to jejich plné právo. Ale proč se máme vracet k něčemu, co absolutně z hlediska podnikatelů nefunguje? Já bych rád viděl jediného podnikatele, který by zvedl ruku pro to, aby v jeho, jím vlastněném podniku seděla třetina zaměstnanců a mluvili mu do toho, jak ten podnik funguje. Rád bych takového podnikatele poznal. Neznám ho. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. S přednostním právem se hlásí pan ministr. Prosím, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážený pane předsedající, dovolte mi reagovat vaším prostřednictvím na vystoupení pana kolegy Pilného. V anglosaské literatuře se vyskytují dvě slova: shareholder a stakeholder. Shareholder je ten, kdo je skutečně majitel, a stakeholder je ten, kdo tam má nějaký zájem. Proč vůbec slovo stakeholder vzniklo? No protože se zjistilo, že na chod firmy, zejména té větší, by měli mít vliv nejenom majitelé, kteří budou prosazovat úzké sobecké zájmy, a občas i ke své škodě, ale také širší okolí, to je zaměstnanci, obce, veřejná správa místního a krajského rozsahu, dodavatelé, odběratelé, všichni ti, kteří tam žijí. A já bych si nedovolil tvrdit, že v těch Spojených státech, kde to vymysleli, jsou hlupáci a že to slovo stakeholder nemá smysl. Takže i proto bych si dovolil požádat, aby tento zákon dostal šanci. A zaměstnanci, ať už reprezentovaní odbory, nebo nějakou radou zaměstnanců, nepochybně těmi stakeholdery jsou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji řadu faktických poznámek. První je přihlášen pan poslanec Pilný, po něm pan poslanec Šrámek, pan poslanec Volný. Tak nejprve faktické poznámky. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Já to nezpochybňuji, i když třeba ve Spojených státech opravdu neznám podnik, ve kterém by měli třetinu zaměstnanci z odborové organizace. Možná, že pan ministr mi nějaký takový podnik bude jmenovat, ale v anglosaské literatuře se také vyskytuje pojem pain in the ass a to je, co ty odbory dělají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Šrámek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Šrámek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pro pana ministra - v anglosaském právu funguje tedy stakeholder, jenže stakeholder není employee. Stakeholdeři jsou i dodavatelé a zákazníci, to jsou všechno stakeholdeři. Já bych ve své firmě měl velice rád v dozorčí radě třeba největšího zákazníka. To mi dává velký smysl. Ale stakeholder není employee. To jenom na opravu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan poslanec Volný, prosím.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo. Já jenom opravdu velice kraťounkou úvahu. Já nejsem tak skeptický jako pan kolega Pilný, že bych mohl říct, že žádná soukromá firma by v žádném případě nepřipustila, aby měla ve své dozorčí radě zaměstnance. Já věřím tomu, že některé firmy by to rády viděly, některé je tam i mají. Ale dávat to zákonem, to mi připadá jako nemravné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Grospič. Prosím, máte slovo. A kolegyně a kolegové, žádám vás opět o ztišení.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády a vážené kolegyně a kolegové, zejména děkuji panu ministru Mládkovi vaším prostřednictvím, pane předsedající, za to, že umožnil otevření této rozpravy a umožnil i toto mé současné vystoupení. Omlouvám se vám tímto za zdržení a protažení času při projednávání tohoto zákona, nicméně ho považuji za velice vážný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP