(Jednání pokračovalo v 11.05 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, je 11.05 a my budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Dříve než přikročíme k závěrečnému hlasování, eviduji zde přihlášku s přednostním právem pana poslance Kalouska. (Šum v sále.) Poprosím kolegyně a kolegy, aby se posadili na svá místa, ztišili se, abychom mohli pokračovat v našem jednání. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, je to poprvé od listopadu 1989, kdy bude svěřena nějakému úřadu státní správy cenzura svobodného média. Bohužel z rozhodnutí úřadu Ministerstva financí bude moct být teoreticky zablokována jakákoliv internetová stránka. Dopady tohoto rozhodnutí poznáme během příštích týdnů, měsíců a let. A bude-li toto odsouhlaseno, bude zase v téhle zemi o kousíček svobody méně. Ten zákon kromě tohoto kontroverzního paragrafu je v podstatě moderní regulační normou, kterou bychom rádi podpořili. Dokonce jsme podporovali i pozměňující zpřísňující návrhy pana poslance Hovorky. Ale nejsme schopni připojit své hlasy k návrhu zákona, v jehož důsledku bude cenzurováno svobodné médium úředníkem Ministerstva financí. To bychom nedokázali vysvětlit ani svým dětem, natožpak svým voličům. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní s přednostním právem pan poslanec Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já bych jenom stručně popsal naše stanovisko a naše rozhodnutí v hlasování o celkovém návrhu tohoto zákona. My jsme podporovali a podporujeme návrhy, které přednesl pan kolega Farský. A je škoda, že jsme vás nepřesvědčili, že je dobré svěřit pravomoc soudu. Nebyli jsme proti tomu, že bychom blokovali internetové stránky s nepovoleným hazardem, nelegálním hazardem. Chtěli jsme, aby to bylo moderní, běžné, demokratické, svěřené soudu. Bohužel Poslanecká sněmovna rozhodla jinak.

Nicméně chci říct, že ta pozitiva toho zákona z našeho pohledu převažují. My jsme se rozhodli, že to v závěrečném hlasování podpoříme. Současně vás chci požádat, abychom pak vyhodnotili účinnost toho kroku, který vy jste schválili, aby blokovat stránky mohlo Ministerstvo financí. Myslím si, že je to špatně. A věřím, že se k tomu za rok nebo za dva vrátíme a že vás přesvědčíme, že mnohem lepší je tento institut svěřit nezávislým soudům. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. To byla přednostní práva. A nyní vzhledem k tomu, že o všech pozměňovacích návrzích bylo již hlasováno, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o hazardních hrách podle sněmovního tisku 578 ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Poprosím stanovisko výboru. (Zpravodaj Volný: Doporučuje.) Pan ministr? (Souhlas.)

Dříve než zahájím hlasování, všechny vás odhlásím. Poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

V tuto chvíli zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 67, přihlášeno 175 přítomných, pro 149, proti 2. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu. (Potlesk ze středu sálu.)

 

Dříve než budete pokračovat, načtení jedné omluvy. Z pracovních důvodů se z dnešního jednání od 10 do 11.15 hodin omlouvá pan poslanec Ivan Gabal.

 

Dále budeme pokračovat bodem

158.
Vládní návrh zákona o dani z hazardních her
/sněmovní tisk 579/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již sedí za navrhovatele místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš a taktéž zpravodaj garančního výboru, tím byl rozpočtový výbor, poslanec Jan Volný. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 579/4, který byl doručen dne 2. března 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 579/5.

Já se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já bych jenom znovu zopakoval, že budeme v tomhle zákoně hlasovat o daních pro rozpočet. My jsme skutečně pečlivě zvažovali a porovnávali ta zdanění v okolních státech i v Evropské unii, a proto si myslíme, že ten náš návrh je korektní. Doufejme, že ho poslanci podpoří, protože my skutečně potřebujeme peníze do rozpočtu. A perspektivně, pokud by byl změněn systém odvodů z hazardu pro obce a nahrazen podstatně větším RUD a kompenzován a perspektivně by byly odvody z hazardu transferovány pro sport, pro děti a mládež z jednoho místa, Ministerstva školství, tak bych byl rád, abyste si byli vědomi, až budete hlasovat o tom návrhu Ministerstva financí, a doufám, že ho podpoříte. Protože ty návrhy rozpočtového výboru znamenají minus 450 milionů, návrh pana poslance Votavy minus 250 milionů a hlavně návrh pana Stanjury - minus 1,6 mld. Takže bych vás chtěl znovu vyzvat, abyste podpořili návrh Ministerstva financí. Já vám za to děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP