(9.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 2017.

Já bych se chtěl ještě teď vyjádřit hlavně k diskutované blokaci. Ministerstvo financí se snažilo tuto problematiku vysvětlit. Absolvovali jsme řadu schůzek, hlavně s panem Bartošem, šéfem Pirátů. Já bych tady rád přečetl dopis, který jsem dostal od společnosti Tipsport, která říká: "My, zástupci českých legálních sázkových kanceláří, přijetí zákona, konkrétně jeho blokačních mechanismů vůči nelegálům, netrpělivě očekáváme. Největším problémem dnešního online hazardního trhu v České republice je totiž nelegální trh. Poměr legálního a nelegálního online trhu v České republice je jedna ku jedné. Každá druhá sázka v České republice je nelegální. - Ještě jednou: každá druhá sázka v České republice je nelegální. - Trh s hazardem se postupně přesouvá z retailu do online prostředí. Nový zákon k tomuto trendu ještě silně přispěje povolením online kasina a online číselných her. A pokud nebude stát umět blokovat nelegály, vybere na daních a odvodech méně než nyní a černý trh poroste výrazně rychleji než trh legální. Blokace nelegálů je proto alfa a omega celého zákona, bez které celá norma ztrácí smysl. České firmy nejsou schopny těm nelegálním konkurovat. Nelegálové totiž neplatí žádné odvody ani daně. Provozování loterijní činnosti na území České republiky je pro ně o stamiliony ročně levnější než pro české subjekty. Státnímu rozpočtu uniká miliarda korun ročně na daních. Tato situace je neudržitelná a dosti absurdní.

Nový zákon dává státu dva základní nástroje, jak bojovat s nelegály. Jde o blokaci nelegálních webových stránek a blokaci bankovních převodů. Nelegálních webových stránek znamená stránek, které jsou v češtině, které míří na hráče v Čechách. Jde o nástroje, které doporučuje Evropská komise a dnes standardně používá osmnáct, osmnáct zemí Evropské unie. V žádném případě tedy nelze hovořit o cenzuře nebo porušování Ústavy, a už vůbec nelze hovořit o těchto opatřeních jako o neúčinných, protože zkušenosti z jiných trhů Evropské unie jasně ukazují, že tato opatření spolu s jejich efektivním vymáháním pomohla v uvedených zemích zásadně zmenšit objem černého trhu s online sázením. Pokud se státu nepodaří zablokovat nelegální firmy, přijetí zákona ztratí převážnou část původního záměru, kterým bylo lépe regulovat, vyhovět požadavkům Evropské unie, vybrat více na daních a zablokovat nelegály. Stále totiž bude existovat polovina na trhu, která novou normu nebude muset a fakticky ani nebude dodržovat a podíl nelegálů na celém trhu poroste."

Taky mi posílají blokační mapu Evropy. Toto je blokační mapa Evropy (ukazuje) a červené pole je blokace webových stránek. Takže dneska v Evropské unii mají blokaci webových stránek Norsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Polsko, Německo, Dánsko, Belgie, Francie, Španělsko, Itálie, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Řecko. Černé pole je blokace bankovních plateb. To mají Norsko, Estonsko, Lotyšsko, Polsko, Dánsko, Německo, Belgie, Francie, Španělsko, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko. Takže to není výmysl Ministerstva financí a nikdo tady nikoho nechce omezovat. Ale pokud někdo u nás podniká bez povolení a neplatí daně, tak musí Ministerstvo financí tenhle návrh předložit. A samozřejmě je důležité, abyste vy všichni pro ten zákon hlasovali, protože tito nelegálové, kteří si udělali z České republiky několikaletý daňový ráj, budou konečně nuceni buďto český trh opustit, nebo požádat o licenci a zúčastnit se férového konkurenčního boje s českými subjekty, a to v silně regulovaném prostředí.

Tolik z dopisu generálního ředitele holdingu Tipsport pana Knybela.

Ještě bych se rád vyjádřil k návrhu daní. Ministerstvo financí... Samozřejmě pokud se vrátíme do historie, tak určitě si vzpomenete, že u nás hazard měl takové zvláštní postavení a vlastně až do roku 2012 neplatil žádné daně, začali platit daně až v roce 2012. A my jsme skutečně na Ministerstvu financí dělali benchmark, porovnávali jsme ty sazby a ten návrh, který dnes Ministerstvo financí předkládá, to znamená zdanění 25, 30, 35 %, vznikl ještě předtím, než se zjistilo, že tento zákon nestihneme od 1. ledna 2016 a že tady vznikne roční vakuum, a proto bylo dočasně schváleno zdanění 23, 28 plus 80 korun, které platí v roce 2016. Dneska samozřejmě z hazardu dostávají obce, v roce 2016 by měly dostat asi 5,1 mld. a stát 4,1 mld. Od roku 2014 na základě toho, že vláda nechtěla moc financovat sport, tak došlo k určité anomálii, a to daňové asignaci pro Český olympijský výbor, který vlastně za tento rok dostane 600 mil., a v těch návrzích říkáme, že by financování českého sportu mělo jít z jednoho místa, že by tahle anomálie měla skončit.

Takže já bych k těm daním chtěl jenom říct, že návrhy rozpočtového výboru mají negativní dopad do výběru 450 mil. korun, návrh pana poslance Votavy má negativní dopad 250 mil. korun a návrh pana poslance Stanjury až 1,6 mld. Takže já bych strašně rád, kdybyste při hlasování o návrhu Ministerstva financí podpořili tento návrh, protože určitě všichni vaši voliči budou pozorně sledovat, jestli chcete podpořit naše mladé sportovce a sport, protože historicky je tam taková vazba, tu jsme si my nevymysleli, a taky tady nemáme státní loterii, jak je to ve většině nebo v některých okolních státech v Evropské unii. Takže bych byl rád, kdybyste skutečně podpořili návrh koaliční vlády a návrh Ministerstva financí z hlediska těch záležitostí, o kterých jsem mluvil.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu a mám do ní zatím tři přihlášky. Prosím pana poslance Šincla a připraví se pan poslanec Farský.

 

Poslanec Ladislav Šincl: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, úvodem mi dovolte ocenit úsilí této vlády, která jako první vláda od roku 1990 připravila návrh skutečně komplexní regulace hazardních her na území České republiky, jenž je představován třemi návrhy zákonů, a to zákonem o hazardních hrách, zákonem o dani z hazardních her a zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím obou předchozích zákonů. Domnívám se, že je zde skutečně namístě vyzdvihnout především úsilí vlády jako celku, neboť to skutečně byli všichni koaliční partneři, kterým se společným úsilím a společnou prací na vládní úrovni podařilo komplexně přepracovat původní do vlády předložený, ne zcela vyhovující návrh z dílny Ministerstva financí do podoby, ve které je dnes předkládán ke schválení Poslanecké sněmovně.

Pokud bychom porovnali původní návrh s aktuální verzí návrhu zákona, je myslím zcela neoddiskutovatelnou skutečností, že bez zapracování změn na vládní úrovni, tím myslím přijatá aspoň nějaká opatření zabraňující závislostem a jiné, byl by původní návrh zcela nefunkční a dnes stěží z mé strany podpořitelný. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP