Neautorizováno !


(16.20 hodin)
(pokračuje Babiš)

Dnes je tu svolána mimořádná schůze Sněmovny kvůli pseudokauze, která se navíc měla odehrát přes osmi lety, tedy dávno předtím, než jsem vstoupil do politiky. A já se ptám: Je tohle skutečně něco, kvůli čemu by měla mimořádně zasedat Sněmovna? Včera jsme byli svědkem hrozné tragédie v Bruselu. Dneska vidíme, že evropští politici nezvládli migraci ani integraci migrantů, že lhali, že dneska největší problém jsou pravděpodobně ty no-go zóny, ti původní migranti, a nechtěli to přiznat. Ovlivňovali média, aby o tom nemluvila. A to je velký problém. A impotence některých evropských politiků je hrozná. Nechtějí si přiznat tu... nechtějí, protože pravděpodobně někteří ti migranti jsou jejich voliči. A nečeká nás ani nic dobrého.

Takže já si nepamatuji, a studoval jsem to, nevím, jestli prostřednictvím pana... (ohlíží se za sebe) tedy paní předsedající. Marek Benda. To je legenda této Sněmovny, 24 let tady sedí. To je neuvěřitelné! Jak jste to dokázal? Já jsem tady dva roky a mám... Dvacet čtyři let tady jste, pane Benda. Dvacet čtyři. Neuvěřitelné! (Opravován z řad ODS výkřiky: Bendo.) Bendo! Ale Benda - legenda se dobře rýmuje. Vím, paní Postlerová říkala, že mám říkat Bendo. Ale říkám Benda - legenda.

Takže já se - vždycky byla svolávána schůze opozicí. Sociální demokracie svolala tolik schůzí, a vždycky jste to zamázli, když jste byli ve vládě! Tak proč ODS a TOP 09 svolala mimořádnou schůzi? To se za 26 let budování kapitalismu v Čechách neobjevily důležitější kauzy? Proč svoláváte schůzi ke kauze, která vznikla na základě sérií anonymních oznámení do Bruselu a na Policii České republiky! Věc, kterou rozpoutala novinářka, která má víc informací z Bezpečnostní rady státu o kauze Libanon než já. Nebo její členové. (Ohlas v sále.) Která spekuluje, že údajné výkupné, o kterém nic nevím, bylo předmětem rozkrádání! Která ví, koho policie v rámci pseudokauzy Čapí hnízdo bude zvát na výslechy! Moji rodinu? Ona to ví? Živý spis. Jak to ví, ta paní? Ona má informace ze živého spisu. Ona pravděpodobně už ví, na jak dlouho mě zavřou, už píšou - 10 let, 15 let. A proč by mě měli zavírat, když jsem nic neudělal!

Já vím, že tady štvu plno lidí. Vím, že by vám to udělalo radost. A řekněte mi, kdo tu megakampaň platí! Dneska ti čápi - já jsem nestihl se s nimi ofotit, to organizoval Bursík, nebo ten - jak se jmenuje, nebudu to říkat. (Výkřik z řad koalice.) Ne, ten... (Výkřik z pravé strany sálu: Kalousek) ... parchant a psychopat, ale já se s ním soudím, nebudu říkat jeho jméno. (Pobavení v sále.) Ptejte se, megakampaň, kdo to platí. Já bych chtěl tomu, kdo to platí, poděkovat jménem Farmy Čapí hnízdo, protože takovou kampaň kdyby chtěla farma dělat, tak vyjde na 300 milionů! Takže my vám děkujeme. (Potlesk z řad ANO.) A chtěl bych všechny lidi pozvat. (Vztahuje ruku k televizní kameře.) Přijďte se podívat na farmu a přesvědčte se, jak to je. (Šum v sále.)

Takže pane Bendo prostřednictvím paní předsedající, vy tady sedíte 24 let, tak já se ptám, co jste tady řešili z těch tunelů polistopadové historie naší země. Já jsem vždy říkal o vašem zakladateli ODS panu Klausovi, od kuponky po amnestii: Nejdřív jste to nechali vašimi kumpány rozkrást, a potom to váš zakladatel zkorumpovanou amnestií, kterou prominul, odpustil. Vy jste tady řešili kuponovou privatizaci, Harvardské fondy Koženého. Ty nás stály 100 miliard. IPB - vždyť tam seděl ten Weigl, však ODS ovládala IPB. Státní banky, které jste nechali rozkrást a které jste následně vyvedli do ČKA, kde jste to rozkradli podruhé. A co lehké topné oleje? A konkurs Chemapolu? A Agrobanka za 50 miliard? A Bohemia za 20? A co kauza IZIP, peníze, které skončily někde na účtech ve Švýcarsku? Proč jste nevysvětlili tento tunel vašim členům ODS? ČKA nás stála 236 miliard. IPB měla 270 miliard špatných úvěrů. A co naše předsednictví Evropské unii spojené s kauzou ProMoPro?

Pan Kalousek mluvil v Bruselu o ostudě ohledně Čapího hnízda. Ne, vy jste udělali největší ostudu. Vy jste řešili kauzu ProMoPro za 180 milionů korun, které odešly na účty nastrčených firem a které vybírali bílí koně v hotovosti. A ještě jsme zapomněli na to, že nám v roce 2012 Brusel, když byl pan Kalousek ministr financí, kvůli korupci zastavil veškeré čerpání evropských fondů. Takže největší ostudou v Bruselu jste byli vy. A co nám ten Brusel řekl? Špatná kontrola. Brusel vytkl - 15. 3. 2012 - premiér české vlády Nečas oficiálně potvrdil, že Česko má velké potíže s čerpáním peněz z Evropské unie. Zároveň potvrdil, že vláda dostala od Evropské komise varovný dopis, v němž mimo jiné stojí, že hlavním důvodem pozastavení plateb z evropských fondů je fungování auditního systému. Div se světe! A kdo byl ministr financí? No nejlepší ministr financí za historie této země, který nás zadlužil o 670 - Miroslav Kalousek.

Pozastavení plateb z evropských fondů v rámci systému operačních programů rozpoutalo na politické scéně spor o to, kdo může za zavedení kritizovaného auditního systému pro čerpání fondů EU. Nečas a Kalousek tvrdili, že auditní systém vznikl za Sobotky, ale ten ve Sněmovně kontroval, že je to lež, že je to chyba TOP 09, ODS. Pravdu měl Sobotka, protože v době, kdy tam byl, ještě EU neměla k auditu fondů metodiku. Takže pan Nečas lhal a Sobotka to řekl ve Sněmovně, a měl pravdu.

Potom nám vytýkali zbytečné plýtvání. Komisařům vadilo, že české úřady plýtvají a příliš často si totiž pořizují služby od externích firem, outsourcing - to jsem zrušil, externí právníky - a přesto si je můžou zajistit vlastními silami. Ano, ministerstvo - pod mým vedením jsme vyhráli arbitráž za 800 milionů. Naše mladá právnička! Bez externistů. Dochází tak zbytečně k tomu, že úřad má odborníky na čerpání dotací z EU, ale přesto se obrací ještě na firmy, které se zabývají tímtéž.

Brusel rovněž upozornil na divokou personální politiku. Operační programy, které rozhodují o rozdělování eurodotací, často střídají manažery a to vede k chaosu při přípravě projektů. Příkladem bylo Ministerstvo školství a jeho program Vzdělávání pro konkurenceschopnost za působení nejlepšího ministra školství, jak říkal váš zakladatel, Josefa Dobeše z Věcí veřejných. Takže tolik byl Brusel.

Samostatnou kapitolu pak tvoří velká privatizace a následně osud klíčových státních podniků, které byly mnohdy pod neprůhlednou vlastnickou strukturou vytunelovány, zkrachovaly a zanechaly dluhy ve výši celkem stovek miliard a zcela zdevastovaný a nepoužitelný majetek.

Pojďme se teďka podívat na Českou exportní banku. To je další Topolánkovo a Kalouskovo dílo. A to je problém, velký problém. My jsme ho zdědili po vás. V pátek byl u mě ministr zemědělství pan Jurečka a chtěl peníze pro zemědělce. Ale naše vládní rozpočtová rezerva díky tomu dědictví, které vy jste udělali, pokud budeme muset ještě zaplatit České exportní bance, tak je už dost vyčerpaná.

Takže my jsme přišli v lednu 2014 a Česká exportní banka byla co? To nebyla efektivní podpora exportu. To bylo rozdávání úvěrů pro spřízněné firmy Topolánkovy a Nečasovy vlády. Tyto praktiky vyústily až v zásah policie přímo v bance. Protikorupční policie si z České exportní banky a přidružené státní pojišťovny EGAP v lednu 2014 odnesla 16 podezřelých úvěrových smluv. Taktéž NKÚ, Národní (správně Nejvyšší) kontrolní úřad, krátce po kontrole v bance v tom období zjistil, že 8 miliard korun odešlo z účtu banky na účty různých projektů na Ukrajině a v Rusku v rozporu s vnitřními předpisy banky. A dědictví období rozdávání exportních úvěrů, když byl strážcem kasy samozřejmě pan Kalousek - téměř zdvojnásobená úvěrová angažovanost banky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP