(12.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuje.)

Zahájil jsem hlasování číslo 396 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 396, z přítomných 157 pro 3, proti 120. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Petr Kudela: Dalším návrhem je návrh poslance Šenfelda předložený ve druhém čtení tohoto zákona týkající se tzv. komasace pozemku. Stanovisko zemědělského výboru - nedoporučuje. (Ministr nedoporučuje.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan ministr? (Nedoporučuji.)

Zahájil jsem hlasování číslo 397 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 397, z přítomných 158 pro 28, proti 119. Návrh nebyl přijat.

 

To byl poslední pozměňovací návrh, budeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Jsou všichni spokojeni s návrhy? Ano. Zemědělský výbor doporučuje, pan ministr doporučuje.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony podle sněmovního tisku 575, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 398 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 398, z přítomných 158 pro 122, proti 15. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím bod 172. Zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne, budeme pokračovat v dalších bodech z našeho programu, tak jak jsme si schválili. Otevírám další bod a tím je

173.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 687/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr zemědělství Marián Jurečka a zpravodaj garančního výboru, kterým je zemědělský výbor, poslanec Pavel Kováčik. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 687/3, který byl doručen dne 2. března 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 687/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře? Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu a první do ní se hlásí pan zpravodaj. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, v této fázi v rozpravě si dovolím načíst legislativně technickou připomínku, tak jak po poradě s legislativou jsme se dohodli, že bude uplatněna. Jde o legislativně technickou připomínku pro třetí čtení k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, sněmovní tisk 687.

Připomínka zní: V části 3. článku V se v úvodní větě novelizačního bodu 1 slova "a poznámky pod čarou číslo 41", poznámka pod čarou číslo 41 a odkaz na tuto poznámku pod čarou zrušují.

Svůj návrh odůvodňuji tím, že jde o odkaz na sněmovní tisk, resp. na normu, která ještě nebude schválena, tedy jde o sněmovní tisk č. 508, který je v současné době po druhém čtení a do projednání tohoto tisku pravděpodobně, tedy s vysokou pravděpodobností, přijat nebude. Ten odkaz tedy odkazuje na neexistující normu. Proto uplatňuji tuto legislativně technickou připomínku a prosím o její podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, váš návrh registruji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bendl. Není tomu tak, dobře. V tom případě řádně přihlášený do rozpravy je pan poslanec Kudela a připraví se pan poslanec Štětina. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: "Šéfe, můžem hned." Není to pozdrav, kterým zdravím po ránu předsedu Bělobrádka, ani to zajisté není pozdrav, kterým zdraví kolegové v ANO ráno, když přijdou do práce, ale je to hláška, kterou slyšíme neustále v televizi.

Vážený pane předsedající, vážení kolegové, pane ministře, zákonem o potravinách a tabákových výrobcích zároveň měníme zákon o rozhlasovém a televizním vysílání. V tomto duchu jsou také načteny pozměňovací návrhy, konkrétně pana poslance Novotného, který také navrhuje úpravu zákona o rozhlasovém a televizním vysílání týkající se tabákových výrobků. Já jsem také načetl v souvislosti s tímto zákonem pozměňovací návrh uvedený pod písmenem E12 týkající se reklamy na doplňky stravy. Jednáme o zákonu o potravinách a doplňky stravy jsou také přípravky, které slibují zvýšený sexuální užitek nebo zážitek nebo úspěch, nějak takto. S kým jsem se bavil, všichni říkají, že jsou to reklamy nevkusné, nevhodné, nechutné možná, často se vysílají během sportovních utkání, že mi často připadá, že ten sport je pouze nosičem k tomu, vábničkou, aby se na tyto reklamy dívalo co nejvíce lidí. Dívají se na ně také děti a rodiče těmto dětem špatně vysvětlují, co ta reklama vlastně znamená.

Proto vás chci požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu pod písmenem E12. Zemědělský výbor sice k němu dal negativní stanovisko, ale věřím, že poslanci a paní poslankyně ve Sněmovně mají tu odvahu, aby vyslyšeli hlas lidí, protože na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání už několik let chodí stížnosti na tuto reklamu, ale Rada pro rozhlasové a televizní vysílání musí konstatovat, že tato reklama není v rozporu se zákonem, byť hraničí s mravním ohrožováním mládeže. Navrhuji, aby se reklamy na tyto doplňky stravy vytlačily až na dobu po 22. hodině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Štětina, připraví se pan poslanec Svoboda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den nebo dobré poledne. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já u tohoto řečnického pultíku stojím v této věci pošesté. Třikrát v minulém volebním období a potřetí v tomto volebním období. Hovoříme stále o jedné a téže věci, tzn. o zbavení kompetencí hygienické služby.

Čili dneska jsem si pro pořádek připravil trošku delší projev, ale nebojte se, já dodržím své zásady, že dlouho nehovořím. Můj diskusní příspěvek se bude týkat vysloveně jenom pozměňovacího návrhu A17, protože jsem si vědom toho a chápu, že tento zákon musíme mít z mnoha důvodů, ale musíme ho mít bez tohoto pozměňovacího návrhu. Pak to bude v pořádku.

Já se domnívám, že je to tak jasná věc, o které se hovoří všude, a není to jen potvrzeno Ministerstvem zdravotnictví a žádnou osobou hlavního hygienika nebo kohokoli jiného z tohoto odboru, ale je to tedy potvrzeno i zdravotním výborem, který 17. dubna přijal k tomuto pozměňovacímu návrhu zcela jednoznačně negativní názor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP