(11.10 hodin)
(pokračuje Pelikán)

My, upřímně řečeno, bez tohoto institutu, bez této účinné lítosti, nejsme zase schopni reálně bojovat s tímto typem korupce, nebo obecně s větší částí korupce, protože tím, že je tam oboustranná trestnost, že všichni, kdo se toho účastní, tak jim hrozí trestní postih, tak na tu policii prostě nepřijde vůbec nikdo. Policejní statistiky o tom bohužel svědčí. Takže i v tomto případě prosím o podporu původní verze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Nyní závěrečné slovo paní zpravodajky Válkové, připraví se pan zpravodaj Laudát. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Milé kolegyně, milí kolegové, já bych chtěla jenom doplnit to, co zde již bylo řečeno ve vztahu k obavě ze zavedení trestnosti přípravy trestného činu krácení daně a poplatku. Je to podle § 240 trestního zákoníku, kdy pozměňovacím návrhem, který si osvojil garanční ústavněprávní výbor, dokonce zvyšujeme hranici, které je nutné dosáhnout, aby takové jednání mohlo být považováno za trestné, z původních 50 tis., což byla větší škoda podle § 138 odst. 1 trestního zákona, na škodu značnou, což je v tomto případě minimálně půl milionu a vyšší škoda a je to ještě ve spojení s organizovanou skupinou. Čili neobávám se, že by to jednání mohlo kriminalizovat podnikatele, kteří se nevinně jdou poradit o optimalizaci daně a překročí určitou hranici takové porady. To opravdu na to nedosáhnou, i kdyby chtěli, aby se stali pachateli takovéhoto trestného činu, nebo podezřelými z takovéhoto trestného činu, když se vyžaduje nejméně škoda půl milionu a více a ještě ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Tak to je jedna věc a ta druhá, o které tady hovořil pan ministr, tak jenom bych podtrhla - v podstatě tady budeme hlasovat, pokud vypustíme to slovíčko "poskytl", o zúžení navrhovaného institutu účinné lítosti. A když na jedné straně tady slyšíme stále obavy z kriminalizace, kterou někteří z nás poslanců údajně podporují, tak tady naopak máme možnost prostřednictvím institutu účinné lítosti rozšířit ten institut tak, aby zahrnul všechny takzvaně potřebné osoby, to znamená ty, které sice poskytnou úplatek, ale vzápětí si to uvědomí, jak zde bylo řečeno, a ten jdou oznámit, a tím získávají šanci získat ten bonus orgánů činných v trestním řízení a případně se tak vyhnout odsouzení za takový korupční trestný čin. Čili to zúžení, které tady navrhuje pan poslanec Tejc, je samozřejmě jednou z možností, velmi legitimní, ale pokud s ní budeme souhlasit, tak zužujeme ten původní institut účinné lítosti a ochuzujeme ho o jeden rozměr, který si myslím, že by byl účelný v našem trestním právu prakticky znovu zavést. Protože on už tady jednou byl, byť v jiné podobě.

Takže potud ještě doplnění toho, co zde bylo řečeno, předtím než přejdeme k hlasování. Děkuji pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce ústavněprávního výboru poslankyni Heleně Válkové a nyní pan poslanec Laudát, pokud chce vystoupit za rozpočtový výbor. (Nemá zájem.) Nemá zájem. Můžeme tedy začít s procedurou hlasování... (O slovo se hlásí poslanec Stanjura.) Pardon, pardon, omlouvám se. Ano, eviduji přihlášku předsedy poslaneckého klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl vyzvat pana ministra, aby ještě otevřel rozpravu. Protože opět použil nefér taktiku, kdy nevystoupil v rozpravě, tak aby na jeho závěrečné slovo nebo na jeho argumenty mohli reagovat kolegové z ústavněprávního výboru. Je to nefér. Je to nefér. Kdybyste vystoupil v rozpravě, mohli by s vámi polemizovat. Takhle polemizovat nemohou. Já vás prosím, abyste otevřel rozpravu, aby mohli ti, kteří se tomu podrobně věnovali, dát protinázory vůči vám. Pokud ne, tak je to úplně jednoduché. Je to prostě zbabělost. Nic jiného to není! (Potlesk z řad poslanců ODS a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, s tím já nic nenadělám, protože samozřejmě pan ministr má právo závěrečného slova, respektive každý navrhovatel má právo závěrečného slova. Jak se ho zhostí, je jeho věcí, a jestli je nebo není ochoten pan ministr vystoupit, je skutečně jenom jeho věcí.

Tak, pokud nemáme nic jiného, budeme tedy nejdříve hlasovat o návrhu na zamítnutí a potom bych požádal paní zpravodajku, abychom si dali jednotlivé pozměňovací návrhy a přípravu hlasování o proceduře.

 

Poslankyně Helena Válková: Takže nejdříve budeme hlasovat o zamítnutí návrhu, který byl podán ve druhém čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já vás všechny odhlásím, protože bych rád zjistil přesný stav ve sněmovně. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, který padl ve druhém čtení, na zamítnutí návrhu zákona, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 383.

Počet přihlášených se ustálil. Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti. Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 383, z přítomných 156, pro 35, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Prosím tedy paní zpravodajku, aby nám řekla, jaká je procedura navržená garančním výborem, přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy, sdělila nám stanovisko garančního výboru, a o stanovisko požádám pana ministra. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane místopředsedo. Stanovisko a návrh garančního ústavněprávního výboru je následující. Společné hlasování o bodu A1 až A6 a zvlášť potom samostatné hlasování o bodu B1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Procedura je jednoduchá. Má někdo... (Hlásí se poslanec Schwarz.) Ano, prosím pana poslance Schwarze. Pan poslanec Schwarz má návrh. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré ještě dopoledne všem. Pane místopředsedo, já bych jenom požádal po vystoupení pana ministra a přesto, že jsem členem ústavněprávního výboru, tak bych dal šanci po vystoupení pana ministra o to, abychom hlasovali - z toho A1 až A6 vyčlenili a samostatně hlasovali body A3 a A4. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. To je možné, ten požadavek je akceptovatelný. Čili by bylo... (Konzultace mimo mikrofon s navrhovatelem a zpravodajkou.) V proceduře bychom tedy navrhli, že z A1 (?) by se A3, 4 vyňalo, hlasovalo by se zvlášť, a pak by se hlasovalo ten zbytek A, jako A1, 2, 5, 6. Ano?

 

Poslankyně Helena Válková: Já ještě doplňuji, že pokud jde o legislativně technické změny, ty můžeme tedy v takovém případě, když jsme se rozhodli to hlasovat - ještě vyloučení některých bodů k samostatnému hlasování - tak bychom mohli hlasovat A1, A2 a A5, což jsou víceméně legislativně technické změny, pak A3 a A4, což teď zazněl ten návrh na samostatné hlasování, a pak A6, to je ten poslední pozměňující věcný návrh v té první části pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, to je doporučení paní zpravodajky. Mám to vnímat jako alternativní návrh?

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, je to alternativní návrh na proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, nejdříve bychom tedy odhlasovali alternativní návrh. Jestli nebude přijat, potom budeme hlasovat o návrhu pana kolegy Schwarze, a pokud to bude tak vyčleněno, budeme hlasovat po těch jednotlivých bodech.

 

Zahájil jsem hlasování 384 a ptám se, kdo je pro alternativní návrh, tak jak ho přednesla paní zpravodajka. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 384, z přítomných 163, pro 78, proti 67. Nebylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP