(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S faktickou poznámkou místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, paní předsedající. Paní a pánové, já jsem dobře poslouchal kolegu Bendu, ale pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura pravděpodobně pořádně nikdy nečetl náš návrh. Tady se o ničem nemohlo hlasovat, jestli někoho vyloučit z našeho středu, nebo nikoliv. Jenom to bylo právo politické strany navrhnout Nejvyššímu správnímu soudu zbavení takového člověka mandátu. Protože tady apelovat na morálku, jak se ukázalo od roku 1996, kdy přeběhlictví se opravdu rozšířilo k tomu nejnechutnějšímu způsobu vládnutí, zejména za vlády Miroslava Topolánka, Mirka Topolánka, tak to opravdu bylo nemožné. Takže v tomto ohledu já jenom podotýkám, že ten náš návrh byl kompatibilní, ústavně korektní, dokonce pocházející i z dílny těch nejlepších ústavních právníků z první republiky, odpovídal jak Ústavě České republiky, tak bývalé ústavě z roku 1920. Republiky československé. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, dámy a pánové. Já se tedy omlouvám prostřednictvím paní předsedající vzácnému kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi, že jsem se trošku rozesmál při tom jeho vystoupení. Ale já už jsem se rozesmál při vystoupení Marka Bendy.

Marek Benda pamatuje v této Sněmovně úplně všechno. (Pobavení v sále.) Je tady z nás nejdéle - 26 roků. (Posl. Faltýnek se uklání směrem k lavicím poslanců ODS a tleská. Potlesk části poslanců.) A Marek Benda si pamatuje i vznik vlád za účasti a s podporou přeběhlíků. To je pravda. Já jsem ty kolegy neznal - Pohanka, Melčák, myslím, že to byli původně sociální demokraté. Za jejich podpory - a bez nich by ta vláda nevznikla - vznikla tehdy nějaká vláda, já už nevím, která to byla. Ale to není podstatné.

Já jsem chtěl říct jinou věc. Stávající vládní koalice má zatím většinu, čili tato koalice nepotřebuje přeběhlíky. Já nemůžu za to, že TOP 09 prostě vyobcovala Karla Turečka ze svého středu. To je problém vašeho poslaneckého klubu TOP 09. Vy přece jste si vzali minule mimořádnou přestávku, abyste ho mohli vyloučit.

Takže tolik jenom konstatování z mé strany a já si myslím, že stávající koalice vzhledem k těm počtům nepotřebuje přeběhlíky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Schwarzenberg. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Schwarzenberg: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Existuje staré české přísloví, že "poturčenec horší Turka". Teď máme stupňování Turek - poturčenec a pak ještě takový Tureček. (Pobavení v sále. Potlesk z řad TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Petr Fiala. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Podle jednacího řádu reaguji na vystoupení a na slova, která zazněla v rozpravě, tak mi dovolte, abych reagoval na slova předsedy poslaneckého klubu hnutí ANO pana poslance Faltýnka.

Pokud chcete používat fakta, buďte přesný, pane předsedo prostřednictvím paní místopředsedkyně. Mohl byste si zjistit, že Marek Benda tady neseděl, aspoň ne v Parlamentu České republiky, 26 let. Za prvé, Česká republika má letos 24 let, a pak také skutečně dva roky tady neseděl.

Ale co chci připomenout, když vám to tak hrozně vadí, tak minimálně v posledních dvou volbách byl Marek Benda na nevolitelném místě na kandidátce, ale do Poslanecké sněmovny ho poslali voliči díky přednostním hlasům. A to bychom měli respektovat, ne to parodovat. A pokud má někdo dlouhodobou voličskou podporu ve svém regionu, tak bychom my ostatní mu to měli spíše závidět než to uvádět jako "chachacha, podívejte se, jak dlouho tady je".

A jenom k těm dvěma přeběhlíkům, které jste jmenoval, to zas napadlo mě: v té době jste byli straničtí kolegové a mohli jste to řešit uvnitř soc dem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance - ruší svoji faktickou. Nyní tedy pan poslanec Faltýnek. Připraví se pan poslanec Okamura. Všechno faktické. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já se omlouvám, nechci zdržovat, ale to jsme se špatně pochopili. To moje vystoupení ve vztahu k Markovi Bendovi vůbec nebylo myšleno jako nějaká dehonestace. To v žádném případě. Pokud to tak někdo pochopil, tak se mu omlouvám. Já si osobně Marka Bendy vážím a ptám se ho na jeho odborné názory, jak vám to může potvrdit. Já jsem jenom řekl, že tento člověk tady sedí nejdéle, čili si všechno pamatuje, včetně všech přeběhlíků, kteří tady byli. To bylo cílem toho mého sdělení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Okamuru. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já jsem vás chtěl poprosit, abychom se tady vrátili skutečně k vážným tématům. Dnes, když probíhají krvavé atentáty a teroristické útoky v Bruselu, tak -

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Pane poslanče, já se velice omlouvám, ale faktická poznámka je reakce na probíhající rozpravu. A nikdo tady o žádném takovémto tématu nehovořil.

 

Poslanec Tomio Okamura: Ne, já budu mluvit k zasedacímu pořádku. Právě o tom hovořím, že to byl snad ten návrh, který tady máme. Já snad vidím správně na tabuli. To znamená, já chci říci, že dnes, když tady probíhají mnohem závažnější věci, jako teroristické útoky v Bruselu a stěhování migrantů českou vládou České republiky, tak vy tady řešíte zasedací pořádek, opakovaně se tady hádáte. Skutečně jsem opět nemile překvapen, že poslanec Černoch tady - jeho cílem je tady přesadit mě z místa. To je cílem dneska, přesadit mě z místa v první řadě, když tady probíhají závažné věci. Pan poslanec Černoch by si měl uvědomit, že kdybych já nebyl v čele kandidátky Úsvitu v roce 2013, tak on tady dneska ani nesedí! Takže je dost trapné to dnes tady předvádět, když tady máme jiná, vážnější témata. Ale já si do té třetí řady, o což se tady trapně pučisté a zrádci z Úsvitu snaží, klidně posadím a mně to vůbec vadit nebude. (Šum a ohlas v sále.)

Ale znovu vám říkám, že bychom se měli vrátit skutečně k vážnému tématu, to je bezpečnostní hrozba pro Českou republiku. A přestaňte se tady už hádat o to, kdo kdy přeběhl a jestli byste tady přebíhali k někomu. Já jsem nikam nepřeběhl, já jsem byl vyloučen. Já jsem byl vyloučen pučisty a zrádci pochopitelně. Ale vraťme se k vážným tématům prosím vás!

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já zde vidím ještě přihlášku pana poslance Černocha. Nevím, jestli faktickou nebo s přednostním právem. Ale dříve než mu udělím slovo, dovolte mi, abych apelovala na vás všechny, abyste nezesměšňovali jednání Sněmovny, abyste se tady osobně neuráželi, zvláště u takovéhoto triviálního bodu. Myslím, že to na půdu Sněmovny nepatří, a vyzývám vás k pořádku. Děkuji.

Pane poslanče, faktickou, nebo s přednostním?

 

Poslanec Marek Černoch: Faktickou, paní předsedající, protože budu reagovat na svého předřečníka a opravdu se vyhnu jakýmkoliv invektivám, protože si myslím, že inteligentní člověk se může chovat trošku jiným způsobem.

Jenom pro zajímavost, byl to pan poslanec Fiala, který přišel s tím, že by chtěli změnit zasedací pořádek. My jsme zasedací pořádek neměnili, až ve chvíli, kdy přišla tato žádost od pana Fialy. A to, že jsme ten pořádek uspořádali tak, abychom byli jako klub pohromadě, si myslím, že je naprosto relevantní. A pouze se opravdu už ohrazuji proti těm neustále trapným omílaným větám o pučistech a zrádcích. Kdyby se pan Okamura choval tak, tak jak se člověk chovat má, pokud by byl čestným a pokud by si nevymýšlel různé puče, tak se nic takového nedělo. Děkuji. (Potlesk z řad klubu Úsvit.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP