(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den přerušené 42. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 3 dnes hlasuje pan poslanec Jeroným Tejc a pan poslanec Velebný s náhradní kartou číslo 15.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Adámek František - zahraniční cesta, Benešík Ondřej - zahraniční cesta, Berdychová Martina - pracovní důvody, Fischerová Jana - zdravotní důvody, Gabrhel Vlastimil do 17 hodin - pracovní důvody, Grospič Stanislav - zahraniční cesta, Havíř Pavel do 15.30 - pracovní důvody, Holík Pavel - pracovní důvody, Karamazov Simeon - osobní důvody, Kostřica Rom - osobní důvody, Mackovík Stanislav - pracovní důvody, Marková Soňa - zdravotní důvody, Maxová Radka - zahraniční cesta, Novotný Josef - pracovní důvody, Nykl Igor - zdravotní důvody, Nytrová Pavlína - osobní důvody, Rutová Miloslava do 15.30 - pracovní důvody, Rykala Adam - rodinné důvody, Šincl Ladislav do 16 hodin - bez udání důvodu, Tureček Karel - bez udání důvodu, Váhalová Dana - zahraniční cesta, Vácha František - pracovní důvody, Vondrášek Josef - zdravotní důvody, Zlatuška Jiří - zahraniční cesta.

Pan poslanec Karel Černý hlasuje s náhradní kartou číslo 16.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: Bělobrádek Pavel - zahraniční cesta, Jurečka Marian - pracovní důvody, Němeček Svatopluk - pracovní důvody, Pelikán Robert - zdravotní důvody, Stropnický Martin - pracovní důvody, Zaorálek Lubomír - pracovní důvody, ale svoji omluvu ruší, je zde přítomen. A to jsou v tuto chvíli všechny omluvy.

Nyní poprosím kolegyně a kolegy, aby se usadili na svá místa. V tuto chvíli bych vás chtěla požádat o klid, protože si myslím, že bychom měli minutou ticha uctít oběti teroristického útoku v Bruselu. (Poslanci povstali a uctili minutou ticha oběti z Bruselu.)

Děkuji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o další postup při projednávání schváleného pořadu 42. schůze, navrhuje dnešní grémium tento postup. Dnes, v úterý 22. 3., projednat body 225, sněmovní tisk 682/2, vrácený Senátem - volby do Parlamentu, bod 221 - zasedací pořádek, bod 17, sněmovní tisk 590, druhé čtení - podpora sportu, bod 202 - migrační krize, ten zahájíme po dohodě na grémiu nejpozději v 16.30, a bod 107, sněmovní tisk 592, první čtení - obchodní korporace.

Ve středu 23. 3. body z bloku třetích čtení: bod 153, sněmovní tisk 304 - trestní odpovědnost, bod 154, sněmovní tisk 458 - trestní řád, bod 172, sněmovní tisk 575 - Státní pozemkový úřad, bod 173, sněmovní tisk 687 - potraviny a tabákové výrobky. A dále body 52, sněmovní tisk 608, prvé čtení - o dráhách, bod 53, sněmovní tisk 609, prvé čtení - dopravní infrastruktura, bod 44, sněmovní tisk 495, první čtení - bezpečnostní činnosti, bod 21, sněmovní tisk 646, druhé čtení - Sbírka zákonů, bod 22, sněmovní tisk 647, druhé čtení - Sbírka zákonů, související zákon, bod 13, sněmovní tisk 600, druhé čtení - státní podnik, a bod 57, sněmovní tisk 712, prvé čtení - vinohradnictví.

Pokud nezazní námitky, nechám hlasovat o návrzích z grémia najednou.

S náhradní kartou číslo 17 dnes hlasuje pan poslanec Klučka.

(Hlásí se posl. Černoch.) Eviduji vaši přihlášku s přednostním právem. Navrhuji, že bychom odhlasovali dohodu z grémia, a pak budeme předkládat další návrhy, pokud je s tím takto souhlas.

Paní poslankyně Wernerová hlasuje s kartou číslo 19.

Takže já se ptám, zda má někdo proti tomu námitku. Pan poslanec Černoch se hlásí s přednostním právem. Ale vy jste měli zástupce na grémiu a na tom jsme se takto dohodli. Takže... dobře. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Černoch: Hezké odpoledne, dámy a pánové, ano mám námitku. Měli jsme zástupce na grémiu, který tam jasně sdělil, že budeme žádat předřazení bodu 202, informaci o migrační krizi, jako první bod v rámci i událostí, které se děly dnes ráno v Bruselu. Považujeme tento bod jako opravdu nejdůležitější, a proto navrhujeme zařadit tento bod jako první bod dnešního jednacího dne. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, samozřejmě, pane poslanče, to je vaše právo, ale byl kompromisní návrh na 16.30 nejpozději. Pokud na něj samozřejmě dojde dřív, budeme o něm jednat. Měli jste na grémiu svého zástupce a myslím si, že dohoda z grémia byla takto daná a odsouhlasená i vaším zástupcem. Samozřejmě, mohu o tomto nechat hlasovat. Nicméně já se táži, zda je další návrh. Tudíž budeme v tuto chvíli přijímat návrhy na úpravu programu a já pak navrhnu způsob hlasování.

Mám zde přihlášku pana poslance Okamury, potom pana poslance Fialy a potom pana poslance Holíka.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, dovolte, abych navrhl nový mimořádný bod na jednání této schůzi Sněmovny s názvem Stanovisko vlády k budoucí integraci 3091 nezákonných migrantů přijatých na základě rozhodnutí vlády do ČR. A prosím vás o podporu. Je to vrcholně aktuální bod vzhledem k dnešnímu teroristickému útoku v Bruselu.

Vedení EU a vláda nás svou zahraniční politikou zatáhly do války s radikálním islámem. Po Benešově a Králíkách, kde je již problém zatím zažehnán, se v dalších městech, tentokrát v Havířově a v Kostelci nad Orlicí, bouří lidé proti umisťování migrantů, které jim tam chce vaše vláda umístit proti jejich vůli. Zoufalí občané těchto měst již začali dnes sbírat podpisy pod petici proti umisťování migrantů v jejich městech. Do poloviny roku 2017 máme podle pana premiéra přijmout 3091 migrantů, z toho 1500 bere vaše vláda dobrovolně nad rámec bruselského diktátu, jak vyplývá z písemné odpovědi premiéra Sobotky na moji interpelaci z 1. března letošního roku.

Český premiér Bohuslav Sobotka se díky ochotě přijímat tzv. uprchlíky dostal nově i do Wikipedie, která o něm píše, že přislíbil do konce roku 2017 přijmout nejvíce migrantů ze všech zemí visegrádské skupiny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP