(13.00 hodin)
(pokračuje Okamura)

Jako třetí a poslední pozměňovací návrh v tuto chvíli navrhneme zrušit vámi navrhované nesmyslně vysoké kvorum určující minimální účast voličů pro platnost konaného referenda. Vycházíme ze zcela jasné premise, že ten, kdo nejde k volbám, tak volí taky. Nehlasováním říká, že dává mandát rozhodnout těm, kdo k volbám jdou. Ostatně toto pravidlo platí u všech současných voleb v České republice a u žádných voleb v České republice žádné kvorum neexistuje. A přesto volba platí, i kdyby k volbám přišel jen jeden volič. Není tedy jediný logický důvod ukládat kvorum účasti u referenda kromě takového důvodu, že vláda ve skutečnosti žádné platné referendum nechce připustit. |

Samozřejmě je potřeba také uzákonit, aby byl výsledek referenda závazný jak pro vládu, tak i pro Parlament, tzn. aby ve smyslu výsledku referenda musely závazně přijmout zákon, což ve vládním návrhu referenda samozřejmě logicky chybí, protože vláda ve skutečnosti žádné referendum, žádné funkční referendum, kde by občané mohli mít poslední slovo, nechce. Takže jak už jsem říkal, ten vládní návrh je skutečně jen parodie na referendum a na demokracii a je to jenom ukázka arogance a pokrytectví této vlády, což snad už není ani absolutně neuvěřitelné, protože to tady říkám pořád, je to opravdu absolutně neuvěřitelné, silnější slovo mě nenapadá. A navíc tu máme precedens, opět v referendu, o vstupu do Evropské unie, které u nás proběhlo před deseti lety. Když se podíváme na tehdejší zákon o tomto referendu, tak s překvapením zjistíme, že ani tady nebylo stanoveno žádné kvorum pro jeho platnost. To znamená, i tento fakt jenom dokládá neuvěřitelné pokrytectví vládního návrhu.

Samozřejmě za naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, říkám, že jsme rádi za jakýkoli posun k přímé demokracii, takže návrh zákona o referendu podpoříme i v této okleštěné formě, ale samozřejmě budeme nadále ze všech sil bojovat za změny v tomto zákoně, tzn. za změny ke skutečné demokracii v České republice. Konkrétně a detailněji naše pozměňovací návrhy představíme během tzv. druhého čtení zákona.

Závěrem bych rád poděkoval panu prezidentovi, který tady před několika okamžiky vystoupil, za velice odvážnou podporu přímé demokracie a zavádění přímé demokracie švýcarského stylu, tedy toho, o co se již téměř deset let snažím v České republice, a myslím, že je to velmi důležitý historický okamžik v České republice, že na půdě Poslanecké sněmovny poprvé prezident vyjádřil zcela otevřeně, zcela otevřeně, veřejnou podporu zavádění přímé demokracie po švýcarském vzoru, tzn. po vzoru jedné z nejvyspělejších zemí na světě. To si myslím, že je okamžik, který bychom si měli všichni zapamatovat. A já tady snad v této souvislosti řeknu, jako jsem to říkal už mnohokrát na různých besedách, že jednou tady ta přímá demokracie stejně bude. Vy se tomu bráníte, vaše vláda i ODS a TOP 09, ale stejně postupně tady ta přímá demokracie bude, lidé už toho mají dost, tohoto systému, kdy si politici dělají, co chtějí, proti vůli občanů, a stejně si lidé postupně, byť po malých krůčkách, tu skutečnou demokracii vymůžou.

Co se týče vystoupení pana prezidenta, rád bych ještě zareagoval na jednu jeho myšlenku, a to že podpořil zákon o přímé volbě starostů a hejtmanů. A jenom bych připomněl, že tento zákon naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, mými ústy, já jsem byl předkladatelem toho zákona, tady už v Poslanecké sněmovně navrhlo a opět vloni touto dobou, tuším, že to bylo loni v únoru, jste ho tady zamítli. Ano, vládní koalice, ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL spolu s ODS a TOP 09 zamítly zákon o přímé volbě hejtmanů a primátorů. Já jsem tam navrhoval, byl to ústavní zákon, aby byla možnost i odvolatelnost těchto politiků, byl tam vytvořen prostor na přímou volbu a odvolatelnost politiků, a vy jste tento zákon zamítli, protože vy ve skutečnosti žádnou demokracii nechcete. A jenom připomínám, že to, co tady prosazuji já a naše hnutí SPD, a jak se ukázalo, tak i dneska pan prezident republiky, tak my jsme de facto poslední zemí ve střední Evropě, která nemá přímou volbu starostů či hejtmanů. Mají to i Slováci, Poláci, mají to i Němci. To znamená to, o co my se tady dlouhodobě snažíme, nejsou nějaké novinky, my se nesnažíme něco zkoušet, jsou to dávno odzkoušené modely, a naopak my se tady zoufale snažíme proti vaší současné vládní přesile posunout Českou republiku vůbec alespoň na úroveň standardu demokracie, dokonce i v zemích, které jsou, řekl bych, i na východ od nás, a to nemyslím nějak v současné době již pejorativně.

To znamená, chtěl jsem ještě znovu poděkovat panu prezidentovi za tu otevřenou podporu přímé demokracie a doufám, že se vládní koalice alespoň trošku nad tím zamyslí, nad tou komedií, kterou tady předvádí, a snad, snad. Ale poté, co znám pana Dienstbiera a jeho názory a pana premiéra Sobotku, tak nemůžu doufat v to, že by se ty vládní návrhy nějak zásadně měly posunout. Musí rozhodnout až voliči v dalších volbách a doufám, že rozhodnou tak, aby vyhrály strany, které mají v programu přímou demokracii, ať je to jakákoli strana.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Další vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Leoš Heger a připraví se pan poslanec Plíšek s vystoupením. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo, paní poslankyně a páni poslanci, páni ministři. Já se omlouvám, že v tomto velmi vážném tématu vystoupím jenom s krátkou faktickou poznámkou, ale domnívám se, že to téma je tak vážné, že se jím několik set let už zabývají lidé, kteří se zabývali státovědou a teorií demokracie, je to téma, které opravdu si zasluhuje rozpravu, která bude mít nějakou úroveň odpovídající té ústavní úrovni, na které jednáme. Proto jsem chtěl trochu zapudit ten odér, který tady teď předchozí řečník vyvolal. A musím konstatovat, že byť s trošku nevážným tónem, tak jak tady vystoupil pan předseda Kalousek s konstatováním toho, jak viděl pan prezident celou věc dříve a jak ji vidí nyní, že to nemohl být lepší úvod k tomu, co tady zaznělo od mého předřečníka.

Já bych skončil trošku pozitivně, tak chci jenom ocenit to, jak tento zákon byl tady prezentován jak panem předkladatelem, tak panem zpravodajem, s velmi kvalitní analýzou historie a aktuálních jevů, které se okolo referenda objevují. Snad bych jenom k tomu dodal jistý apel na další diskuse, že bychom se měli obracet, nebo více slyšet i rozbory, které vycházejí z teoretiků ústavních a právníků, kteří se tímto tématem zabývají profesionálně, protože je to opravdu naprosto základní a velmi složité. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Lank. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Plíšek: Přeji pěkné odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte, abych za klub TOP 09 také tlumočil stanovisko.

My s tímto návrhem ústavního zákona nesouhlasíme, a to ne z důvodu, že bychom nechtěli naplnit Ústavu. Ústava předpokládá, že ústavní zákon stanoví, kdy lid vykonává moc přímo, ale neříká, že to musí být na základě zákona o obecném referendu. Může to být i na základě jednorázového ústavního zákona. Takže chci tady odmítnout to tvrzení, že teprve tento návrh naplňuje Ústavu. Není tomu tak, ty cesty jsou dvě a vláda volí tu cestu obecného referenda s poměrně širokým výčtem věcí, o kterých se může hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP