(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Eviduji několik faktických poznámek. První má pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Černoch. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Milé kolegyně, milí kolegové, doufám, že jste pana ministra poslouchali správně. On potvrdil to, co jsem říkal, že to je takové šidítko. On to řekl správně. Nikdo vás nedonutí hlasovat podle výsledku referenda. Co to znamená? Můžeme debatovat o politických konsekvencích, co by dělalo veřejné mínění, co by dělala mediální sféra. Ale to je realita. To tady zaznělo. My jsme se o tom bavili před tím rokem, když jsme spolu debatovali tam v tom kruhu zástupců všech politických stran o tom, že ten návrh zákona, když ho trošku zjednoduším, zní takto: Velmi těžce seženete podpisy. Když je náhodou seženete, velmi těžko najdete otázku, která podle tohoto zákona může v referendu být. Pokud i tohle vám projde, tak velmi těžko seženete 25 % voličů pro. A když to seženete, tak poslanci a senátoři podle toho hlasovat nemusí. Nesmí hlasovat proti, ale nemusí hlasovat pro. A to je velký rozdíl. To za prvé.

Za druhé. Ta výtka k tomu - vy jste se vyhnul, pane ministře, odpovědi na otázku o přijetí eura. Kdyby ten vládní návrh zákona umožňoval možnost konání referenda i o přijetí eura, tak nebudeme říkat, že kromě toho chceme speciální zákon. Ale tento návrh zákona neumožňuje hlasovat.

A pak už jenom prosba. Já jsem nenavrhoval 700 tisíc. Já jsem to stejně jako vy jenom přepočítal, nenavrhoval jsem to. Ani to nebudeme navrhovat. Ani si nemyslím - jenom jsem na to upozornil, že kdybychom použili normální matematický vzorec, je to 700 tisíc.

Ale zkuste si říct, pokud to myslíte vážně, jak prosadíte výsledky referenda do české legislativy. Jak je jednoduché sehnat podpisy, vybrat otázku, sehnat 25 % voličů a jaká bude potom deziluze, když to všechno dopadne, už ty tři první kroky, velmi těžké (upozornění na čas), dobře nedopadne ten krok číslo čtyři. A deziluze je horší, než ten zákon nemít.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než udělím slovo, tak přečtu omluvenky. Dnes od 12.30 hodin do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Šincl, dne 10. 3. a 11. 3. z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Zemánek.

Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Černoch, připraví se pan poslanec Grospič. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom uvést na pravou míru: To nebyl stesk, pane ministře. To byl argument, který budeme chtít změnit, protože jestliže se zde bavíme o otázce, která v současné době trápí 90 % občanů, tak pokud jsou právní normy špatně nastavené, tak v té chvíli je potřeba ty právní normy změnit tak, aby v této otázce například, což je migrace, bylo možné se v referendu vyjádřit. Protože to bereme jako stěžejní otázku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Grospič. Připraví se pan poslanec Stanjura. Vaše faktická poznámka, prosím.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně a kolegové, já samozřejmě vnímám hektičnost té diskuse. Jsem připraven i do řádné rozpravy. Nicméně to, co tady teď zaznívá, mi především připomíná jeden moment. Moment, který sice rozporovala samotná vláda, když dávala nesouhlasné stanovisko k návrhu Komunistické strany Čech a Moravy, nebo poslanců za Komunistickou stranu Čech a Moravy, který tady byl předložen už 6. února 2014. A tehdy právě argumentovala tím, že je v rozporu a velice nejasné vytyčení předmětu konání referenda - právě ona otázka porušení závazků, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva. Jsem tedy velice rád, že teď se otevřela diskuse na toto téma, protože otázka přijetí eura, otázka migrantů a další otázky s tím související by měly být tímto způsobem tady vyjasněny. Možná by bylo dobře, kdyby pan ministr v dalším svém vstupu, tak jak slíbil, že bude okamžitě reagovat, výrazně obšírněji vysvětlil, jak tyto věci vnímá, jak byly odůvodněny na vládě. Protože do budoucna výklad tohoto ustanovení pak bude odvislý čistě od soudu, potažmo od Ústavního soudu, nikoli již od Poslanecké sněmovny. (Potlesk z řad KSČM.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Kolegyně a kolegové, projednáváme návrh ústavního zákona, což není každý den ani každý týden ani každý měsíc. Mimořádně důležitá věc. Podívejte se na ty lavice za mnou. Ne kolem, za mnou. (Vládní lavice.) Nikdo. Abych nebyl přísný, tak v duchu toho vládního návrhu dám procedurální návrh, abychom přerušili projednávání tohoto bodu do přítomnosti 25 % členů vlády. A když to zaokrouhlím směrem dolů, tak to jsou čtyři ministři. (Potlesk z řad ODS.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já jsem si poznamenal váš procedurální návrh. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí, aby přišli na hlasování. Registruji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zopakuji návrh, o kterém budeme hlasovat. Je to procedurální návrh, aby tento bod byl přerušen, jeho projednávání, do té doby, než bude přítomno 25 % členů vlády, tedy čtyři členové. Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 25, proti 66. Návrh byl zamítnut.

 

Budeme pokračovat v rozpravě. Nikoho dalšího s faktickou poznámkou nevidím. S přednostním právem se hlásí pan ministr Dienstbier. Prosím, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Já se pokusím stručně ještě k některým věcem se vyjádřit. K tomu, co tady říkal pan předseda Stanjura - k donucení poslanců, resp. senátorů, hlasovat aktivně pro nějaký zákon. Já nevím, jestli byste považovali za ústavně konformní z hlediska těch principů, které jsou součástí našeho ústavního pořádku, kdybychom vám v návrhu ústavního zákona stanovili povinnost pro něco hlasovat aktivně. To přece... no... Takže pak nechápu zpochybňování tohoto principu, který je v návrhu obsažen. Ale on není zase až tak bezzubý. Na té věci, která vás zajímá, a to je elektronická evidence tržeb, v případě, kdybyste dosáhli vyhlášení referenda, které by řeklo - nebo jehož výsledkem by bylo, že občané si nepřejí elektronickou evidenci tržeb, tak by Parlament nemohl takový návrh zákona schválit. To zas není tak úplně slabý výsledek referenda z hlediska jeho závaznosti. Já po tom v žádném případě nevolám, ale jenom modelově.

Co se týče přijetí eura, tam si myslím, že ten právní výklad je jasný. To je náš právní závazek, poté co splníme podmínky, které z evropského práva, včetně primárního, vyplývají, na euro přejít. To už je závazek, který jsme převzali. Pravděpodobně - a chraň bůh, že bych po něčem takovém volal - jediným způsobem, jak se z takového závazku vyvázat bez souhlasu všech dalších členských zemí, je vystoupit z Evropské unie, což si myslím, že - doufám - nikdo, kdo je při smyslech, nechce z hlediska zájmů České republiky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP