(14.40 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Okamuru a připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, prosím vás o informaci, proč jste tento týden znovu deklaroval, že začnete přijímat migranty do ČR přímo z Turecka. Česká republika ani celá Evropa nikdy není schopna vyřešit problémy na Blízkém východě tím, že přijmeme migranty. Řešením je ukončení války, kterou podporuje Turecko. Řešením je tlak na Turecko, aby skončilo s podporou války v Sýrii a naopak pomohlo obnově země, kde podporuje válku.

Součástí tohoto tlaku, a v tomto smyslu to navrhuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, musí být neprodyšné uzavření jižní hranice EU, které by přišlo levněji než miliardy, které jste odsouhlasil posílat Turecku. A také ukončení veškerých jednání s Tureckem o přibližování k EU.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyní Kovářovou a připraví se opět pan poslanec Okamura.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, dovolte mi, abych vás ještě jednou interpelovala ve věci nedostatku zubních lékařů, který má minimálně dva rozměry. Za prvé je to hrozba v podobě nižšího počtu zubních lékařů, než odpovídá potřebám veřejnosti, za druhé jejich nerovnoměrné rozmístění.

Ve svých předchozích interpelacích jsem poukazovala hlavně na to, že některé venkovské oblasti mají se získáním zubního lékaře dlouhodobé potíže. Dnes bych se chtěla věnovat rozměru druhému - celkovému nedostatku zubních lékařů. Celá pětina zubních lékařů je totiž podle údajů České stomatologické komory ve věku 60 až 64 let. Dříve či později odejdou do důchodu. Na druhé straně příliv absolventů je nedostatečný.

Váš příslib v reakci na jednu z mých předchozích interpelací, podle něhož budete uvažovat o zřízení meziresortní expertní komise, která se bude problému věnovat, je nedostatečný. Domnívám se, že jde spíše než o řešení tohoto problému o odsunování jeho řešení a že více užitku by přineslo posílení financování vzdělávání budoucích zubních lékařů. Nehovoříme o astronomické částce. Podle střízlivého odhadu by měla postačovat částka ve výši přibližně 100 mil. korun.

Vážený pane premiére, žádám vás, abyste se problematice nedostatku zubních lékařů začal spolu s příslušnými členy vlády intenzivně věnovat.

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Slovo má pan poslanec Okamura a připraví se opět paní poslankyně Kovářová.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, máme dnes na výběr. Buď budeme jako Česká republika zabezpečovat vlastní hranice a v rámci Schengenu, případně Visegrádu, zabezpečíme hranice Evropy, anebo budeme spoléhat na jiné země, jako je Turecko, že za miliardové vyděračské poplatky nám nebudou posílat migranty. Přičemž víme, že Turecko je zároveň jednou ze zemí, která podporuje válku v Sýrii.

Žádám vás o stanovisko vaší vlády. Proč prioritně prosazujete variantu migrace do Evropy a do České republiky místo zabezpečení našich hranic před migrací?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová a připraví se pan poslanec Mackovík.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený nepřítomný pane premiére, v poslední době se poměrně často hovoří o změnách jednacího řádu Poslanecké sněmovny, a to v zájmu zefektivnění legislativního procesu. Hlavním představitelem těchto snah je přitom pan ministr financí Babiš. Víte, s tímto návrhem mám více problémů, ale za zcela pokrytecké považuji, že o potřebě reformy hovoří právě člověk, který jednací řád bohorovně ignoruje. V různých věcech se na něj o čtvrtečních odpoledních obracím už téměř rok a marně. Dnes je 10. března 2016. Naposledy tu byl 30. dubna 2015. Podobně je na tom řada dalších kolegů, kteří se na ministra financí v různých věcech obrátili. Písemná odpověď, která na ústní interpelaci přijde přibližně s měsíčním odstupem a kterou připravují ministerští úředníci, už je často bez významu. Z věcného hlediska proto, že ji překoná rychlý vývoj, z ústavního proto, že v Poslanecké sněmovně jsou odpovědní členové vlády, ne ministerští úředníci.

Nechci se do problému příliš zaplétat. Podstatné je, že čtvrteční odpoledne tráví pan ministr Babiš jinak. Jednoznačně v rozporu s jednacím řádem. Ignoruje tak zákon, ignoruje tak občany, které zde zastupuji. Ignoruje vlastní sliby o tom, jak bude makat. Ignoruje tak všechno a všechny. A prochází mu to. Vyzývám vás, abyste proti tomuto pohrdání Poslaneckou sněmovnou zakročil. Děkuji za písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Mackovíka. Pan poslanec Mackovík má ještě jednu přihlášku... vztahuje. Výborně, tak v tom případě prosím pana poslance Okamuru.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, dlouhodobě odmítáte návrh našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, na referendum o vystoupení z EU, kdy bychom rádi nechali demokraticky rozhodnout občany o své budoucnosti ve své zemi. Hrozí to občanům, že pokud vystoupíme z EU, dostaneme se do sféry vlivu Ruska. A doslova jste minulý týden řekl, že referendum občanům nedovolíte.

Prosím vás o zcela jasné, konkrétní informace, které vás vedou k tomu, že by tomu tak bylo, a v čem vidíte, že by ten vliv byl negativní pro české občany. Máte pocit, že Rusové vyvolali od roku 1990 více válek než Američané, v jejichž sféře vlivu jsme dnes? A je podle vás v této souvislosti ruský vliv nebezpečnější než americký? Umíte vůbec logicky zdůvodnit, proč by Rusové měli být větším nebezpečím než Američané? Rád bych zdůraznil, že nejsem ani nekritickým fanouškem Ruska ani obdivovatelem Putina, ale snažím se mít vždy nestranný, vyvážený a spravedlivý pohled na dění ve společnosti. Proto se vás ptám na váš názor, co jste měl na mysli vaším vyjádřením, že nedovolíte občanům referendum o vystoupení z EU, protože bychom se dostali do sféry vlivu Ruska. Nerozumím vaší logice.

Ještě dodám další podotázku. Velká Británie by se podle vašeho názoru také dostala vystoupením z EU do sféry vlivu Ruska? Nebo Švýcarsko, Norsko či Lichtenštejnsko jsou již podle vašeho názoru ve sféře vlivu Ruska, když nejsou v EU? Je snad i Japonsko, které přímo s Ruskem sousedí, ve sféře vlivu Ruska?

Pane premiére, pokud mluvíte o hrozbách pro ČR a válečném nebezpečí ze strany Ruska, dovolte mi, abych vás požádal o číselné srovnání, abych mohl vaše vyjádření lépe uchopit. Máte představu, kolik amerických základen je po celé planetě a kolik z toho je jich ve státech v blízkosti ruských hranic? Víte, pane premiére, o jediné základně, kterou by Rusové měli u amerických hranic? Víte o tom, že by od roku 1990 Rusové destabilizovali nějakou zemi ve sféře tzv. amerického vlivu nebo na Blízkém východě?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. To byla poslední interpelace na předsedu vlády. Budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády. Prosím paní poslankyni Chalánkovou a připraví se pan poslanec Karamazov.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Mám interpelaci na paní ministryni Marksovou. Vážená paní ministryně, v říjnu loňského roku jste veřejnosti prostřednictvím svého tiskového mluvčího oznámila záměr svolat během jarních měsíců tohoto roku setkání ministrů sociálních věcí zemí Visegrádu a společně s nimi projednat společný postoj k Norsku, které zadržuje děti cizí státní příslušnosti. Vzhledem k pokračujícím průtahům ze strany Norska v případu české rodiny Michalákových se proto chci zeptat, zda jste již kolegy v těchto zemích oslovila, kdy a kde toto setkání proběhne a zda navrhnete rozšíření této skupiny o země, kterých se problém odebírání a zadržování dětí s cizím státním příslušenstvím v Norsku týká. Aktuálně především Rumunsko. Takový krok bych považovala ve stávající situaci za logický a správný. V rozšířené podobě se visegrádská skupina sešla nad jinými tématy i v minulosti, např. kvůli energetice. Chci podotknout, že právě teď česká vláda je iniciátorem práce visegrádské skupiny. Děkuji za odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP