(17.30 hodin)
(pokračuje Beznoska)

Rovněž jsou v návrhu zákona limitovány smluvní pokuty na 0,1 % denně, maximálně však na 70 % jistiny a maximálně 200 tisíc korun. Ta cenová regulace je zde odůvodněna častým výskytem nekalých praktik nebankovního trhu spočívajících v přesunu nákladové zátěže ze standardních nákladů úvěru, jako jsou úroky, řádné poplatky, do relativně méně transparentních smluvních pokut, které mohou mít pro zákazníky likvidační dopady. Já nevím, jestli tohle je proti nějakým - možná je to trošku proti ekonomickým principům, proti té volné soutěži, možná je to i trošku proti zásadám právním.

A už jednou zmíněný seminář, který jsme spolupořádali za součinnosti rozpočtového výboru, tady vyskytly některé okruhy, které byly obzvlášť hodny zřetele. Na semináři zaznělo, že zákonodárce nepřiměřeným způsobem zasahuje do smluvního vztahu věřitel-spotřebitel, aniž by dal věřiteli možnost tento zásah jakkoli kompenzovat. To je první poznámečka.

Druhá věc, která byla diskutována a určitě bude podrobena další diskusi, je nejasná koncepce stanovení celkového limitu smluvní pokuty na stávajících smlouvách po účinnosti zákona. To bude velké téma. A další poznatek, subjekty, kterých se bude zákon týkat, také požadovaly delší přechodné období na implementaci změn do svých vlastních dokumentů a do procesů, které musejí zprocesovat ve svých společnostech.

Celkově seminář vyzněl tak, že asi bude shoda, asi ta regulace je opravdu správným směrem, ale musíme najít její správnou míru, tak abychom ten trh nevyčistili zcela. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezký dobrý podvečer, milé kolegyně, milí kolegové. Děkuji panu poslanci Beznoskovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Volný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Vážení kolegové, vážené kolegyně, já bych chtěl touto cestou požádat ctěnou Sněmovnu o zkrácení doby na projednávání mezi prvním a druhým čtením o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Eviduji jeho žádost na zkrácení na třicet dnů. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

 

Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 260, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro 112, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru k projednávání. Má někdo návrh? Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Dobrý den, děkuji za slovo. Já myslím, že není pochyb o tom, že tento návrh má i svůj právní přesah, a navrhuji, aby byl projednán tento tisk i ve výboru ústavněprávním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, ústavněprávní výbor. Má ještě někdo nějaký jiný návrh na výbor k projednání? Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka na to, abychom dále přikázali tento návrh ústavněprávnímu výboru.

Já jsem zahájil hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 261, přihlášeno je 153 poslankyň a poslanců, pro 93, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

V posledním hlasování, které tady mám, padl návrh jak od pana ministra Babiše v úvodním slově, tak od pana poslance Volného na zkrácení lhůty o třicet dnů na třicet dnů.

Já jsem zahájil hlasování... Pardon, je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na třicet dnů. Kdo je pro zkrácení lhůty, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 263, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 74, proti 8. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu, dále ústavněprávnímu výboru a zkrátili jsme lhůtu na třicet dní. Končím projednání prvého čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 38.

38.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
/sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Z pověření vlády i tento návrh přednese místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, sněmovní tisk 680 představuje návrh souboru změn platných zákonů, jejichž potřebnost vyplývá ze sněmovního tisku č. 679, to je z vládního návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, který jsem vám již podrobně představil. I zde si dovoluji požádat o zkrácení lhůty pro projednávání materiálu ve výborech Poslanecké sněmovny v souladu s § 91 odst. 2 jednacího řádu na třicet dní. Děkuji vám za pozornost a podporu tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Jaroslava Klašku o jeho slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, milí kolegové, dámy a pánové, tento zákon, tato novela je nutnou doprovodnou novelou k tomu, čím jsme se zabývali tady před malou chvilkou, tedy k vládnímu návrhu zákona o spotřebitelském úvěru, ve kterém je meritum věci, a zde jsou pouze nutné doprovodné úpravy. To je ode mě všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Martin Lank. Tak pan poslanec Lank ruší svoji přihlášku. Dalším přihlášeným je pan poslanec Jan Volný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych opětovně v rámci rozpravy požádal Sněmovnu o zkrácení doby na projednávání na třicet dnů, tedy o třicet dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Volnému. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikdo takový není, končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není návrh, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak.

 

Já jsem zahájil hlasování o přikázání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 264, přihlášeno je 127 poslankyň a poslanců, pro 114, proti 1. Návrh byl přijat a tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Ano, pan poslanec Vondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radek Vondráček: Děkuji. Když už jsme si přikázali do ústavněprávního ten předcházející tisk, tak samozřejmě navrhuji, aby i tento související byl přikázán k projednání ústavněprávnímu výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče, že jste si navrhl práci. Ptám se, kdo další navrhuje nějaký jiný výbor. Není tomu tak.

 

Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Vondráčka na přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování o přikázání ústavněprávnímu výboru. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 265, přihlášeno je 129 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 1. Návrh byl přijat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP