(14.40 hodin)
(pokračuje Fiala)

Dámy a pánové, jsme připraveni o této zásadní věci na půdě Sněmovny v navrženém bodu diskutovat. Náš návrh je součástí zásadní změny koncepce České armády, kterou má naše hnutí SPD zpracovanou a která mění Armádu České republiky z kapesního expedičního sboru na armádu schopnou bránit území České republiky. Věřím, že vnímáte vážnost celé situace a jste schopni jednat jako Sněmovna suverénní země. Rozhodujete o tom, jaký bude osud našich občanů. Jestli v přicházející krizi budou v roli obránců země, nebo ovce na jatkách. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. I o tom budeme hlasovat.

Nyní prosím paní poslankyni Langšádlovou. Připraví se pan poslanec Fiedler.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Chtěla bych vás požádat o zařazení novely zákona o živnostenském podnikání, sněmovní tisk číslo 433, a to dnes v prvním čtení od 16 hodin. Jedná se o takzvané jednotné kontrolní místo. Tento sněmovní tisk tady již bude oslavovat první výročí, protože jsem ho s kolegy podávala 25. 3. 2015, již téměř před rokem.

Musím říct, že jsem se dnes opět setkala se zástupci podnikatelů, kteří mi říkali o tom, jaké dopady vaše kroky, které jste přijali v posledních měsících, mají na podmínky jejich podnikání. Musím říct, že si možná málo naše vládní koalice uvědomuje, že jsou to podnikatelé, kteří vytvářejí pracovní místa, a že jsou to podnikatelé, kteří zajišťují příjmy z našeho státního rozpočtu. Velice bych vás chtěla poprosit o zařazení tohoto bodu.

Závěrem mi dovolte vyjádřit jenom velký nesouhlas s tím, že se vládní koalice odmítá bavit o migraci již tento týden. Opravdu si myslím, že bychom tuto diskusi neměli odkládat. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Je to bod 94. To znamená navrhujete pevné zařazení bodu 94, tisku 433 na dnes na 16. hodinu. Dobře.

Pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi krátký. Nejdříve si dovolím krátce zareagovat na to, co tady zaznělo, k panu předsedovi Sklenákovi. Já opravdu pokládám mandát -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego, obávám se, že to není úplně možné. Můžete vystoupit s návrhem bodu a můžete jej odůvodnit. Ale je velmi obtížné vám umožnit reakci na to, co zde přednesli kolegové s přednostním právem. Prosím, předneste návrh bodu a odůvodněte ho.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobře, pane předsedající. Pokusil bych se znovu navrhnout bod s obdobným - nikoli totožným, zdůrazňuji - názvem, a to stanovisko Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na otevřený dopis evropským lídrům Free Savchenko. Chtěl bych vyzvat předsedy poslaneckých klubů, aby uvážili využití možnosti veta tohoto bodu ještě jednou, abychom o bodu s podobným názvem mohli jednat. Navrhuji ho zařadit jako první bod na pořad jednání dnešní schůze. Podle toho, co zde zaznělo, si myslím, že opravdu by mohlo jít o bod velmi krátký. A jde také o to, aby reakce Poslanecké sněmovny Parlamentu byla opravdu rychlá. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě oznámím, že pan předseda vlády hlasuje s kartou číslo 15.

S přednostním právem pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Nevnímám to jako obdobné. Vnímám to jako totožné. Proto veto, které jsem zde vznesl na návrh pana kolegy Kalouska, platí i pro tento návrh. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Děkuji. Nyní se hlásil pan poslanec Laudát a připraví se pan poslanec Benešík, který je zatím posledním přihlášeným k pořadu schůze.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane předsedo. Už jsem s tím trošku úporný, nicméně vzhledem k tomu, že to považuji pro domácí politiku za naprosto stěžejní, navrhuji bod, který se bude jmenovat Informace ministra životního prostředí Richarda Brabce ke kauze EIA.

Asi dlouze nemusím vysvětlovat, o co běží. V TOP 09 jsme si provedli analýzu a můžu vám sdělit, že velké stavby v režii státu, to znamená Ředitelství silnic a dálnic a SŽDC, tak jsme dospěli k horentní sumě, že je ohroženo ať už prioritních, nebo neprioritních staveb v celkové projektované hodnotě 245 miliard korun. Jestliže jsme to rozdělili na kraje, tak například kolem Prahy jsou tam všechny stavby, které nejsou realizovány na pražském okruhu, ať je to stavba 511, Běchovice, brněnská dálnice D1, 518 a 519, což je spojnice městské části Ruzyně, nebo Praha 6 - Ruzyně, na druhý břeh směrem k dálnici teplické D8, jsou tam tolik sledované a tolik veřejností očekávané stavby na dnešní D35, což je alternativa k dálnici D1 mezi zhruba Hradcem Králové, nebo Opatovicemi a Mohelnicí, to znamená trasa Hradec Králové - Olomouc. Velmi katastrofálně z tohoto výčtu vychází například Jihočeský kraj, kde už kolegové dopočítali, že tam jsou ohroženy stavby za 48 miliard korun. Prakticky je tam všechno. Zatím se ovšem vůbec nikdo nezabývá tím, že dokumentace pořízené v dřívějších dobách posouzení vlivu na životní prostředí, tak stejný problém nastane u investic krajských, komunálních i privátních.

Domnívám se, že je to záležitost Ministerstva životního prostředí. Vy nechcete řešit na parlamentní půdě a neudělali jste pro to ani to minimum, co jste tady slibovali, když jste zamítali návrh programu schůze k elektronickému mýtnému, aby vznikla pracovní skupina při hospodářském výboru, tak spolu s elektronickým mýtným tato problematika vyrábí naprosto smrtelný koktejl pro situaci v resortu dopravy. Já na vás skutečně apeluji, abychom se touto problematikou zabývali, aby nám tady dotčená ministerstva, to je pro mě doprava, životní prostředí a Ministerstvo pro místní rozvoj, řekla plnou pravdu. Doufám, že jste zaznamenali, že zřejmě po konzultacích s mediálními poradci, protože shodou okolností jsou to všechno ministerstva v gesci hnutí ANO 2011 - bude líp, že nejdřív běžely informace v médiích, že jsou dotčeny stavby za zhruba 90 někdy 94 miliard korun, pak se v tisku objevilo 130 miliard a minulý pátek už běželo, že můžou být dotčeny stavby za 200 miliard. Domnívám se, že z domácí politiky nemá v tuhle chvíli vláda větší průšvih, než je výběr elektronického mýta, a zejména co udělat s tímto fatálním průšvihem, to znamená neplatnou dokumentací procesu EIA posouzení vlivu na životní prostředí.

Můžeme diskutovat o zařazení, nicméně navrhuji, aby tento bod byl zařazen jako první třiadvacátého, to znamená ve variabilním týdnu ve středu jako první bod. Ale klidně se můžeme domluvit, že bude zařazen, ale nejpozději tu středu, ať se pan ministr Brabec má čas připravit, sehnat si relevantní podklady, co se v jeho resortu děje.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Benešík a potom ještě paní poslankyně Berdychová.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, stručně okomentuji návrh na zařazení bodu migrace na tuto schůzi Sněmovny. Nevím, jestli ten návrh projde, nebo neprojde, každopádně chci informovat Poslaneckou -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane kolego, to úplně nejde, abyste komentoval. Můžete navrhnout něco jiného.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Ano. Pokud toto neprojde, tak chci informovat, že výbor pro evropské záležitosti bude projednávat, tak jako vždy, mandát premiéra před jednáním Evropské rady 17. března. Tyto výbory jsou otevřené, máte možnost se jich zúčastnit, stejně jako veřejnost. Některé kolegyně a kolegové, byť nejsou členkami nebo členy tohoto výboru, tohoto využívají. Čili pokud tento bod neprojde, upozorňuji na možnost diskutovat mandát premiéra před Evropskou radou 17. března. Pan premiér chodí na naše výbory se svým mandátem vždy před Evropskou radou pravidelně. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP