(9.30 hodin)
(pokračuje Bendl)

Já si myslím, že by se to stalo jakýmsi způsobem, nechci říct ošklivé slovo kšeftu, ale že by zkrátka bylo obchodováno s těmi firmami a s těmi lidmi místo toho, abychom se soustředili na pomoc těm konkrétním lidem s hendikepem. Já bych spíše preferoval, aby Ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom společně, Sněmovna a tak dále, se zabývali situací každého jednotlivého člověka a posuzovali, zdali je potřebným, či nikoliv. Ale abychom zvýhodňovali firmy, které zaměstnávají lidi s hendikepem, bych považoval za nebezpečné, že by mohlo docházet ke zneužívání tohoto institutu, a pro to hlasovat určitě nebudu.

Vícepráce. Čím více otevřeme nůžky vícepracím, tím větší šance pro podhazování té ceny. Pro, řeknu, pro spekulanty. Když jsem o tom mluvil s jedním člověkem, který má zkušenosti jak na straně těch, kteří sepisovali a sepisují zakázky, návrhy zakázky, tak se o ně uchází, tak říkal, když jsme se bavili o těch 50 % víceprací, tak jeho odpověď byla: To je skvělé, tím mě vlastně říkáš, že cena není důležitá, že daleko důležitější je mít dobré vztahy se zadavatelem. Protože v okamžiku, kdy můžu rozevřít ty nůžky hodně, pak za ním můžu přijít a říct hele, vždyť je to v souladu se zákonem, do 50 % se vejdeme, zakázka je za 100 milionů, tak 50 se nám tam ještě vejde, co kdybychom to udělali? Vždyť tě za to nikdo popotahovat nebude. To já tedy tady říkám otevřeně, že s tímhle přístupem nesouhlasíme, že se bojíme toho významného zneužívání jako prokorupčního paragrafu a nebudeme v žádném případě hlasovat pro těch 50 % a ani pro to sčítání možnosti víceprací, které se objeví znenadála, anebo změny projektu.

Přístup, který nakonec zvolil výbor pro veřejnou správu, že se vícepráce budou sčítat a budou limitovány do 30 %, já bych si uměl představit nižší hranici, těch 20 % si myslím, že by mohlo stačit. Co je ale špatně a je to bruselština, když se více- i méněpráce od sebe neodečítají, že jsou-li méněpráce, že se neodečítají, a vícepráce nepřičítají. Ono se přičítá obojí. Když uděláte méněpráce, tak řeknu, desetimilionová zakázka. Vy ji ale jste schopni udělat za devět, tak ten jeden milion méněprací se přičítá z hlediska posuzování té zakázky, tak to není 90 %, ale už 110 %, což je tedy podle mě hloupost bruselská, ale nedá se než se s touhle bruselštinou smířit alespoň pro tuto chvíli.

Otevření vlastnické struktury. To je totiž zase schizofrenní. Budou-li žádat o zakázku nebo se ucházet o zakázku firmy zahraniční, nebudou mít stejné podmínky jako firmy české, protože u českých firem, a já jsem přesvědčen o tom, že to je správně, máme chtít, aby rozkryly vlastnickou strukturu. Chce-li někdo zakázku, dotaci od státu a podobně, měli bychom vědět, kdo ji dostává. Ne že to je někdo na Panamských ostrovech a podobně. Ovšem tento zákon říká, že to zahraniční firmy tak zcela dělat nemusí, že dají jakési prohlášení a podobně. Jde z toho strach v tom smyslu, aby se nám nedělo, ale to uvidíme při aplikaci toho zákona, že se nám najednou zvýší počet zahraničních firem, které se budou ucházet o zakázky, protože ony nebudou muset otevírat majetkovou strukturu. Já prostě cítím potřebu to tady říct, protože to je zase bruselský faul, který nám předepisuje, že to nemusíme respektovat, a já to považuji za špatné řešení.

Tak, tím jsem - mohl bych asi mluvit déle, protože toho byla opravdu velká spousta, ale aspoň některé tyto zásadní věci jsem chtěl říct. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo panu poslanci Plíškovi, tak faktická poznámka pana poslance Klána.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte, abych trošku zareagoval na svého předřečníka. Říkal tady opět něco o deseti tisících k tomu ÚOHS. Já jsem pro 10 tisíc. Z logiky věci, když tam bude tisícovka, tak ta je také napadnutelná Ústavním soudem. Jakákoliv částka, která tam bude dána, bude napadnutelná. Takže já jsem pro 10 tisíc, tak jak jsme se jasně domluvili a hlasováním potvrdili na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Druhá věc. 30 %, 50 % vícepráce. Já už jsem tady ve svém vystoupení říkal, že budu podporovat 30 %. Já bych byl pro, aby bylo ještě méně. Protože ono to je poměrně hodně zneužíváno. Ostatní věci, které tady byly zmíněny, samozřejmě s nimi souhlasím. V hlasování uvidíme, jak to všechno dopadne. Každopádně u toho ÚOHSu já sám za sebe říkám, je potřeba 10 tisíc, aby se eliminovaly, eliminovalo zahlcení toho ÚOHSu. Tady nejde o to, že bychom vylučovali veřejnost nebo kohokoliv z podnětů. Takže tohle je ve stručnosti, já už nechci zdržovat projednávání tohoto zákona, proto jsem jenom musel reagovat na těch 10 tisíc, že věřím, že když jsme to nějakým způsobem, ten pozměňovací, připodepsali napříč tady v Poslanecké sněmovně, že to projde. Děkuji za pozornost. (V sále je stálý hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. A nyní tedy prosím pana poslance Plíška, připraví se pan poslanec Leo Luzar.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane předsedo -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pardon, pane poslanče, já se omlouvám, ale prosím skupinku vlevo, aby když tak svou debatu přesunula do předsálí. Děkuji.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se na vás obrátil se žádostí o podporu pozměňovacích návrhů pod čísly C1, C2, C3. Jsou to pozměňovací návrhy, které se týkají účastí společností, ve kterých má podíl člen vlády, ve veřejných zakázkách. Já jsem na ústavněprávním výboru navrhl ustanovení v tom směru, že veřejných zakázek by se nesměly účastnit firmy, které alespoň z 10 % vlastní člen vlády. Ústavněprávní výbor hlasy všech opozičních poslanců a také hlasy dvou koaličních poslanců, a to Lukáše Pletichy z ČSSD a Pavly Golasowské z KDU-ČSL, podpořil tento můj pozměňovací návrh a já jim za to chci poděkovat. Nicméně samozřejmě důležité je hlasování dnes tady v závěrečném třetím čtení.

Já musím říci, že obdobné ustanovení, které jsem navrhl, má ve svém právu i Rakousko. Paní ministryně tady hovořila velmi obecně a velmi stručně o tom, že můj návrh je údajně v rozporu s evropským právem. Tak doufám, že paní ministryně nechce říkat, že Rakousko, které má podobné ustanovení v právním řádu o vyloučení firem členů vlády z veřejných zakázek, porušuje evropské právo. Nicméně já jsem si nechal zpracovat právní analýzu, protože paní ministryně tím evropským právem tak nějak šermovala a mávala postupně. Nejdříve tedy na ústavněprávním výboru, potom na druhém čtení v projednání na plénu Poslanecké sněmovny a dnes. Já bych řekl, že její argumentace je poměrně chabá a hlavně zavádějící. Mimochodem, ona na ústavněprávním výboru řekla, že tento můj návrh není od věci, to zaznamenala i média, ale že je v rozporu s evropským právem. Já se teď v krátkosti budu snažit vyvrátit její údajné pochybnosti o údajném rozporu s evropským právem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP