(Schůze zahájena ve 14.00 hodin.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 42. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 42. schůze ve čtvrtek 18. února a pozvánka vám byla rozeslána v pátek 19. února.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom za ověřovatele této schůze určili pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak. Budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, aby ověřovateli této schůze byli páni poslanci Kádner a Klaška, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 1. Přihlášeno je 95, pro 88, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme určili ověřovateli 42. schůze pana poslance Davida Kádnera a pana poslance Jaroslava Klašku.

 

Ještě informace - kolega Tejc má kartu číslo 11.

Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvu tito poslanci a poslankyně: pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Heger - pracovní důvody, paní poslankyně Hnyková do 15. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Horáček - osobní důvody, paní poslankyně Chalánková - osobní důvody, paní místopředsedkyně Jermanová - zdravotní důvody, pan poslanec Kolovratník - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - zdravotní důvody, pan poslanec Nykl - zdravotní důvody, pan poslanec Plíšek - osobní důvody, pan poslanec Šincl - osobní důvody, pan poslanec Urban - zdravotní důvody, paní poslankyně Válková - zdravotní důvody, pan poslanec Volčík - rodinné důvody, pan poslanec Vondrášek - zdravotní důvody, paní poslankyně Zelienková - zahraniční cesta a pan poslanec Zlatuška - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan vicepremiér Bělobrádek od 17.45 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, paní ministryně Marksová - zahraniční cesta, pan ministr Mládek - rodinné důvody, pan ministr Němeček - bez udání důvodu, pan ministr Pelikán - osobní důvody, pan ministr Stropnický - bez udání důvodu, paní ministryně Valachová - pracovní důvody a pan ministr Zaorálek - osobní důvody. Tolik tedy omluvy.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 42. schůze. Jeho návrh je uveden na pozvánce. Z dnešního grémia pouze jeden návrh, a to abychom vyhověli žádosti předsedy výboru pro obranu a vyřadili bod 221, což je tisk 703, zpráva o vojenských cvičeních v roce 2016, z návrhu pořadu 42. schůze. To je z mojí strany všechno.

Nyní tedy prosím všechny ty, kteří se chtějí přihlásit k pořadu schůze. Nejprve pan poslanec Okamura a potom paní poslankyně Olga Havlová a potom všichni další, které eviduji.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dámy a pánové, navrhuji zařazení mimořádného bodu na program schůze Poslanecké sněmovny s názvem Vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie a žádám vás o jeho schválení.

Britský premiér Cameron zkritizoval Evropskou unii, vymohl změny a následně vyhlásil referendum Britů o vystoupení z Evropské unie. Co ho k tomu vedlo? Kupodivu měl jediný důvod - snahu, aby Británie v Evropské unii setrvala. Zvolil přesně opačný postup než česká vláda, která je k Bruselu absolutně nekritická a podlézavě přijímá jakýkoliv diktát a prolamování české státní suverenity. (V sále je nadměrný hluk.)

Nejen Britové, ale ani čeští občané nejsou spokojeni se současnou podobou Evropské unie, což vyplývá ze všech dostupných průzkumů veřejného mínění. Je naprosto legitimní, aby občané řekli vládě v referendu, zda v Unii chceme být, či ne. Do Evropské unie jsme vstoupili na základě referenda a je naprosto nezpochybnitelným právem českých občanů kdykoliv hlasovat v jiném referendu o dalším setrvání České republiky v Evropské unii. Naše vláda nemá legitimitu ani jakékoliv právo občanům v referendu bránit.

Žádám Sněmovnu, aby návrh referenda zařadila na pořad svého jednání a zavázala vládu referendum uspořádat. Již třikrát za loňský rok -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Omlouvám se, pane poslanče. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Usaďte se na svá místa a prosím, poslouchejte návrhy pana poslance Okamury.

 

Poslanec Tomio Okamura: Já vím, že jako obvykle referendum občanů poslance jiných stran nezajímá, tak děkuji za to, že jste mi pomohl, aby mě tady bylo aspoň slyšet.

Již třikrát za loňský rok navrhovalo naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD zde ve Sněmovně vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie a třikrát jste nám vy, poslanci ostatních stran, tento návrh zamítli. Letos v lednu jste také ve Sněmovně shodili ze stolu naši petici, kterou online i offline podepsalo více než sto tisíc občanů. Situace však opět pokročila a téma vystoupení z Evropské unie je čím dál palčivější a je potřeba zahájit celospolečenskou diskusi, umožnit občanům se vyjádřit o své budoucnosti v referendu a není v tomto ohledu na co čekat. Máme před sebou letos i příští rok na podzim volby, takže není technický ani ekonomický problém referendum spojit s letošními krajskými volbami nebo příští rok s volbami do Poslanecké sněmovny.

Žádám vás o podporu a o to, abyste umožnili českým občanům demokracii a abyste jim umožnili hlasovat v referendu o vystoupení z Evropské unie, to znamená o své vlastní budoucnosti ve své vlastní zemi. Děkuji za pozornost a prosím již počtvrté za poslední rok o podporu návrhu našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD. (V sále je stále hluk.)

Vážené dámy a pánové, žádám o zařazení mimořádného bodu na program jednání Poslanecké sněmovny, a to k otázce českého občana Petra Jaška, který byl zajat súdánskými úřady a čeká ho islámský soud za to, že dokumentoval islamistické zločiny proti křesťanské menšině v Súdánu.

Náš občan Petr Jašek je už několik měsíců v rukou islámské justice. Každý z nás si, doufám, dovede představit, čím prochází v zemi, kde je mučení naprosto samozřejmou součástí práva. Česká vláda prostřednictvím našeho diplomatického zastoupení o celé situaci ví, ale dodnes je ticho po pěšině. Všichni si pamatujeme humbuk, který spustila média a tehdejší česká vláda -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se znovu omlouvám a prosím sněmovnu o klid. Prosím, abyste se usadili, nediskutovali a poslouchali. Děkuji.

 

Poslanec Tomio Okamura: Všichni si pamatujeme humbuk, který spustila média a tehdejší česká vláda, když byli na Kubě zadrženi čeští političtí exhibicionisté. A zde máme slušného člověka, který pomáhá křesťanům, ale o žádné velké iniciativě z české strany není vidu ani slechu. Česká republika musí udělat neprodleně maximum, abychom tohoto muže nenechali islamistickým režimem umučit či odsoudit, přičemž z dostupných informací víme, že ho čeká islámský soud v Súdánu možná již v tomto měsíci.

Sněmovna by měla požádat v prvé řadě vládu o všechny dostupné informace. Dále se musíme oficiálně obrátit na súdánskou vládu a žádat vydání našeho občana. Víte, že naše hnutí Svoboda a přímá demokracie - SPD navrhuje referendum o setrvání v Evropské unii, a tady je skvělá příležitost, aby Unie doložila svoji platnost. Česká vláda by měla okamžitě žádat o součinnost s Evropskou unií a ta musí ihned apelovat na súdánskou vládu, aby našeho občana propustila.

Do doby, než bude náš občan propuštěn, by měli být z Evropské unie vypovězeni súdánští ambasadoři a na Súdán uvaleny politické i hospodářské sankce.

(Upozornění na časový limit.)

Já mám na zdůvodnění každého bodu pět minut. Já navrhuji ještě druhý bod a mám už asi na minutu.

Jestliže Evropská unie umí harašit sankcemi v případě vykonstruovaných a dodnes nepotvrzených obvinění, jistě by mohla sankce použít vůči zemi, která unáší evropské občany a hrozí jim mučením a zabitím. Ostatně i důvod zadržení našeho občana v Súdánu je děsivý. Natočil údajně video s křesťanem, kterého se muslimové pokusili upálit za to, že je křesťan.

Jako název bodu, o jehož zařazení bychom hlasovali, a chtěl bych vás o něj požádat, navrhuji název Postup České republiky ve věci zadrženého českého občana Petra Jaška v islámském Súdánu.

Děkuji za pozornost a prosím vás o podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP