(11.00 hodin)
(pokračuje Kováčik)

Pan ministr Gustav Slamečka ve Fischerově vládě, to je květen 2009 až červenec 2010. Tato vláda jako úřednická neměnila systém ani pravidla, protože neměla potřebný mandát od voličů.

Pamatujeme všichni pana ministra Bártu z Věcí veřejných ve vládě Nečasově, vládl v červenci, tedy pan ministr Bárta, 2010 až v dubnu 2011. Bez jasně stanovených dopravních cílů a pověření vlády začal přece jen připravovat nový tendr na mýtný systém.

Nahradil jej ovšem pan ministr Šmerda, který vládl na ministerstvu v dubnu 2011 až v červnu 2011. Uznáte samozřejmě, že ani on nemohl nic moc zlomit.

Nahradil jej pan ministr Dobeš, také dobře pamatujeme, v červenci 2011 až v listopadu 2012, a vláda v létě 2012 vydala usnesení č. 492 ze 4. 7. 2012, kde uložila ministrovi k mýtnému systému následující úkoly: do 30. 11. 2012 připravit návrh na zpoplatnění vozidel nad 3,5 t a příprava tendru na provozovatele po roce 2016. Pan ministr konal, založil pracovní skupinu, která ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte zahájila práce na materiálu Rozvoj systému elektronického mýta v České republice a materiálu Koncepce zpoplatnění pozemních komunikací do třetího čtvrtletí 2013, cílová varianta zpoplatnění po roce 2017, do čtvrtého čtvrtletí 2013 návrh úprav právních předpisů, do čtvrtého čtvrtletí 2013 vybrat projektového manažera, do konce čtvrtého kvartálu 2014 vyhlásit soutěž na dodávku nového mýtného systému.

Po odstoupení pana ministra Dobeše materiál vládě předložen nebyl, protože byl posunut termín plnění usnesení vlády do 31. 3. 2013.

Pak nastoupil pan ministr Stanjura z ODS. Také pamatujeme, vládu Petra Nečase nemusíme připomínat, jenom časově - prosinec 2012 až červenec 2013. Pan ministr Stanjura požádal o prodloužení termínu pro splnění úkolu do 30. 6. 2013, úkol však nestihl splnit, protože jej nahradil pan ministr Žák v úřednické Rusnokově vládě, který nastoupil v červenci 2013 a sloužil do ledna 2014. Předložil tento materiál s ročním zpožděním. Tento materiál vedl pouze k formálnímu splnění usnesení vlády. Jednalo se o zpoplatnění silnic prvních tříd ve variantách, kde ovšem Ministerstvo dopravy nedoporučilo ani jednu.

Vláda Jiřího Rusnoka přijala usnesení č. 919 ze 4. 12. 2013 a to usnesení obsahovalo zhruba následující: Příprava technickoorganizačního řešení budoucího systému výkonového zpoplatnění po roce 2016. Nebylo nikdy splněno. Zavedení evropské služby elektronického mýta bez odkladu do roku 2016. Nesplněno, pan ministr Ťok prý údajně podlé médií projekt zastavil. Současně uložila ministrovi dopravy do 31. 12. 2013 vyhlásit výběrové řízení na projektového manažera systému elektronického mýta do roku 2017. Nesplněno, tendr vyhlášen až 8. 6. 2014. Do 31. 12. 2013 předložit návrh na složení řídicího výboru pro přípravu zadávací dokumentace výběrového řízení na dodavatele mýtného systému a poskytovatele služeb elektronického mýta po roce 2016. Nesplněno, návrh podal pan ministr Prachař v dubnu 2014. Do 30. 6. 2014 předložit vládě ke schválení návrh základních parametrů zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele a poskytovatele služeb elektronického mýta. Nesplněno, dodnes nikdo návrh nepředložil. A konečně do 30. 6. 2014 zpracovat hodnocení dopadu regulace výkonového zpoplatnění po roce 2016. Nesplněno, dodnes nikdo materiál nepřipravil.

Pan ministr Prachař ve vládě Sobotkově, tedy v lednu 2014 až v listopadu 2014, ukončil spolupráci s firmou Veřejné zakázky, s.r.o., kterou na Ministerstvu dopravy v souvislosti s mýtem přivedl pan ministr Žák. V únoru 2014 zahájil přípravu projektového manažera, v červnu soutěž vyhlásil, řídicí struktura projektu je řídicí výbor, vláda schválila v dubnu 2014, výkonný výbor, členové byli jmenováni ministrem Prachařem. V průběhu výběrového řízení nastala určitá závažná pochybení, například pozdní jmenování členů hodnoticí komise až měsíc po obdržení nabídek, vyloučení dvou uchazečů, po jejich odvolání byli opět zařazeni do výběru, zásadní změny podmínek v průběhu soutěže bez prodloužení termínu pro podání nabídek, byl podán podnět na přezkum postupu zadavatele na ÚOHS, bylo zahájeno správní řízení.

Pan ministr Ťok ve vládě Sobotkově, tedy od prosince 2014 dosud, rozhodl tendr na projektového manažera zrušit. Tím je příprava projektu mýto opět v bodě nula. Navíc se asi nikdy nedozvíme, jak by správní řízení u ÚOHS dopadlo a zda by byla soutěž zrušena. Pan ministr Ťok zdědil úřad v situaci, kdy nemá dostatečné personální kapacity na další úkony ve věci zajištění výběru mýta po roce 2016, a proto bylo provedeno výběrové řízení na technickoorganizačního poradce, kterým se opět stala firma Deloitte, maximální cena 52 mil. Kč. ÚOHS tuto soutěž zpochybnil a Ministerstvo dopravy je tím nyní ve velmi obtížné situaci vzhledem ke krátícímu se termínu ukončení smlouvy na provozování mýtného systému v České republice.

Ministerstvo dopravy navrhuje rozdělení zajištění systému mýtného po roce 2016 ve dvou krocích. Prvním krokem je zajištění provozovatele současného mikrovlnného systému na léta 2017 až 2020 a druhým krokem je během této doby připravit řádně soutěž a smlouvu na dodavatele a provozovatele technologicky neutrálního mýtného systému po roce 2020. Musíme říci, že i přes tuto snahu je na výběrové řízení provozovatele systému po roce 2016 velmi, ale velmi málo času, a proto vláda bude projednávat prodloužení smlouvy s konsorciem Kapsch na dobu dvou až tří let. Pokud nechce Ministerstvo dopravy přijít o denní výnos výkonového zpoplatnění, který je cca 25 mil. Kč, což měsíčně představuje 750 mil. Kč a ročně až 9 mld. Kč, tak je třeba doopravdy, ale doopravdy pracovat ve dne v noci.

Vše, co jsem uvedl, má jediný cíl - na faktech ukázat, jak jednotlivé vlády České republiky promarnily celou dobu platnosti desetileté smlouvy na služby provozovatele mýtného systému, a tak se dá říci, že rezignovaly na další existenci a rozvoj mýtného systému po roce 2017.

Já jsem přesvědčen o tom, že je třeba, aby program této schůze byl schválen, aby všichni, kdo do toho mají co říci i po té stránce odborné, mohli své názory říci. A ta jediná otázka, na kterou musíme velmi rychle najít společnou odpověď, a tady bych souhlasil s tím, že pokud exekutivní řešení je velmi obtížné, ne-li nemožné, tak musíme společně hledat i řešení legislativní, a to té otázky - bude vůbec a jak bude po roce 2017 vybíráno mýto v České republice? Jsem přesvědčen o tom, že není mnoho důležitějších úkolů, chceme-li, aby Česká republika pokračovala v tom mýtném systému, ať už je jakýmkoliv způsobem, samozřejmě legálním, legitimním a transparentním, nastaven.

Já se omlouvám, že můj projev byl poněkud delší, než jste zvyklí, nicméně byl podstatně kratší než některé jiné projevy. Přeji všem dobrý den. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, tak si tady dvě hodiny povídáme. Mě by zajímal nějaký výstup z tohoto, protože předpokládáme, je škoda, docela bych přivítal, kdyby vystoupil pan kolega Faltýnek nebo pan kolega Sklenák a řekli jasně, jestli tedy pustí do diskuse tento bod, nebo ne. Jinak se rozejdeme, vy tedy ponesete morální odpovědnost, koaliční poslanci, za to, že jste nepřipustili diskusi, že jste nepřipustili domluvu, dohodu o nějakých krocích na půdě Sněmovny, která by se nějakým způsobem, tak jak tady doporučoval pan kolega Stanjura nebo já, do toho zapojila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP