(10.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím levou část sálu o klid. Děkuji.

 

Poslanec František Laudát: To znamená, že pokud dojde nyní k podepsání smlouvy nadivoko se stávajícím provozovatelem, ať už to budou nějací oponenti, kteří se rozhodně na tuto velmi lákavou ekonomickou kořist chtěli vrhnout, nebo orgány státu, ať už je to ÚOHS, NKÚ apod., tak notně musí konstatovat, že vláda, potažmo Ministerstvo dopravy se uchýlí ke krokům, které nebudou konformní s českou legislativou.

A to, co tady říkal pan kolega Stanjura. Mě skutečně v tuto chvíli nenapadá jiné možné řešení, které by neohrozilo beztrestnost aktérů případných dalších kroků, než vymyslet nějaký zcela absurdní sice, ale v tuto chvíli jediný možný legislativní nástroj. Tím myslím jakýsi zákon, který by legalizoval provozování mýtného po 31. 12. 2016. Nic jiného mě nenapadá. Nejsem schopen ovšem v tuto chvíli říci, co to udělá např. s orgány Evropské unie, které se zabývají prostředím hospodářské soutěže, co to udělá s případným čerpáním fondů, a nejenom v resortu dopravy atd. atd. To už bude tak vysoce sofistikovaná záležitost, jak by vůbec takový zákon měl vypadat, že nevím, jestli náhodou se tam nenajdou tisíce špatných uliček.

Dámy a pánové, se zkušeností toho, co se děje od okamžiku, kdy jste neodsouhlasili program schůze před rokem a něco v situaci v resortu dopravy, vás znovu vyzývám, abyste v tomto případě přistoupili k racionálnímu jednání, abyste lidem typu Karla Šidla, Jana Birkeho a dalších, kteří se problematikou zabývají, umožnili, aby mohli říci své zkušenosti, své názory, a umožnili jim vystoupení. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další s přednostním právem, kdo bude vystupovat, je pan předseda Faltýnek a připraví se pan předseda Kalousek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, kolegyně, kolegové. Já nejsem odborníkem na mýto na rozdíl od kolegů Laudáta a Stanjury, ti tomu asi rozumí více než já. Teď to nemyslím špatně, nicméně přesto mi dovolte pár slov a poznámek k tomu, co tady zaznělo.

Já bych si dovolil trošku nesouhlasit, ale současně prosím prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Stanjuru, aby pokud možno na to nereagoval (smích zprava), že historie v této kauze je pravěk a že nemá smysl se o tom bavit. Já si to osobně nemyslím, protože přece všichni, kdo jsme se o tento problém nějak zajímali, víme, jak byly nastaveny parametry provozování mýta od roku 2006 do roku 2016. A já neříkám touto větou, že všechno bylo špatně. Ale pokud jenom v rychlosti zrekapituluji, jak to vlastně celé proběhlo, tak víme, že v roce 2006 byla vybírána v neutrálním výběrovém řízení nejlepší technologie pro naši zemi. A tehdy ze čtyř nabídek byla vybrána mikrovlnná technologie, kterou nabízela firma Kapsch. Další tři zájemci byli z nějakých důvodů vyloučeni. Ale já to nijak nekomentuji. Prostě stát se rozhodl v té době, že je pro naši zemi nejvýhodnější tato technologie. Tato technologie funguje v celé Evropě s výjimkou dvou států, a to konkrétně Německa a Slovenska, kde funguje technologie satelitní. A někde funguje kombinovaná.

Pokud se týká nákladů, můžeme diskutovat, jestli jsou nízké, nebo vysoké. Můj osobní názor je, že jsou vysoké náklady na výběr mýta v České republice. Myslím si, že je tam určitě prostor pro snížení těchto nákladů, ať už je to formou soutěže, nebo jednáním se stávajícím provozovatelem. Ale to je věc Ministerstva dopravy, které vykonává exekutivu, nikoliv nás jako Poslanecké sněmovny. V tom souhlasím s Františkem Laudátem. Tak jenom pro vaši informaci, náklady na Slovensku jsou zhruba 50 %, u nás 20, v Rakousku 10. Takže můžeme si porovnat, jak který systém v kterém státě Evropy funguje.

V roce 2006 byla vybrána tato technologie. Během deseti let se do majetku státu dostala technologie, železo a OBU jednotky v pořizovací hodnotě zhruba kolem 8 mld. korun. To je dneska v majetku státu. Co se bohužel do majetku státu nedostalo, je právě ten zmíněný dodatek, který byl uzavřen 8. 6. 2006, tzn. celý ten zbytek, know-how, software atd., ten se bohužel do majetku státu nedostal. Smlouva nemá jasně pojmenováno, jakou součinnost ten stávající provozovatel má státu poskytnout při předávání toho systému, což je bohužel další problém, ale s tím je potřeba, abychom se společně nějak vypořádali.

Já bych chtěl poděkovat za relativně věcnou debatu dneska. Já jsem čekal trošku jinou debatu a jsem celkem příjemně překvapen, že ta debata se vede ve věcné rovině. A bylo by dobře, aby na závěr pan ministr reagoval na některé konkrétní věci, které tady zazněly, protože se mně zdálo, že ne úplně všechno byla stoprocentně pravda.

Já snad ještě jednu věc na závěr svého krátkého vystoupení. Já jsem obdržel 12. listopadu 2015 a možná někteří z vás další také dopis od prezidenta sdružení ČESMAD BOHEMIA, což je sdružení, které zastřešuje dopravce, kteří jezdí po našich i zpoplatněných komunikacích a také platí českému státu, ta částka je z jejich strany zhruba 1,5 mld. korun ročně, což je 18 % na vybraném mýtu. A když to zkrátím, nebudu číst dopis celý, tak v podstatě je psaný panu premiérovi, protože oni vnímají, že to není problém pouze resortu dopravy, ale celé naší vlády. V podstatě nabádají k tomu, aby byla na nezbytně nutnou dobu prodloužena smlouva se stávajícím provozovatelem a současně vypsáno neutrální výběrové řízení na provozování mýta v příštích letech. Kdo má zájem, můžu mu tento dopis poskytnout. Čili tolik jenom velmi stručně z mé strany.

Závěrem chci říct, že nemůžeme přece pominout začátek celé této záležitosti, za jakých podmínek a jak vlastně byly nastaveny podmínky na provozování mýta v naší zemi na deset let, protože z toho se odvíjí další postup, jak budou nastaveny podmínky na provozování mýta na dalších deset - kolega Laudát nebo Stanjura tady říkali možná dvanáct, nevím - let. To je potom věcí dohody nejenom vládní koalice, ale určitě i ostatních politických subjektů zde ve Sněmovně, protože to zcela určitě přesáhne mandát jedné, dvou, možná i tří vlád. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji všem. Přeji hezké dopoledne. A nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana poslance Kalouska. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP