(11.20 hodin)

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo. Dovolte, abych také já krátce zareagovala na slova svých předřečníků. Chtěla bych tady upozornit, že to byl poslanecký klub TOP 09, kdo prosadil 1. října 2015 společné usnesení Poslanecké sněmovny, o kterém hlasovali spolu s námi také poslanci za ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Považovali jsme v té chvíli za velmi důležité, aby opozice podala ruku ke společnému usnesení, podpořila vládu a také jí takto vyslovila mandát. Z tohoto usnesení, které jsem velmi konzultovala právě s panem předsedou Karlem Schwarzenbergem, vyjímám několik odstavců:

Poslanecká sněmovna vnímajíc obavy části české veřejnosti, že značná část migrantů se za uprchlíky pouze vydává, tudíž nesplňuje podmínky pro udělení azylu apod... Máte všechno k dispozici. Ale kvůli času zkrátím své vystoupení na upozornění na dva body, o kterých jsme hlasovali a které jsme prosadili:

I. Poslanecká sněmovna konstatuje, že a) klíčová rozhodnutí, která mohou mít zásadní dopad na jednotlivé státy Evropské unie nebo kterými by se mohly jednotlivé státy cítit existenčně ohroženy, mají být přijímána jednomyslně a b) rozhodnutí týkající se řízení masivních migračních toků jsou takovými klíčovými rozhodnutími.

II. Poslanecká sněmovna vyjadřuje nesouhlas se zaváděním trvalých mechanismů k přemisťování uprchlíků do Evropské unie a v jejím rámci na základě povinného redistribučního klíče tzv. kvóty.

Jsem přihlášená ještě potom k řádné přihlášce, takže bych ještě pohovořila o hodnotách, o kterých zde mluvila také má předřečnice. Ano, jsme si vědomi, že evropská civilizace stojí na křesťansko-idealistických základech a hodnotách také antické civilizace a je potřeba tyto hodnoty hájit. (Upozornění na čas.)

Děkuji, přihlásím se znovu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji za respektování času. Nyní tedy pan poslanec Tomio Okamura a připraví se paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tomu, co tady říkala paní poslankyně z TOP 09, moc nevěřím, protože všichni si pamatujeme na výroky pana Schwarzenberga, který tady vítal a chtěl přijímat imigranty do České republiky. Nechápu tu naivitu, protože největšími oběťmi právě těch radikálních muslimů jak v severní Africe, tak na Blízkém východě jsou právě křesťanské skupiny, dále jsou to Židé a dále jsou to homosexuálové. To znamená, opravdu když si vzpomenu několik staletí zpátky na to, jak se naši předci bránili muslimským hordám při válkách, tak v podstatě ani je nikdy nenapadlo, že by snad muslimské zajatce chtěli integrovat, protože věděli, že to není možné. Takže se poučme od našich moudrých předků a uvědomme si, kdo je jejich hlavním nepřítelem a jak to vypadá na tom Blízkém východě a v severní Africe a jak tam zacházejí s křesťanskými skupinami, se Židy a s ateisty, popř. s homosexuály.

Jinak, prosím vás znovu, abychom tady přestali používat to slovo uprchlíci. Jsou to normální ekonomičtí migranti. Bezpečnou zemí je nejenom Turecko, ale i ty cestou, tam také není válka, v Řecku, v Makedonii, v Srbsku atd. Takže to, že oni se snaží přicházet pouze do zemí, kde můžou nejvíc vysát z evropského sociálního systému, to je myslím zcela jasné. A dále je potřeba samozřejmě zdůraznit, že je potřeba všechny nelegální migranty vracet, nikoliv je tady zadržovat v Evropské unii. To je obrovské pochybení a Česká republika v tomto ohledu prostě ten tlak dostatečně nevyvíjí, nebo možná dokonce žádný.

Takže to je takové shrnutí k tomu, co tady říkala paní poslankyně za TOP 09.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Hnyková s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, začíná mi být tady z toho velmi smutno. Až se vrátím do svého poslaneckého obvodu a budou se mě ptát moji občané, co jsme tady v Poslanecké sněmovně udělali pro jejich ochranu a bezpečnost... Já nevím, co jim řeknu.

Jsem velmi ráda, že už mezi nás přišel pan předseda vlády, a já se ho ptám, aby mi tady z tohoto místa zodpověděl, jaké budou kroky vlády, této vlády, pro občany České republiky! (S důrazem a klepáním rukou do řečnického pultu.) Co udělají pro bezpečnost hranice? Co udělají, když se uzavřou hranice Rakouska a Německa? Jak se budeme bránit? Jak budou ochráněni naši občané? Já potřebuji jasnou odpověď! Mě nezajímá, kde pan ministr zahraničních věcí všude byl a co viděl! Mě zajímá, co bude uděláno pro bezpečnost našich občanů!! Prosím konkrétní kroky, co my budeme činit! Žádala bych jasnou odpověď. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Jenom krátce bych tady edukoval pana poslance Okamuru prostřednictvím pana předsedajícího. Když si najde, co znamená slovo migrant - v překladu migrující jedinec, utečenec, běženec, uprchlík. To jsou synonyma slova migrant. Takže já tady chápu, že se pan poslanec Okamura snaží edukovat TOP 09, ale já myslím, že by se měl sám zamyslet nad svými výroky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Další v pořadí pan poslanec Soukup s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Novotný. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Kolegyně a kolegové, já jsem nechtěl vystupovat ve faktické poznámce. Já vlastně vystupuji proti nim. Tohle nejsou faktické poznámky, co nám tady říkáte. To jsou vlastní témata. Já bych chtěl vyzvat pana předsedajícího, aby nějakým způsobem zjednal pořádek. Já příště udělám patrně to, že svoje vystoupení, svoji rozpravu, kterou už mám připravenou čtrnáct dnů, a nikdy se na mě nedostalo, rozkouskuji na faktické poznámky, jak to dělá pan Okamura a další, a tak si budu prostě počínat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak pouze pro pořádek, pane poslanče. Konkrétně pan poslanec Kučera reagoval v rámci faktické poznámky. Je důležité nepaušalizovat a oddělovat, kdo faktickou poznámku využívá a kdo ji zneužívá. To je potřeba od sebe odlišovat.

Nyní tedy pan poslanec Novotný a po něm pan poslanec Okamura. Prosím.

 

Poslanec Martin Novotný: Pěkné dopoledne. Moje vystoupení bude krátké a bude skutečně faktickou poznámkou. Já bych jenom ještě zpětně zareagoval na vystoupení pana ministra Zaorálka. Myslím si, že ta debata už je dlouhá, že jsme dneska pochopili, že vláda České republiky pevně podporuje společné evropské neřešení problému. A že je to pravda, zjistíme zase v létě, až se k tomu vrátíme, protože zjistíme, že ta opatření, která tady byla zmíněna, nefungují. Je to velmi jednoduše představitelné, že fungovat nebudou. Další pokračování této debaty mi nepřipadá příliš efektivní.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Okamura.

 

Poslanec Tomio Okamura: Dobrý den, vážené dámy a pánové. No tak já musím zcela odmítnout to, že by mě tady někdo omezoval v diskusi. Já jsem vždycky poctivě reagoval na vystoupení předřečníků, dával jsem si na to velmi dobře pozor, abych vždycky reagoval, dělal jsem si poznámky. A to, že je vám nepohodlné, když vás tady kritizuje představitel opozičního hnutí, našeho SPD, a že to neradi slyšíte, no tak to sice chápu, ale s tím já nic nenadělám. Takže musíte jednat jako vláda tak, abyste jednali v souladu s většinovým přesvědčením českých občanů. A většina občanů si prostě tady nezákonné imigranty nepřeje, nepřeje si ani do Evropské unie a vaše vláda prostě v tomto selhává a selhává i Evropská unie. To je prostě fakt. Proto já tady budu vystupovat nadále, abych samozřejmě v rámci toho, co mi umožňuje zákon a jednací řád, kritizoval vaše jednání.

A ještě řeknu jednu věc. Kdyby tady pan ministr zahraničí Zaorálek nehovořil padesát minut, protože je to třeba zrovna v přímém přenosu České televize a vláda si tady chtěla udělat monolog na padesát minut, kdy nám tady řekl fakta, která my všichni dávno víme, a nic nového jsme se v podstatě nedozvěděli pro občany České republiky a pro konkrétní řešení, jak tedy je vláda připravená, teď za dva měsíce, kdy se oteplí, nebo za měsíc a přijde další migrační vlna, no tak už jsme mohli dávno být dále a nemuseli jsme tady poslouchat tento padesátiminutový monolog.

Další věc je, že jak víte, tak s naším hnutím Svoboda a přímá demokracie - SPD se tady ve Sněmovně, protože máme zřejmě nepohodlné názory, nebavíte ani nás nepřizvete do žádných jednání. Slyším, že se tady dohodly nějaké kluby na něčem apod. My u těch jednání nejsme. Tak příště se s námi bavte. Příště ať nás vláda informuje o svých krocích. Pojďme se o tom bavit předem. Přestaňte to dělat za našimi zády. A pak si můžeme třeba taky zkrátit diskusi a můžeme se bavit konkrétněji. Takže to všechno máte v rukou vy, kdybyste jednali podle vůle občanů a ve prospěch občanů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP