(11.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Každopádně v případě, že chcete přerušit, musím o tom dát hlasovat. To znamená, jestliže tomu dobře rozumím, navrhujete přerušení této schůze k setkání předsedů poslaneckých klubů a z tohoto setkání aby vzešel čas a termín, kdy se bude v této schůzi pokračovat. Dobře.

Zavolám kolegy z předsálí, aby přišli na hlasování. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

Než se dostaví kolegyně a kolegové, tak přečtu ještě jednu omluvu. Prosím o změnu omluvy pana ministra dopravy Dana Ťoka. Dnešního jednání se zúčastní od 11 hodin.

 

Pro pořádek zopakuji procedurální návrh, který zde zazněl. Jedná se o přerušení této schůze k poradě předsedů klubů, aby z této porady vzešel čas a termín, kdy by se v dané schůzi mělo pokračovat.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 221, přihlášených je 111 poslankyň a poslanců, pro návrh 35, proti 69. Tento návrh nebyl přijat, byl zamítnut.

 

V tom případě budeme pokračovat v projednávání tohoto bodu. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Tomia Okamury. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, tak to, co tady předvedl ministr zahraničí pan Zaorálek, tak skutečně mi z toho jasně vyplynulo, že Evropská unie nemá řešení pro Českou republiku. Nedozvěděli jsme se v podstatě vůbec nic pro občany České republiky v České republice. Jediné, co jsem si z jeho vystoupení zapamatoval jako novinku, a to ve mně vzbudilo úsměv, že říkal, že když je vítr na moři mezi Tureckem a Řeckem, tak že je migrantů méně. To znamená, v podstatě největším ochráncem Evropské unie je vítr, což je tedy velmi chabé.

Řešením je to, co říká naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, příprava na uzavření hranic České republiky. Chybí mi z úst vlády, že je na to připravena, chybí mi koncepce. Blíží se jaro a jediné, co jsme se dozvěděli z úst ministra vnitra Chovance, bylo, že by to bylo drahé. A přitom máme čas asi dva měsíce, než přijde další vlna, a v případě, že Rakousko či Německo přijmou nějaká opatření, tak se to může převalit k nám. Spolupráce s Tureckem je iluze. S tím nemůžu vůbec souhlasit, co tady vládní představitelé říkají. Turecko prostě není partner, kterému lze dlouhodobě a strategicky věřit.

A doufám, že tady nebudete opakovat to, co tady říkal premiér asi před dvěma měsíci, že se budete snažit posílit ochranu česko-rakouských hranic 200 vojáky. Pan premiér nám tady zapomněl říci, že je to 200:3, protože těžko mohou pracovat 24 hodin denně, takže pracují minimálně na tři směny, to znamená je to 60 vojáků na celou česko-rakouskou hranici, což je přímo trpce úsměvné.

To znamená, vy prostě nemáte řešení, ani Evropská unie. Proto by bylo dobré, abychom připravili tu věc v oblasti uzavření hranic České republiky (upozornění na čas.), abychom je mohli účinně chránit.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Grospič s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Já samozřejmě vnímám velice vážně tu diskusi, která tady dnes probíhá, a nejen dnes, ale i v těch předchozích dnech věnovaných tomuto tématu.

Chtěl bych prostřednictvím vás vlastně položit otázku všem předřečníkům, ale zejména panu ministru zahraničních věcí a panu předsedovi vlády, jaké tedy bude dělat Česká republika aktivní opatření, a to nejen ve smyslu k potenciálnímu uzavření a ochraně hranic České republiky, ale samozřejmě například ke svému angažmá v Severoatlantické alianci, a tlačit na své rádoby koaliční spojence, aby i oni se přičinili k tomu, že nebudou aktivně podporovat válečné konflikty například v Sýrii, které jsou spouštěcím mechanismem pro tyto vlny řízené migrace, které potom na druhou stranu se dostávají do Evropy, do Německa a potenciálně samozřejmě ohrožují i Českou republiku. Takže v tomto bych viděl tu podstatu, jak česká vláda chce přispět aktivně k tomu, aby bylo zamezeno prostřednictvím jejího angažmá válečným konfliktům.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní tedy s vyjádřením stanoviska klubu paní poslankyně Langšádlová. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, situace, ve které jsme se ocitli, je opravdu vážná, a pokud se jí Evropě nepodaří řešit, tak může mít opravdu fatální důsledky pro naši budoucnost. Asi všichni vnímáme, že se jedná o problém úplně jiné kategorie než to, jestli půjdeme do důchodu v 65, nebo 66 letech, nebo dokonce to, jakou rychlostí budeme jezdit na našich dálnicích. To jsou také otázky, kterými se zabýváme.

Já jsem přesvědčená, že jsme v krizi a že za této situace mají demokratické strany hledat co nejzodpovědnější společné řešení pro naši budoucnost. Proto se i jako strana TOP 09, jako demokratická strana, byť opoziční, hlásíme a podporujeme vládu v jejích krocích. Ono je to totiž tak, že pokud demokratické politické strany v případě krize nepřijdou s řešením a nedokážou ho prosadit, tak mohou přijít strany nedemokratické a to je obrovské riziko pro naši budoucnost.

Podíleli jsme se na usnesení, o kterém tady kolegové hovořili, a jsme připraveni ho podpořit. To však neznamená, že nejsme kritičtí. Samozřejmě, a mohla bych tady mluvit dlouho o tom, jak selhávají jednotlivé státy, jakou roli sehrálo Řecko, Turecko, Itálie a další, jakou roli hraje V4, mohla bych dlouho hovořit o chybách, o nedodržování pravidel a o tom všem, co se tady nikoliv jeden rok, ale minimálně již dva roky odehrává. Kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti Evropy, a kritický musí být každý, komu záleží na budoucnosti České republiky. Ale přesto máme povinnost hledat společné evropské řešení.

Často se hovoří o národních zájmech, o českých zájmech. Dokonce je otázka, jestli vůbec ty české zájmy hájíme. Já ano. Jsem totiž přesvědčená, že českým životním zájmem je zůstat pevnou součástí stabilní Evropské unie. To je moje přesvědčení. A pokud tuto pozici hájím, tak je to právě proto, že jsem přesvědčena, že je to český zájem. Jsem totiž přesvědčená o tom, že pokud půjdeme jinou cestou, a ta jiná cesta nám hrozí a může přijít velmi rychle, pokud například padne Schengen, pokud se začne rozpadat Evropská unie - tak co je to ta alternativa, co je to ta cesta, kterou nabízíte? Je to cesta obrovského ekonomického úpadku. Vždyť všichni víte, že jsme země naprosto závislá na exportu. 78 % HDP tady tvoří export. Znamenalo by to zánik asi 300-400 tisíc pracovních míst. To asi víte.

Co je ta cesta, kterou nabízíte? Ano, ale to jsou ekonomické otázky. Všichni řeknete - ano, bezpečnost je důležitější. A já se v tomhle s vámi shoduji. Bezpečnost je důležitější. A z hlediska bezpečnosti, co je tou alternativou jít mimo Evropu? Co to pro nás bude znamenat, co to bude znamenat pro naši budoucnost? Co to bude znamenat? Budeme silnější, budeme umět lépe hájit naše zájmy? Anebo to snad znamená úplnou změnu z hlediska našeho směřování, naší bezpečnostní situace? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP