(9.20 hodin)
(pokračuje Mihola)

Já bych nyní tady mohl informovat a rozebírat věci, které možná nejsou v médiích tolik známé, tedy zejména ve vztahu ke Spolkové republice Německo. Možná jste zaslechli nebo četli usnesení, které přijala vládní CDU v Mohuči, takzvaná mohučská nebo mainzská usnesení. Je to osm bodů, kdy skutečně je zřejmé, že Německo svůj postoj k migraci mění velmi radikálně. Ale my právě i tuto změnu stanoviska akceptujeme v usnesení, které jsme připravili a které bych si dovolil nyní přednést jako výsledek společného úsilí nebo spolupráce KDU-ČSL, TOP 09, ČSSD, a věřím, že se připojí k podpoře také další strany.

Nyní k tomu návrhu usnesení, které je již načteno v systému jako sněmovní dokument 3721:

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

I. oceňuje dosavadní kroky a návrhy vlády České republiky na řešení problematiky migrační krize a hodnotí je jako odpovědné,

II. vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že se Evropské unii ve spolupráci s dalšími zeměmi nedaří migrační toky efektivně kontrolovat a zásadním způsobem omezit,

III. žádá vládu České republiky, aby na summitu Evropské rady 18. února 2016 iniciovala přijetí neodkladných a účinných opatření, která přispějí k řešení příčin i důsledků migrační krize,

IV. žádá prosazování takových opatření, která budou zohledňovat podmínku zajištění bezpečnosti zemí Evropské unie, současně vytvoření dostatečné humanitární kapacity pro pomoc uprchlíkům mimo území Evropské unie,

V. považuje za zásadní, aby byla zajištěna především kontrola vnější hranice schengenského prostoru, a proto je nezbytné, aby společná pohraniční a pobřežní stráž byla zřízena v takové kapacitě, která tento cíl bude schopna zajišťovat,

VI. nadále odmítá zavedení povinného přerozdělovacího mechanismu běženců,

VII. žádá vládu České republiky, aby analyzovala aktuální změny postojů a následné kroky členských států Evropské unie, zejména Německa, v otázce řešení migrační krize, které mohou například vyvolat změny migračních tras s přímým dopadem na Českou republiku, a v případě potřeby připravila opatření, která budou adekvátně reagovat na předpokládané dopady na Českou republiku.

Prosím vás o vaši podporu těchto usnesení a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Než vystoupí paní poslankyně Němcová se stanoviskem klubu, mám zde faktickou poznámku pana poslance Okamury. Vaše dvě minuty, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, já už jsem vás tady minule žádal, abychom přestali používat ten termín uprchlíci. Jsou to ilegální - tedy nezákonní - imigranti do Evropy. Takže dnes se tady bude vést tato debata na téma imigrace. Prosím, používejme už ty správné termíny. Žádní uprchlíci, jsou to nezákonní imigranti a takto je k tomu potřeba přistupovat. O to jsem vás chtěl požádat.

Ale ještě také v reakci na pana předsedu Miholu. Já bych tedy chtěl, aby se tady v následujících vystoupeních vládních představitelů vyjasnily výroky představitelů vládních stran. Já jenom připomenu vyjádření hejtmana Pardubického kraje Netolického, který řekl - cituji - že je pro přijímání imigrantů, nicméně město Králíky není vhodnou lokalitou. Tak tam už jsme to společně s občany a s dalšími partnery, například se Stranou práv občanů, dořešili. Ale já bych byl tedy rád, když jeden z nejvyšších představitelů ČSSD řekne, že je pro přijímání migrantů, nicméně město Králíky není vhodnou lokalitou, aby v následujícím vystoupení, protože vím, že tady s přednostními právy jsou přihlášeni představitelé vlády, nám tedy konečně upřesnili, která lokalita v České republice nebo které lokality jsou tedy těmi vhodnými.

Přece víme, že už jste odsouhlasili v řádu tisícovek nezákonné imigranty, více než tisíc, takže my chceme vědět, a občané České republiky, kam je chcete umístit. Už jsem se tady na to premiéra Sobotky posledních čtrnáct dní ptal dvakrát. Ani jednou mi neodpověděl, jaká místa budete tedy vytipovávat, jaká jsou ta kritéria, aby se občané na to mohli připravit a bránit se, a my jim v tom samozřejmě budeme, naše hnutí SPD, pomáhat, aby se mohli bránit, ale tak už to tady konečně řekněte, kde a také kdy a kolik vlastně celkově.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji další dvě faktické poznámky. První pan poslanec Šarapatka a připraví se pan poslanec Jakubčík. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy a pánové. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu návrhu usnesení pana předsedy Miholy. Já si myslím, že proti němu nelze říci ani slovo. Souhlasím se vším. Jediné, co mi tam chybí, je konkrétnost. Já se domnívám, že se tady musíme dozvědět od představitelů vlády, jaké konkrétní kroky udělají, nebo jaké mají nachystané na konkrétní situace. To znamená, je-li reálné chránit schengenskou hranici, jakým kontingentem, jakým způsobem k té ochraně přispějeme. A pokud tato ochrana schengenského prostoru zklame, jak budeme chránit naše hranice, jakými počty vojáků, jakými prostředky, kde na to vezmeme peníze. Pakliže se rozhodneme přijmout nějaké množství imigrantů, z jakých zdrojů se budou platit, kde budou bydlet, kde se budou učit český jazyk jejich děti, kde budou zaměstnáni. My se musíme dozvědět konkrétní fakta a začít diskutovat, nezůstat pouze na povrchu. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Jakubčík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, to usnesení, které tady načetl pan předseda Mihola, je usnesení, na kterém se shodlo několik poslaneckých klubů průřezově touto Sněmovnou. Navážu tady na pana kolegu Šarapatku. Ano, nejsou tam nějaké konkrétní záležitosti, ale myslím si, že tady se jedná o politické prohlášení. Tady se nejedná o to, abychom konkrétně stanovovali nějaké počty vojáků, nějaké počty bezpečnostních složek atd. Já si myslím, že tyto údaje tady zazní ve zprávě pana ministra zahraničí, který se k tomu určitě vyjádří.

Já bych vás chtěl požádat, abychom tento návrh usnesení, který tady pan předseda načetl, všichni schválili. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Šarapatky, poté pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Nebudu zdržovat. Já souhlasím s tou poznámkou. Nicméně abychom mohli přijímat usnesení, musí tady prostě konkrétní údaje zaznít. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní pan předseda Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo, pane předsedající. Paní a pánové, zaznělo tady, že návrh pana kolegy Miholy, resp. návrh, který zde pan kolega Mihola přečetl, je shoda více poslaneckých klubů. Mně rovněž připadá ten návrh usnesení jako návrh, o kterém bezesporu lze hlasovat. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že většina bodů, které tam jsou, jsou přesně v pozici politického prohlášení, které je třeba, aby tato Poslanecká sněmovna sdělila. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP