(18.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Černochová, připraví se paní poslankyně Nohavová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vzhledem k tomu, že jsem se včera přihlašovala k pozměňovacím návrhům za pana kolegu Bendu, byly to pozměňovací návrhy pod číslem sněmovního dokumentu 3691, a vzhledem k tomu, že on učinil dohodu se Simeonem Karamazovem, který načetl návrh přede mnou, já toto avízo, že se budu přihlašovat k návrhu 3691, stahuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Nohavová a připraví se paní poslankyně Dobešová. Prosím.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji. Já se přihlašuji ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod č. 3312.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Požádám tedy paní poslankyni Dobešovou. Připraví se paní poslankyně Radka Maxová. Prosím.

 

Poslankyně Ivana Dobešová: Já bych se ráda přihlásila k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod č. 3468. Týká se povinné maturitní zkoušky z matematiky, kde omezuji výčet oborů, ve kterých by se měla v první fázi zahájit maturitní zkouška z matematiky. Odůvodněním je, že obory, které jsem vyndala, jsou obory, u kterých se od 1. září 2015 teprve matematika začala proučovat podle nových rámcově vzdělávacích programů, a tudíž potažmo nových školních vzdělávacích programů. Myslím si, že tyto obory by měly jít případně až v další fázi povinné maturitní zkoušky z matematiky. Zároveň svým pozměňovacím návrhem včleňuji výčet těchto oborů, u kterých zůstává povinná zkouška z matematiky, jako přílohu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní je přihlášena paní poslankyně Radka Maxová. Ta se omlouvá, zastoupí ji pan poslanec Soukup, aby načetl pozměňovací návrh. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Soukup: Z pověření kolegyně Radky Maxové se odkazuji a přihlašuji k jejím dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou v systému načteny pod č. 3551 a 3552.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Požádám pana poslance Novotného a připraví se pan poslanec Laudát. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Novotný: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se ke svému pozměňovacímu návrhu pod č. 3321, který se týká dvou částí.

Za prvé navrhuji, aby jednotné centrálně zadávané přijímací zkoušky na střední školy, a to z českého jazyka a matematiky, byly u všech zřizovatelů středních škol jako jediné kritérium přijímacího řízení. Jako jediné kritérium. V současné době jsou navrhována čtyři kritéria, což si myslím, že umožní zase různé spekulace, manipulace s výsledky a podobně.

Druhá část se týká povinné závěrečné maturitní zkoušky z matematiky, kde navrhuji, aby byla povinná maturitní zkouška z matematiky u všech oborů s výjimkou oborů uvedených pod § 62 a 85, což jsou talentové obory. Důvod je celkem jasný. Pokud uděláme to, že vybereme pouze určité množství oborů, dnes je oborů několik stovek, a my z toho vybereme šedesát oborů, kde se bude povinně maturovat z matematiky, tak to povede k tomu, že žáci samozřejmě do oborů, kde maturita z matematiky bude, nebudou chodit, a tím oslabíme to, co jsme chtěli, co jsme slibovali a co je potřeba pro náš průmysl, to znamená, žáci nebudou chodit do oborů, jako je elektrotechnika, jako je strojírenství a podobně, protože tam se samozřejmě bude maturovat z matematiky, ale půjdou do oborů veřejná správa a podobně. Takže buď by maturita z matematiky měla být ve všech oborech, anebo nikde. Dělat nějaké výjimky a vybírat určité množství oborů, myslím, povede pouze a jenom k tomu, že oslabíme obory, které potřebujeme, to znamená technické obory. To je krátké zdůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní požádám pana poslance Laudáta. Připraví se pan poslanec Kudela. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Poslušně hlásím, že se hlásím k pozměňovacím návrhům v systému pod č. 3688, 3480, 3676, 3677 a 3678. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Kudela. Připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsem taky chodil do mateřské školy asi tři měsíce, tak jsem připravil pozměňovací návrh, ve kterém doporučuji, aby se sjednotila textace ohledně toho, kdy se dělá zápis do mateřské školy a také kdy se hlásí nástup pro individuální vzdělávání.

Druhý pozměňovací návrh. V zákoně se umožní individuální vzdělávání, říká se, že se děti musí po třech a čtyřech měsících dostavit k přezkoušení, ale už se tam nehovoří o tom, co se stane, pakliže dítě nesplňuje jakési požadavky, které by na něj měly být kladeny. Takže navrhuji, aby toto individuální vzdělávání mohlo být ukončeno. Tyto dva pozměňovací návrhy jsem vložil do systému pod č. 3720. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fiedler. Domluvili jste se na výměně pořadí s panem poslancem Hovorkou? (Poslanec Hovorka telefonoval.) Pan poslanec Hovorka vystoupí v podrobné rozpravě a potom vy, pane poslanče Fiedlere. Pojďte, pane poslanče Hovorko. Pojďte.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Já si dovoluji přednést pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku. Vkládá se nový bod: V § 16 se doplňuje nový odstavec, který zní: Ustanovení § 16 odst. 6 a 8 se použije přiměřeně možnostem školy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fiedler. Připraví se pan poslanec Fichtner.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já se stručně přihlásím k svým pozměňovacím návrhům, které jsou v systému pod č. 3318, to je ten, který se týká krajů, a potom pozměňovací návrh pod č. 3319, u kterého paní ministryně říkala, že je dublován s jiným pozměňovacím návrhem, který obsahuje obdobnou záležitost. Já si myslím, že paní zpravodajka si s tím v hlasovací proceduře jistě poradí. Důležité je, aby byla udělána náprava, aby to mohlo fungovat. Děkuji, všechno.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Fichtner v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobrý večer. Dámy a pánové, dovolte mi přihlásit se ke sněmovnímu dokumentu 3719, což je pozměňovací návrh ke školskému zákonu. Ve zkratce, tento pozměňovací návrh posiluje postavení zřizovatele jako toho, kdo garantuje kvalitu vzdělávání, a umožňuje zřizovateli odvolat ředitele školy bez udání důvodu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Vzhledem k tomu, že nevidím nikoho, kdo by se další hlásil do podrobné rozpravy, nikdo se nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Táži se paní ministryně a paní zpravodajky, zda si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak.

Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, končím druhé čtení tohoto návrhu. Já vám děkuji, kolegyně a kolegové. Ještě než přeruším schůzi, chce vystoupit paní ministryně. Prosím.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Já bych chtěla poděkovat všem poslancům a poslankyním, že umožnili průchod druhým čtením a strávili tím dnes po dlouhých třech týdnech čas. Děkuji všem.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Přeji vám pěkný zbytek dnešního dne a přerušuji schůzi do zítřejšího rána 9 hodin.

 

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP