(16.30 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Petře Bendle prostřednictvím paní předsedající, já se nechci v tomto svém vystoupení příliš zaobírat hodnocením, proč k té situaci došlo. Souhlasím s vámi, že ta situace není nikterak uspokojivá, není dobrá. My se snažíme posledních osm měsíců jednáním dospět k nějakému jednoduchému řešení, bohužel to tam úplně nespěje podle našeho názoru, i když nechci říct, že je všechno zavřeno. Nicméně chtěl bych vás ubezpečit, že máme záložní variantu, ta záložní varianta se zvolna rozjíždí, nebo ani ne zvolna jako velmi rychle. My se prostě připravujeme na variantu, že opravdu budeme muset ty EIA zopakovat.

Naše představa je, že bychom v takovémto případě, protože některé z podmínek, které jsou, ukazují, že zopakování EIA v invariantním řešení by bylo ještě nejrychlejší a nejbezpečnější řešení, tak děláme všechny přípravné práce k tomu, abychom se dostali do toho procesu. Chtěli bychom ovšem celý proces dělat paralelně tak, abychom neztráceli čas, to znamená chceme se dohodnout ať už novelou zákona o urychlení výstavby, popř. usnesením vlády, že budeme pokračovat ve výkupu pozemků, v přípravě, i třeba na územní rozhodnutí, jak jsem říkal, invariantní řešení té EIA, že by se neposuzovaly jiné varianty. Chceme jít směrem, že budeme opravdu ten proces - nebudou se tam prodlužovat žádné průběžné doby, které jsou, popř. pokud budou a budeme schopni je zkrátit, tak je zkrátit, abychom v podstatě tu majetkovou přípravu, územní přípravu a tu EIA dali dohromady. Chtěli bychom rovněž pravděpodobně změnou zákona 461 dosáhnout toho, že bude sdružené řízení a speciálním stavebním úřadem bude Ministerstvo dopravy. Takže tenhle plán B, na něm pracujeme. Není to nic příjemného, nechci se pouštět do hodnocení, proč to nastalo.

To, co se snažíme na Ministerstvu dopravy dělat, je najít řešení, které by bylo co nejméně bolestivé, a aby to zpoždění ve výstavbě neohrozilo čerpání OPD dvojky a hledáme paralelně možnost realokací v programech tak, abychom v začátku čerpali na projekty, které jsou nachystány, popř. na jiné tituly, a abychom neztratili tu příležitost k získání peněz z Evropy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za tu odpověď, pane ministře. Já jsem přesvědčený, při vší úctě k vám i k panu ministrovi Brabcovi, že situace dozrála do toho, aby ji řešil premiér. Že to není možné nechávat už jenom na vás dvou myšleno. Myslím, že to je problematika, která svou vážností patří spíš na stůl premiéra, aby to zvedl na jednání předsedů jednotlivých vlád.

My budeme za chvilku projednávat stavební zákon, který do sebe má zákon o vlivu staveb na životní prostředí integrovat, což tu situaci ještě víc zkomplikuje. O to důrazněji bych plédoval pro to, abyste společně s ministrem životního prostředí a ostatními kolegy, třeba s ministryní pro místní rozvoj a dalšími, klekli na premiéra a nutili ho k tomu, ať koná. Víc k tomu nemám. Myslím si, že 1. března budeme vědět všichni víc.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, souhlasím s tím, že situace je vážná. Já jsem tím, že se chystáme, nechtěl říct, že celou situaci vzdáváme. Já si myslím, že tam ještě šance na nějaké neproblémové projekty, které by mohly projít, je, nicméně s péčí řádného hospodáře si myslím, že se musíme připravit i na tu nejhorší variantu, takže konáme v této věci. Bavili jsme se o tom, bylo jednání u pana premiéra přesně v tom složení, které jste říkal, a jsou dohodnuty další kroky. Takže určitě v každém případě ano.

Já bych rád ještě využil situace, že jsem tady, a chtěl bych se omluvit ještě dalším svým čtyřem interpelujícím, že teď budu muset odejít, ale na ty interpelace určitě odpovím písemně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Laudát. Prosím, aby přednesl svoji interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já jsem tady slyšel kouzelné - jedna kolegyně říkala, že byla slosována v nějakém pořadí, tak když se toho podržím, tak jsem byl slosován s interpelací na pana ministra Brabce ve věci posouzení vlivu na životní prostředí. Já považuji za jednoznačného resortního pachatele Ministerstvo životního prostředí. Ono o té situaci dlouho vědělo a v hospodářském výboru nejenom od opozice, ale i koaličních poslanců opakovaně k náměstkyni pana ministra zaznívaly silné apelace na to, aby nebylo při jednání s Evropskou unií opominuto to, že tam máme staré projekty, nebo dříve zpracované posouzení vlivu na životní prostředí. Ona se absolutně neřídila našimi radami a došlo k tomu, že tedy byla přijata novela zákona v podobě, která dneska ohrožuje další výstavbu dopravní infrastruktury.

Já bych chtěl - a pane ministře, nemusíte odpovídat dneska, ale chtěl bych, abyste odpověděl i písemně, pokud nedáte všechna data dohromady, vůbec vám to nebudu vyčítat, nejméně čtyři roky dozadu, pokud se to dá na ministerstvu dohledat, ale určitě z vašeho období. Za prvé, kdo vyjednával problematiku EIA a kolikrát a snažil se vyjednat přechodné ustanovení v té novele tak, aby nenastala situace, která nastala? Za druhé, kdo vyjednává dneska o této problematice s orgány Evropské unie? A za další, kdy ta jednání skončí, ať už úspěšně, či neúspěšně? A samozřejmě poslední otázka, zda jste připraven v případě, že se dosáhne nějakého kompromisu, ať už dobrého, či horšího, s orgány Evropské unie, připravit novelu zákona o posouzení vlivu na životní prostředí a vzhledem k té časové tísni (upozornění na čas) a naléhavosti, aby to šlo poslaneckou iniciativou, zda tuto cestu podpoříte, či nikoliv.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, děkuji panu poslanci za ten dotaz. No nejsem alibista, ale přesto vám, pane kolego, řeknu prostřednictvím paní předsedající, že jednoznačným pachatelem - a mohl bych teď jmenovat jména těch jednotlivých ministrů - jsou prostě ti, kteří dopustili, že deset let Česká republika transponovala neúspěšně směrnici EIA. A teď sklízíme ty plody. Těch jednání - já vám to sepíšu, určitě vám tu informaci písemně dám, já to samozřejmě z hlavy nevím. Jednání s Evropskou komisí byly desítky, těch jednání se zúčastnily desítky lidí. Ten tým vedený mnou dneska vyjednává - já vyjednávám na té úrovni komisař, moji lidé, konkrétně náměstek Smrž vyjednává s Komisí na pozici generálního ředitele DG ENVI, jednotliví ředitelé a samozřejmě úředníci DG ENVI, je do toho zapojeno DG MOVE, DG REGIO, jsou do toho zapojeny Úřad vlády, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj. Těch jednání byly desítky. Opravdu desítky. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP