(Jednání pokračovalo ve 14.28 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vítám vás na odpolední části jednání Poslanecké sněmovny. Zahajuji odpolední jednání a prosím předsedu volební komise poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky volby. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Tak já děkuji za slovo. I já vám přeji krásné odpoledne a v rychlosti budu konstatovat výsledky volby jednoho člena do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, tajné volby, kterou jsme prováděli dnes před obědovou pauzou.

Bylo vydáno 133 hlasovacích lístků, stejný počet platných i neplatných byl odevzdán. Kvorum nutné pro zvolení kandidáta tedy bylo 67.

Konstatuji, že ve druhém kole nebyl zvolen nikdo, ani jeden z kandidátů tedy nezískal potřebný počet hlasů. Milan Bouška obdržel 50 hlasů a kandidát Jan Mrzena 65. Tím, že nikdo zvolen nebyl, konstatuji, že volba končí, je uzavřena a v souladu s volebním řádem volební komise vyhlásí novou lhůtu pro nominace, pro podání návrhů, tedy celý ten proces pokračuje... nebo se vrací na začátek. Teď pro stenozáznam neoficiálně mohu avizovat, že termín vyhlásím na březnovou schůzi, na první týden v březnu, tak aby byl čas podat nové návrhy do volební komise. Ta je poté projedná a poté budeme volit znovu.

Takže ještě jednou: v druhém kole Milan Bouška 50 hlasů, Jan Mrzena 65, zvolen nebyl nikdo a volba tímto končí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane poslanče. Tím máme vyřešený bod volební a nyní přistoupíme k bodu

202.
Ústní interpelace

Ústní interpelace jsou určené předsedovi vlády České republiky a ostatním členům vlády. Dnes jsme za účasti ověřovatelů vylosovali pořadí poslanců, v němž budou vystupovat a podávat ústní interpelace nejprve na předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, potom na vládu České republiky. Seznamy poslanců podle vylosovaného pořadí vám byly rozdány do lavic. Upozorňuji všechny poslance i interpelované členy vlády, že interpelace na členy vlády budou zahájeny bezprostředně po vyčerpání přihlášek k interpelacím na nepřítomného předsedu vlády.

Nyní dávám slovo poslanci Tomio Okamurovi, který byl vylosován na prvním místě, aby přednesl ústní interpelaci na předsedu vlády České republiky Bohuslava Sobotku, a připraví se poslanec Antonín Seďa. Předseda vlády Bohuslav Sobotka je omluven a zodpoví interpelaci písemně v souladu s jednacím řádem. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážený pane premiére, tak jako před nedávnem občané města Králíky, tak dnes jsou pro změnu občané města Benešova postaveni před problém a hrozí, že jim do města nastěhujete nelegální imigranty z Afriky a Středního východu. V Benešově se o to snažíte do objektu v těsném sousedství mateřské školky a základní školy. Naše hnutí svoboda a přímá demokracie, SPD, nyní stejně jako v Králíkách pomáhá občanům Benešova v odporu proti této zlovůli vaší vlády. Prosím vás o odpověď na jednoduchou otázku. Kam konkrétně chcete umístit ty africké a arabské imigranty, které jste se rozhodli proti vůli občanů usadit v naší zemi? Bylo by dobré vědět, kdo na tomto plánu pracuje, tedy kteří ministři budou vybírat či vybírají města a obce, kam zamíří první vlna afrických a arabských kolonistů, kterých jste se rozhodli přijmout v první várce několik tisíc, samozřejmě zcela proti vůli občanů České republiky.

Děkuji předem za případnou odpověď, i když vím, že mi jako obvykle konkrétně neodpovíte.***
Přihlásit/registrovat se do ISP