(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nyní bychom měli pokračovat pevně zařazenými body 205, 103 a 9, sněmovní dokument 3624, sněmovní tisky 487 a 583. Poté bychom se měli věnovat bodům z bloku zprávy, návrhy a další. Ve 12.45 bychom se měli věnovat bodu 184, což je volební bod - druhé kolo volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Odpoledne projednáme bod 202, což jsou ústní interpelace.

Ještě oznamuji, že náhradní kartu číslo 14 má pan poslanec Borka.

Teď tu mám dvě přihlášky, nejprve písemně přihlášený pan poslanec Marek Černoch ke schválenému pořadu schůze. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Marek Černoch: Dámy a pánové, hezké dopoledne. Dovolil bych si požádat vás o zařazení projednání sněmovního tisku 450, novela zákona o státních svátcích. Tím důvodem je blížící se 700. výročí narození českého krále Karla IV. Jenom bych chtěl zdůraznit a dodat, že garančním výborem byl významný den předělán právě na datum narození Karla IV. Tedy si myslím, že je na tom všeobecná shoda a projednání by bylo velmi rychlé. Je to sněmovní tisk 450 a dovolil bych si ho navrhnout jako čtvrtý bod dnešního jednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Černochovi. Nyní pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové František Laudát. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dávám návrh a moc prosím o podporu zařazení bodu číslo 31, sněmovní tisk 543, ochrana zemědělského půdního fondu, a sice pevně na dnešek jako pátý bod po návrhu v případě, když bude schválen návrh pana Černocha, nebo čtvrtý bod v případě, že by nebyl schválen. To znamená po pevně zařazených bodech. Bylo to tady již několikrát. Jedná se o druhé čtení a předpokládám, že to nebude konfliktní bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Laudátovi. Nyní k programu schůze pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, chtěl bych navrhnout zařazení bodu číslo 7 přerušeného, sněmovní tisk 610, to je zákon o NKÚ, kdy jsme to přerušili v podrobné rozpravě, a to na dnes za již pevně zařazené body. Dnes dopoledne.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, v případě, že by byly odhlasovány návrhy vašich kolegů, tak po nich. (Ano.) Dobře. Takže momentálně jako šestý bod dnešního jednání. Děkuji.

Pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Také si dovolím navrhnout jednu změnu. Konkrétně abychom dnes po skončení ústních interpelací zařadili bod číslo 17, který jsme včera nedojednali, školský zákon, druhé čtení.

Potom dávám druhý návrh, aby Sněmovna rozhodla o tom, že dnes bude jednat a meritorně i procedurálně hlasovat o všech návrzích i po 19. hodině. Tento návrh podávám jménem poslaneckého klubu´ČSSD a ANO 2011.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat prvně, až poté k ostatním bodům pořadu schůze.

Přivolám ještě - pardon, to je procedurální návrh, já o něm dám hlasovat, pak - pardon.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych poprosil, pane místopředsedo, že bývá zvykem, že na začátku čtete omluvy členů vlády, takže jestli ještě před hlasováním byste mohl načíst omluvy členů vlády, abychom věděli, kolik členů vlády tady bude na ústní interpelace. Tím standardně začíná schůze. Já chápu, že se to možná četlo v devět, ale prosil bych ještě jednou o zopakování omluv členů vlády z odpoledního jednání. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já je přečtu a poté dám hlasovat o procedurálním návrhu, pokud s tímto postupem Sněmovna souhlasí.

Z dnešního jednání se omlouvají tito členové vlády: pan premiér Bohuslav Sobotka z pracovních důvodů, pan ministr financí Andrej Babiš z důvodu zahraniční cesty, pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů, pan ministr vnitra Milan Chovanec z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová z pracovních důvodů, pan ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek z důvodu zahraniční cesty, pan ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, pan ministr obrany Martin Stropnický z důvodu zahraniční cesty, paní ministryně školství Kateřina Valachová z pracovních důvodů a pan ministr zahraničí Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jak jsem to počítal, tak deset, deset členů vlády. Ani premiér, ani jeden z vicepremiérů, ani ministr vnitra, ani ministr obrany, ani ministr zahraničí. Takže všichni členové předsednictva Bezpečnostní rady státu, odkud unikají informace, raději na interpelace nepřijdou. Co kdyby se jich někteří poslanci na něco zkusili zeptat?

Ale mě zaujalo něco jiného. Pan předseda Sklenák navrhuje projednání školského zákona, který předkládá paní ministryně, chce dokonce jednat po 19. hodině, a paní ministryně je omluvena. Jak tomu mám rozumět? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě doplní pan předseda Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Nejsem tedy sekretář paní ministryně Valachové. Nevím přesně, jak zní její omluva z dnešního jednání, v jakém časovém úseku, ale mám potvrzeno, že přibližně v 16 hodin by mohla být zde ve Sněmovně a ten bod bychom mohli projednat. Taková je informace, kterou mám já.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Budeme tedy hlasovat nejprve o procedurálním návrhu, abychom dnes meritorně i procedurálně jednali a hlasovali i po 19. hodině. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o jednání dnes po 19. hodině. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 211. Přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 75, proti 51. Návrh byl přijat.

 

A teď k jednotlivým návrhům. Nejprve pan předseda Černoch, aby bod 30, sněmovní tisk 450, novela zákona o státních svátcích, byl zařazen jako čtvrtý bod dnešního jednání po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 212. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Dále pan předseda František Laudát navrhuje, aby bod 31, sněmovní tisk 543, zákon o zemědělském půdním fondu, byl zařazen jako pátý bod dnešního jednání za bod, který jsme právě schválili.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 213. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. I tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Vladimír Koníček navrhuje, aby bod číslo 7, sněmovní tisk 610, zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu, byl zařazen dnes jako šestý bod jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 214. Přihlášeno je 143 poslankyň a poslanců, pro 124, proti 13. I tento návrh byl přijat.

 

Posledním návrhem je, aby dnes na 18. hodinu byl pevně zařazen bod, který jsme včera neprojednali, školský... (O slovo se hlásí poslanec Sklenák.) Určitě, prosím o upřesnění.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jsem právě nenavrhoval pevně hodinu, definoval jsem to jako po skončení ústních interpelacích, protože možná interpelace budou trvat kratší dobu než do osmnácti, tak abychom zbytečně neměli přestávku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP