(11.40 hodin)

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, byl zpracován v souvislosti s novým zákonem o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Tímto předkládaným zákonem dochází kromě zpřesnění některých ustanovení taktéž k odstranění těch ustanovení, která souvisí s novým zákonem, a to proto, aby nedocházelo k jejich duplikaci.

Předkládaným vládním návrhem zákona se zabýval na své 32. schůzi hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR jako garanční výbor pro projednání návrhu zákona po druhém čtení. S usnesením hospodářského výboru souhlasím, a proto si vás, vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, dovoluji požádat o podporu předkládaného návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a v tomto okamžiku otevírám rozpravu, do které eviduji s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Jestli si dobře vzpomínám, a když tak ať mě pan předkladatel nebo zpravodaj opraví, tak my jsme s usnesením hospodářského výboru nevyslovili souhlas. Tam myslím, že je pozměňovák, který se týká zpoplatňování norem. Je to tento zákon. Já se omlouvám, už je toho trochu na mě moc. Což by v praxi znamenalo, že by mohlo dojít k významnému poškození firem, protože to, co bylo zatím bezplatné, a je samozřejmě zájmem, aby si všichni pořizovali normy a podle toho produkovali svoje služby i výrobky, a najednou by jim to mohlo rapidně zvýšit náklady. Nikdy se u nás normy neplatily. V době elektronizace je to, řekl bych, ještě o to horší. A když tak mě opravte, jestli se mýlím, jestli je to tento zákon, protože tady už je legislativní nůše plná a nejsem si jist, zda je to u tohoto, a předpokládám, že ano. U toho pozměňováku v hospodářském výboru.

Pak bych před tímto varoval a doporučoval bych to schválit bez toho pozměňovacího návrhu. Pokud to tak je, pane ministře, jestli můžete reagovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Do rozpravy se hlásí pan poslanec Heger. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, já jsem chtěl vystoupit v souvislosti s tím, co tady říkal kolega Laudát, a je to tam. Hospodářský výbor schválil změnu stavebního zákona, která znamená, že technické normy, že je vyškrtnuta pasáž, že technické normy můžou být postaveny, mohou být poskytovány bezúplatně.

Já jsem v té věci hovořil asi před rokem s panem ministrem Mládkem, nevím, jestli si na to vzpomene, a ptal jsem se ho z popudu, který jsem dostal jako poslanec, že normy by měly být přístupné volně na internetu tak, jako jsou dneska přístupné zákony v tom aktuálním znění. A tehdy jsem dostal odpověď, že to bude těžko možné, že naopak Ministerstvo financí tlačí na to, aby zpoplatnění bylo vyšší, než je dnes. Nechci to rozvíjet jako nějaký politický konflikt, ale faktem je, že ty normy něco stojí, jejich produkování něco stojí. Z včerejší konzultace s panem předsedou hospodářského výboru jsem se dozvěděl, že údajným důvodem má být, že rostou náklady na autorské poplatky za tyto normy, takže proto je potřeba normy jednoznačně zpoplatnit. Já bych velmi plédoval pro to, aby se to nedělalo a aby tento stát spěl k tomu, že i technické normy jsou součástí nějakého našeho předpisového pořádku počínaje Ústavou přes zákony a další. A že je to, aby tyto normy byly přístupné na internetu volně, velmi zjednodušující práci.

Pamatuji si, kdy jsem přišel jakožto člověk pohybující se v akademické medicíně z vyhledávání zdrojů citačních a vůbec zdrojů poznání z běžného knihovnického režimu na režim internetový. Ten úbytek práce je fascinující a zrovna tak je to i ve sféře předpisové. A jenom bych připomněl, že všechny vyspělé země se snaží zachovávat dostatečné zdroje pro knihovnický servis, které znamenaly v minulém období, v minulém století obrovský pokrok v západních zemích oproti nám, kde knihovnické služby byly, ale byly velmi nedokonalé. Pokrok v knihovnictví se přehodil na internetový servis a je prostě veliký. Nedovedu si představit účinnější pomoc státu pro vzdělanost a orientaci v jakékoliv situaci. Nedovedu si představit účinnější podporu státu, než je právě tahle oblast. Proto jsem tady vystoupil, a omluvte mě, že to bylo delší, ale velmi pro to pléduji, aby to bylo bezplatné. (Potlesk z lavic TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem byl první pan poslanec Laudát, ale dává vám přednost, pane ministře.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych sdělit, že se ctěným panem kolegou mohu osobně než jen souhlasit, že by bylo nejlepší, kdybychom normy distribuovali bezplatně, a měli bychom po problémech. Jenomže on život není tak jednoduchý. Jednak v tuto chvíli máme takovou anomálii, že bezplatně jsme se dopracovali pouze k některým stavebním normám. A je otázkou, proč v jiných oblastech by se za ně mělo platit. A tento návrh, který je obsažen v tom pozměňovacím návrhu schváleném hospodářským výborem, tak ten to vrací do situace, kdy se něco platit bude. Ten poplatek je jeden z nejmenších v rámci EU. A řeknu, proč to navrhujeme. Protože právo jednoho je v demokratické společnosti omezeno právem jiných a ten hlavní důvod je, že nám hrozí vyloučení České republiky z mezinárodních normalizačních organizací. Jde především o European Committee for Standardization resp. European Committee for Electronic Standardization, které chtějí doložení, že kandidátská země dostatečně implementovala ochranu autorských práv k technickým normám. Protože to, co někdo dostává zadarmo, tak na to jsou také nějaká autorská práva. Vyloučení České republiky z členství v uvedených organizacích by mělo negativní dopady hospodářské i právní. Komě možného porušení závazků daných asociační dohodou, což by znamenalo porušení primárního práva, by vyloučení České republiky z uvedených organizací znemožnilo plnění řady evropských nařízení a směrnic, které České republice ukládají plnění závazků v oblasti technické normalizace. Samozřejmě má to i fiskální důsledky, byť předpokládám, že tento argument možná shledáte jako ten nejméně silný.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Už to tady ale zaznělo. Když se bere podpora malého, středního podnikání, protože na ty to dopadá, ono to dopadá na všechny, já vás jenom upozorňuji, že se můžou někteří lidé, kteří dělají vysoce specializované činnosti, dostat do situace, že budou platit až desítky tisíc ročně. Pokud chtějí být in a chtějí se řídit podle norem, tak prostě můžou platit obrovské náklady, protože těch norem je chrleno velké množství, a myslím si, že to, že bude autorská práva hradit stát, tak si myslím, že v tomto měl být vymyšlen mechanismus, který by býval reflektoval to, aby se to nedotklo fiskálně uživatelů těch norem. Mně je to líto. Prostě je to jeden z těch kroků, který má stát, nebo zatím to víceméně bylo, zajišťovat. To, aby se k těm informacím dostalo co nejvíce lidí. A myslím si, že je to nešťastné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP