(20.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy pan poslanec Adámek s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Urban a připraví se paní poslankyně Semelová. Prosím.

 

Poslanec František Adámek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já samozřejmě nechci rozvíjet polemiku na téma, které lidské zaměstnání je složitější. Já jsem, jenom pro objasnění, celý život nedělal jenom poslance. Dělal jsem i stavebního dělníka, prostřednictvím pana místopředsedy paní kolegyni Adamové, prošel jsem více profesí v životě, dělal jsem i kopáče, házel jsem lopatou. Moje první manželka byla zdravotní sestra, vím, o čem mluví paní Maxová, a zrovna dělala na neurologii, kde je ta práce velmi složitá. A pokud to tam tak je, tak je to zase náš problém, že není dost peněz ve zdravotnictví a ty lidi musejí tahat.

Takže já nechci zpochybňovat, ale mám pocit, že někteří z vás jeli kolem dolu v rychlíku a byla tma. Já bych rád využil toho, jak zde říkal kolega Hájek, jsou zde představitelé odborů. Já myslím, že pro mnohé by bylo dobré, kdyby si udělali krátkou exkurzi a jeli se podívat, o čem vlastně mluví. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Urban a připraví se paní poslankyně Semelová s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Velmi krátce a rychle, protože bych byl rád, abychom dnes posunuli ten zákon do dalšího čtení. Já nevím, jak mám chápat vystoupení paní poslankyně Maxové či Adamové, jestli ho mám chápat tak, že ty profese, které tady jmenovaly, navrhnou také v této novele, pravděpodobně ano, anebo jestli to říkaly, protože tu novelu nechtějí podpořit. To bych prosil, abyste laskavě vysvětlily. A tím končím, protože bavit se tady velmi akademicky je obtížné. Platí, co říkal tady kolega Hájek nebo Adámek. Nejlepší bude, když tam dojedete, sfáráte, a pak tady můžeme v té diskusi pokračovat. Fakt to není lehká práce.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy paní poslankyně Semelová. Připraví se paní poslankyně Adamová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já jsem také chtěla jenom reagovat na to, co tady zaznělo od paní poslankyně Maxové a především paní poslankyně Adamové. Velice mě udivilo, že najednou TOP 09 prozřela a začíná se tak starat o důchodce. Najednou si TOP 09 uvědomuje, že je tady řada a řada oborů, kdy lidé v určitém věku nemohou pracovat donekonečna, jak to TOP 09 prosazovala, tak jak prosazovala to, že tady nebude žádná hranice pro odchod do důchodu a že důchodce akorát obrala.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách, ale předtím přečtu ještě jednu omluvenku, která dorazila. Dnes od 20.20 do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Karel Fiedler.

Eviduji další čtyři faktické poznámky. První bude mít paní poslankyně Adamová, pak pan poslanec Kučera, paní poslankyně Maxová a další. Prosím.

 

Poslankyně Markéta Adamová: Jakkoliv nechci tuto debatu extendovat, tak chci tady panu Urbanovi odpovědět, protože to je slušné, a ještě se chci omluvit panu kolegovi Adámkovi, že jsem mu předtím zkomolila jméno, vaším prostřednictvím, pane předsedající. Nicméně pokud byste poslouchal, pane kolego, můj příspěvek, tak byste slyšel, že opravdu nechci zpochybňovat to, že horníci mají velmi náročné povolání, které se podepisuje na jejich zdraví, a že si myslíme, že je tu problematiku třeba řešit, ale že náš postoj k tomu řešení je jiný. To je celé. Pojďme o tom diskutovat ve výborech a propusťme to do dalšího čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Mám další omluvenku, a to dnes od 20.30 z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Okamura.

Nyní tedy požádám s faktickou poznámkou pana poslance Kučeru. Připraví se paní poslankyně Maxová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: K paní poslankyni za KSČM Semelové asi nemá smysl se vyjadřovat. Myslím si, že to byl jeden z jejích slabších výroků, na které už jsme zvyklí.

Ale já bych chtěl říci jenom pár slov k svému předřečníkovi panu poslanci Urbanovi prostřednictvím pana předsedajícího. Já bych tady skutečně chtěl odmítnout to, co tady v poslední době zaznívá, že se k danému tématu může vyjadřovat pouze ten, který má nějakou pracovní či životní zkušenost s tím či jiným tématem. To znamená, aby k hornímu zákonu se mohl vyjadřovat pouze ten, kdo má odfáráno 25 let, aby se k zákonu o zdravotnictví mohl vyjadřovat pouze promovaný chirurg atd. Prosím pěkně, my jsme poslanci Parlamentu České republiky a samozřejmě nikdo z nás nemůže být odborníkem na každé téma. Ale prosím pěkně, upusťme od této diskuse a od tohoto volání, aby k danému tématu mohli hovořit jenom odborníci z dané tematiky. Potom bychom mohli upravit už volební zákon, aby tady skutečně byl reprezentativně zastoupený vzorek z celého průmyslu, zemědělství, školství, zdravotnictví a z každého oboru jeden člověk, který by mohl na dané téma teprve hovořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má paní poslankyně Maxová, připraví se paní poslankyně Chalánková. Ještě než promluvíte, požádám vás, kolegové a kolegyně, o ztišení, aby bylo dobře rozumět. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Radka Maxová: Děkuji, pane předsedající. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Urbanovi odpovím. Já samozřejmě nebudu vkládat další profese, protože si myslím, že na to, abychom vložili další profese, je potřeba důkladné analýzy, které profese, finanční dopad. A to si myslím, že je povinnost MPSV jednoznačně, takže to je jedna odpověď.

Druhá odpověď. Já jsem neřekla, že ten zákon chci zamítnout. Já jsem řekla, že chci systémové řešení, chci o tom diskutovat ve výborech. Rozhodně nechci zkrátit lhůtu na 30 dnů, protože si myslím, že je to tak závažné téma, že čím delší doba na projednávání ve výborech - a neočekávám úplně lehkou diskusi, a budeme navrhovat více výborů než jenom sociální, aby se to prodiskutovalo, tak naopak já budu navrhovat prodloužení o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já si znamenám váš návrh. Nyní tedy paní poslankyně Chalánková se svou faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěla jenom zareagovat na poznámku, že TOP 09 přinesla představu o prodlužování věku odchodu do důchodu. Ono to nebylo nějaké přání TOP 09, ale byla to součást takzvané malé důchodové reformy, která řešila několik věcí. Jednak náhradový poměr u výše odvádějících zaměstnanců v době, kdy neměli stanovené stropy na výši odvodů, takže tam Ústavní soud přinutil vládu, aby na to reagovala. Součástí tohoto byla tabulka, která matematicky - je to čistá a holá matematika - matematicky vypočítávala posunování odchodu do důchodu vzhledem k demografické situaci a vlastně se stavem důchodového účtu.

Zde máme matematicky jednoduchou možnost. Buďto tento odchod do důchodu nebudeme prodlužovat - kdo by si to přál, prodlužovat jen tak -, ale musíme potom snižovat úroveň důchodů. Anebo, jak je tady další návrh, stanovit pevně stanovený strop odchodu do důchodu, proč ne, jednou za pět let přepočítáme stav důchodového účtu a vždycky přijdeme na to, že důchodový účet nám nevychází, že tam máme deficit. A co budeme dělat? Důchodový účet se sanuje už dnes. Sanuje se z jiných zdrojů než z odvodů na sociální a důchodové pojištění, sanuje se ze státního rozpočtu, a pokud příjmy ve státním rozpočtu nebudou natolik dostačující, a to může být pouze v případě, že hospodářství bude založeno na vysoké přidané hodnotě, nebude z čeho tento důchodový účet sanovat.

Není to samoúčelné přání nějaké politické strany, nýbrž holá jednoduchá matematika.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní tedy přistoupíme k řádným přihláškám. Mám zde dva přihlášené. První je pan poslanec Luzar, po něm pan poslanec Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Pane předsedající, velice děkuji za slovo. Dámy a pánové, pokusím se reagovat na předřečníky, abych nevyvolal další vlnu faktických poznámek. Zkrátím své vystoupení co nejvíce.

V prvé řadě chci prohlásit, že jsem bohužel nikdy nefáral, a proto nevím z vlastní zkušenosti, jak vypadá těžká práce hlubinných horníků. Úmyslně říkám hlubinných horníků, protože tato novela se týká hlubinných horníků.

Tady již zaznělo od předřečníků, že to není žádný nový zákon, upozorňuji. To je pouze napravení určité historické chyby. Nebudu říkat, kdy vznikla, jak vznikla, proč vznikla. Je to prostě napravení určité chyby a my jako poslanci bychom k tomu měli takto přistoupit, abychom totiž nedělili horníky do dvou kategorií, do jedné, která tu výhodu má, a druhé, která tu výhodu nemá, i když splnili veškeré podmínky té kategorie první, té, která tu výhodu má. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP