(20.00 hodin)
(pokračuje Zavadil)

Možnost rekvalifikace nebo uplatnění horníků je opravdu složitá záležitost a to dokladují i úřady práce, které říkají, že prakticky se tito lidé velmi obtížně zaměstnávají, velmi obtížně i rekvalifikují. A proto, i z těchto důvodů je tento návrh tak, aby bylo možné, aby tito lidé mohli odcházet do předčasného důchodu podstatně dřív, než mají běžní zaměstnanci.

Takže se domnívám, že v tom úvodu jsem označil všechny ty důležité jevy, které doprovázejí tuto normu. A nejenom tuto normu, ale budeme se snažit asi řešit situaci, která na Ostravsku je. To neznamená, že kdyby se toto schválilo, že se situace vyřeší, prosím vás. To skutečně neznamená, protože situace je tam velmi vážná, a pokud by mělo dojít ke kolapsu OKD, tak podle odhadu kolegů, kteří jsou tamhle nahoře (na galerii), se to může týkat v doprovodných provozech asi 30 000 lidí, což už je velmi vážné číslo. Takže nechci tady nikoho strašit, ale to jsou skutečná fakta, která existují a která můžou tomu regionu velmi ublížit. Proto si myslím, že alespoň tímto krokem, to znamená, že tito lidé budou moci odejít do důchodu dříve, že jim můžeme alespoň trochu pomoct.

Takže vás žádám, abyste podpořili tento materiál, aby se propustil do druhého čtení a abychom potom i ve výborech o těchto věcech debatovali a dali jasné svoje stanovisko při druhém a třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Přečtu omluvenku. Z dnešního jednání po 20. hodině z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Lukáš Pleticha.

Táži se, pane předsedo Stanjuro, jestli mohu otevřít rozpravu nebo... Dobře, otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji dvě faktické poznámky. První má pan poslanec Laudát a po něm pan poslanec Fiedler. Po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já mám dvě poznámky. Za prvé k panu zpravodaji. Pane předsedající, já mám pocit, že chvílemi tam byla tendence zneužívat, resp. porušovat statut zpravodaje. Tak jste ho měl vést ke kázni a ať se přihlásí do normální diskuse a tam ať potom říká svoje politické filipiky.

Ale primárně se chci zeptat paní předkladatelky, jestli by mohla nadefinovat, protože jsem v tomto laik, co je hlubinný horník. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Budeme pokračovat v rozpravě. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem původně neměl zájem vystupovat, ale zaujal mě závěr vystoupení paní ministryně, kdy uváděla tento zákon. Tam v závěru z jejích úst zaznělo, že bychom ho měli posunout dále, obzvláště vzhledem k situaci v OKD. A to jsem tedy vytřeštil oči. Já doufám, že tento zákon tady řešíme kvůli horníkům, kvůli jejich narušenému zdraví, kvůli tomu, v jakých pracovních podmínkách dlouhodobě pracovali, a ne abychom tady řešili ekonomické průšvihy OKD. Tato firma je, tady se to asi hodí, vytěžená, řekl bych z více významů tohoto slova. A já opravdu doufám, že tento zákon řešíme kvůli horníkům a ne kvůli OKD. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Je poměrně obtížné v tak pokročilé době seriózně debatovat tento těžký problém. Za prvé chci říct, že existují i jiné profese specifické, které by si zasloužily speciální přístup. Myslím si, že se na tom shodujeme i s paní ministryní a s panem zpravodajem, že to není nic proti tomu, co máme před sebou.

Nejdřív dobrá zpráva pro pana zpravodaje. Já myslím, že ten zákon hladce projde v prvním čtení do výboru. Pak už méně dobrá zpráva. Pan zpravodaj mi avizoval, že chce zkrátit lhůtu na projednání ve výborech na 30 dnů. Já jsem proti. A položím otázku paní ministryni. Jak dlouho jste tento návrh zákona projednávali v rámci koalice na koaličních radách? Kolikrát jste ten zákon přerušili ve vládě a vraceli? A nám chcete dát pouhých 30 dnů!

Když to dneska schválíme, příští týden je sněmovní, pak je výborový, pak je variabilní, že bude znova sněmovna. Všichni s tím počítáme. Nebudeme mít na to vůbec čas. Možná se vám to tak líbí, mně se to skutečně nelíbí. Protože jestli máme o tom vážném problému seriózně debatovat, tak k tomu potřebujeme taky čas. A vy nám ten čas evidentně nechcete dát. To za prvé.

Za druhé se chci zeptat, a to mi v tom návrhu zákona úplně chybí, kde je role zaměstnavatelů. Žádná role zaměstnavatelů tam není. A nesměšujme dvě věci. Jestli chceme řešit aktuální situaci v některé firmě a případné sociální dopady, tak to neřešme tím, že narychlo schválíme novelu. Tento návrh zákona by měl být systémový a měl by myslet dlouho dopředu. Ne, že bude řešit problém pouze v roce 2016, případně v roce 2017. A to mi zatím v té debatě chybí. Protože v této chvíli se tváříme, že je to dohodnuto, ale vy sami jste s tím měli velké problémy v rámci koalice. Ale já se nedivím. Já to nekritizuji. Opravdu to není jednoduché. Ale v případě tak, jak je to... no já říkám, že (nesrozumitelné) je to těžké udržet koncentraci a i ticho v sále. (Obrací se na levou stranu sálu.)

V okamžiku, kdy nezapojíme zaměstnavatele, říkáme, že chceme pomoci, každý rok máme deficit poměrně výrazný na důchodovém účtu, a to přesto například, že v roce 2015 byl výrazný ekonomický růst. Ta situace se zlepšila, ale pokud si dobře pamatuji čísla, když se zveřejnily na začátku ledna výsledky hospodaření státního rozpočtu, bylo nějakých 22 mld. minus. Říkám, že pokud to bude bez příspěvku zaměstnavatelů, tak je to na úkor všech ostatních penzistů. A je to třeba takhle říkat. Třeba se jiné řešení nenajde. Třeba je to řešení, ke kterému se přikloní většina z nás. Nechci v této chvíli ani dělat dělicí čáru mezi opozicí a koalicí. Ale tak to prostě je. A já bych chtěl, ať máme čas ve výborech přemýšlet o tom, zda umožníme zaměstnavatelům nějaké speciální pojištění, nebo zda jim uložíme buď možnost, nebo povinnost vytvářet nějaké fondy, ze kterých by se financovaly předčasné důchody. Zda to bude částečně daňově uznatelné, nebo nebude. A pak se bavme o horizontu, protože jsme v bodě nula. To znamená, to samozřejmě nemůže fungovat letos, příští rok, za dva roky, protože ty fondy tam neexistují a nejsou. Ale měli bychom se o tom vážně bavit.

Takže bych poprosil, abyste nezkracovali lhůtu na projednání ve výborech, nechali minimálně tu standardní 60 dnů. A bavme se o nástrojích a možnostech, jak do systémů vyplácení důchodů ve specifických profesích zapojit zaměstnavatele. To si myslím, že je správná debata, a na to my jsme jako náš klub připraveni a k té debatě jsme připraveni přispět svým pohledem a svými postřehy. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, pane předsedo. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Já patřím k těm, kteří v podzemí byli, protože jsem se jako starosta Kladna věnoval situaci důlního průmyslu v době, kdy na Kladensku došlo k objevení plynu v dolech a musely být poměrně rychle uzavřeny. Tak vím, že ta situace je vážná, že se jí zabývat máme. Že to není něco, co bychom mohli šmahem odmítnout, a musíme brát vážně situaci horníků poté, co dlouhou dobu pracují v podzemí. V tomhle se určitě shodneme. Ale já tady musím jenom říct jednu technickou připomínku - že je to pár hodin, co Poslanecká sněmovna ne tedy mým hlasem nebo ne hlasem opozice odsouhlasila, že vezme zaměstnavatelům finanční prostředky, neboť jste zvýšili poplatky za vydobyté nerosty. Nebo chcete je zvýšit. O minimálně dvojnásobek. To jsou peníze, které mohly zůstat zaměstnavatelům a mohly být směřovány právě na sociální zabezpečení a budoucnost horníků. A je to škoda, že jste tak udělali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má přihlášenu pan poslanec Milan Urban. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP