(12.40 hodin)

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji. Odpovím kolegovi z našeho klubu Marku Černochovi prostřednictvím paní místopředsedkyně... asi to není nutné. Ona ta evropská pravidla nám asi někdy vyhovují a řídíme se jimi a někdy nám nevyhovují, tak budeme tvrdit, že nejsou a u nás to platí jinak.

Takže dva konkrétní dotazy. Je to v souladu s evropskými normami a pravidly, že předseda nebo předsedkyně, to je jedno, kdokoli to bude, jakákoli osoba, má spadat pod služební zákon? Já říkám že nikoliv, přestože u nás jsme si to tak nastavili.

A druhý dotaz na pana ministra Mládka. Pane ministře, můžete říct termín, nebo naznačit, kdy bude ta notifikace, o které se tady pořád mluví? Jestli bude v únoru, jestli bude v dubnu nebo jestli vůbec bude v průběhu tohoto roku a my pouze prodloužíme další rok, kdy budeme vyplácet ty dotace a nebudeme vědět, nebudeme mít jistotu, že to je ve správné, že to není v nadsazené výši. Jednoho dne, jednoho roku bychom tomu opravdu měli učinit stop.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní prosím s faktickou pana ministra Mládka.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek Vážená paní předsedající, budu velmi, velmi stručný. Pokud se zákon vrátí do druhého čtení, bude přepracován, nicméně se stejným obsahem, a zákon bude schválen, tak situace paní předsedkyně bude stejná, jako byla do 31. prosince 2015. To znamená bude odvolatelná panem prezidentem pouze za jasně stanovených podmínek.

Co se týče hledání nástupce, nástupce nehledáme, protože si myslím, že naším úkolem je hledat členy rady, o tom se vedou předběžné konzultace, kteří nebudou omezeni na úředníky státní správy a kteří budou moci být vybráni z energetických expertů. Pokud by nastala nějaká mimořádná situace, tak samozřejmě to očividné řešení je, že to převezme ten úředník ERÚ, který ji následuje hodnostně hned po paní Vitáskové. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a prosím s přednostním právem pana poslance Laudáta. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, točíme se v kruhu. Já bych skutečně chtěl, ať tedy premiér, pokud se týká stanoviska a chování vlády, protože tady jdou proti sobě dvě věci, resp. z pozice úředníka státní správy může ministr vnitra - nebo dojde k pádu paní Vitáskové? Já bych chtěl, aby pan premiér tady řekl jednoduše, co se bude personálně dít příští týden, příští měsíc atd. atd. Slyšeli jsme tady, že pan prezident stávající ředitelku ERÚ neodvolá. A mě by zajímalo, co bude dělat vláda. Já skutečně nejvíce... Nejde mi o personál, ale mně jde o to, že skutečně tady ať se stane jeden, nebo druhý krok, v obou případech už tentokrát mohou hrozit nedozírné následky. Proto se o to tak zajímám a chci slyšet i jednoznačné stanovisko, co udělá vláda. Vy jste premiér, jste první, tak rozhodněte.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. (Ne.) Pan zpravodaj? Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Milan Urban: Já jen zopakuji, že tady zazněl návrh na vrácení do druhého čtení, o kterém bude třeba hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Ano, k tomu přistoupíme nyní. Dříve než tak učiníme, přivolám kolegy z předsálí. Všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu zaregistrovali svými kartami.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení zákona do druhého čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 50, do kterého je přihlášeno 159 přítomných, pro 152, proti 5. Konstatuji, že návrh byl přijat a tento návrh zákona se vrací do druhého čtení,.

 

Nyní mi dovolte načíst omluvu z dnešního jednání. Mezi 11.30 a 15. hodinou se z důvodu pracovních povinností omlouvá paní poslankyně Zelienková a pan poslanec Kádner se omlouvá od 11.30 do konce dnešního jednacího dne z rodinných důvodů.

Vzhledem k tomu, že je již 12.45, myslím, že není vhodné otevírat další zákon ve třetím čtení. Přerušuji tedy jednání do 14.30. A pro členy organizačního výboru - organizační výbor začne ve 12.50 hodin. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.45 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP