(11.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Já tomu vůbec nerozumím. Četl jsem v médiích, teď nevím jestli vyjádření pana ministra, nebo jeho náměstků, to se omlouvám, o tom, že je to jasné, že mají právní stanovisko a spadá tam. A že musí složit služební slib do 28. února, a pokud ho nesloží, tak to automaticky zaniká a to místo je volné. Snaha uvolnit to místo pro někoho, kdo půjde vládě víc na ruku, je evidentní. Ale podotýkám, abych byl spravedlivý - nedělají to všichni ministři. Jenom někteří. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď zde mám celou řadu přihlášek a potřebuji si ujasnit jejich formu. Dvě faktické od pana poslance Laudáta a pana poslance Blažka. Ale ještě předtím se hlásil pan poslanec Kučera, takže se zeptám, zda si přeje uplatnit faktickou, nebo řádnou přihlášku. Řádnou. A pan poslanec Černoch chce s přednostním právem. Takže já to nějak seřadím. Nejprve faktické - kolega Laudát, potom kolega Blažek, potom přednostní právo pana předsedy Černocha a potom další řádné přihlášky. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já bych tady jenom technicky požádal, aby skutečně vystoupil pan ministr vnitra. Protože ona je to velice zápalná věc. My podpoříme vrácení do druhého čtení, což bude požadovat pan ministr Mládek, protože v případě, že vláda mezitím udělá nějakou vrtuli a prohlásí šéfku nebo nejvyšší osobu ERÚ za státní službu, tak může dojít k obrovskému maglajzu s platností jí vydaných rozhodnutí. Na to upozorňuju. To není žádná sranda. V tu ránu by mohla být požadována jejich neplatnost a důsledky si asi dokážete představit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já navážu na kolegu Stanjuru, ale trošku z jiného úhlu, a využívám toho schválně k faktické připomínce.

Víte, nezávislost nějakého úřadu není dána pouze tím, jestli spadá formálně pod ten či onen zákon, ale také tím, zda fakticky také může vykonávat ona osoba svůj úřad. A tady dochází delší dobu k některým záhadným věcem, o kterých je také potřeba se bavit. Jsem rád, že je tu ministr vnitra, chybí tu ministr spravedlnosti.

Budu konkrétní. Na ERÚ došlo k neuvěřitelné věci, kdy třicet policistů jde pro jeden papír. To je věc, která je nevídaná, a myslím, že zaslouží určitou pozornost.

Dále jsem četl v novinách - a nejsem vůbec odborník v této oblasti, takže nechci to říkat věcně, nicméně chápu paní Vitáskovou, že nechce jen tak podepsat ty podpory za miliardy korun, protože v dnešním právním prostředí, kdy primitivní jakobíni českého práva, jako je dr. Ištvan z Olomouce, tak před nimi si nikdy nejste jisti, jestli za rok, za dva, za tři se zase neobjeví čtyřicet policistů, a i když máte, nebo nemáte schválení vládou, tak vyhodnotí nějakou záležitostí jenom proto, aby je pochválila média, jak jsou urputní, a dojde k nějakému zatýkání.

Čili na pana ministra Mládka bych sdělil, že ta nezávislost (nesrozumitelné) není dána jenom tím, v jakém zákoně je, nebo není podřazena paní Vitásková. A na pana ministra vnitra a spravedlnosti se obracím s tím, že nám zoufale roste stav právní nejistoty v oblasti trestního práva a za chvilku se budou bát jacíkoli státní úředníci cokoli rozhodnout, protože si opravdu nebudou jisti, kdy přijde Robespierre Ištvan. (Ozývá se potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní tedy pan předseda Černoch. Prosím.

 

Poslanec Marek Černoch: Děkuji za slovo, pane předsedo. Tady zaznělo, že se to nestihlo projednat. Ono by se to bývalo stihlo projednat, chyběla vůle to projednat. My jsme se dokonce, ačkoliv opozice, snažili předřadit projednání zákona tak, aby se to vyřešilo, aby opravdu byla zaručena nezávislost předsedkyně Energetického regulačního úřadu. To, že se to neprojednalo, opravdu není otázka času, ale vůle. A je potřeba udělat vše pro to - a je opravdu jedno, jestli spadá pod ten, nebo onen zákon - je potřeba udělat všechno pro to, aby předseda ERÚ zůstal nezávislý. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Nyní se hlásí pan ministr vnitra, který má přednostní právo. Potom dám slovo panu poslanci Kučerovi.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, velice jednoduše. V původním služebním zákoně bylo počítáno s tím, a bylo to v tabulce, která byla součástí tohoto zákona, že předseda nebo předsedkyně ERÚ je z účinnosti služebního zákona vyňata. To se změnilo z našeho právního pohledu novelou energetického zákona, který byl řešen, pokud si správně pamatuji, poslaneckou iniciativou. Od této doby dle právního názoru našich expertů se na předsedkyni ERÚ služební zákon vztahuje. Z tohoto důvodu byla vyzvána, aby složila slib, což zjevně učinit nechce podle mediálních vyjádření. Pokud by tedy přijala podřízenost služebnímu zákonu, tak vzhledem k tomu - opět z médií teď čerpám -, že je v jedné věci obžalována, v druhé obviněna, byla by paní předsedkyně postavena mimo službu.

My jsme udělali kroky, které vláda vzala na vědomí. Ty kroky jsou, že právě z těchto důvodů je podřízenost služebnímu zákonu. Z těchto důvodů byl vypraven dopis směrem k orgánům činným v trestním řízení a k soudu, aby nám definovaly, z jakých trestných činů je předsedkyně obžalována a obviňována, pokud se média tedy nemýlí. Na základě toho dopisu bude moct definovat pan Postránecký tedy, jestli mimo službu paní předsedkyni postaví, či nepostaví. V mezidobí samozřejmě tady může proběhnout novela, která tu věc změní a zhojí tak, že předsedkyně ERÚ jednoznačně, zjevně a nezpochybitelně nebude pod služební zákon zařazena. Ale podle názoru pana Postráneckého, s nímž jsem to ještě teď telefonicky konzultoval, abych vám řekl přesnou informaci, jsme si jisti, že tak jak energetická novela stanovila, paní předsedkyně je pod služebním zákonem. Já nevylučuji, že to bude předmětem soudního sporu, že to bude předmětem nějakého přezkumu. To já nevylučuji. Ale dle našeho názoru je tento výklad zjevný.

Já jsem poprosil naše kolegy, aby ještě dnes tu právní pozici poslali všem poslancům parlamentu, aby se s ní mohli detailně seznámit, tzn. to právní posouzení ve věci abyste měli k dispozici na svých emailech během dnešního dne. Tak to je pozice Ministerstva vnitra. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se omlouvám panu poslanci Kučerovi, ale jsou tady další přednostní práva. Takže pan předseda Stanjura a po něm pan ministr průmyslu.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak to nám pěkně vyšlo. Protože já jsem pochopil z úvodního vystoupení pana ministra, že pan ministr má úplně jiný názor, než nám prezentoval pan ministr vnitra. My tu nejsme od toho, abychom byli soudci a říkali: má pravdu vnitro, nebo MPO. Ale takový ten úřednický - nějakou změnou zákona to přišlo, my jsme ji vyzvali, vypravili jsme dopis, ať nám řekne, z čeho je obviněna... A co nezávislost toho úřadu?

My jsme jasně deklarovali naši vůli, řekl bych velmi širokou vůli, i s hlasy opozice, nebyla to jenom vládní koalice, že vedení ERÚ nebude spadat pod služební zákon. A teď si vrchní úředník, v jehož bytostném zájmu je mít co nejvíc úředníků - čím víc bude rozhodovat, tím je silnější, to je naprosto logické, chová se jako každý jiný... A takhle v klidu to přejdeme? Evidentní rozpor mezi dvěma ministry? Abyste 1. března řekli: my jsme vypravili dopis, ten jsme buď doručili, nebo nedoručili, paní předsedkyně nám buď odpověděla, nebo neodpověděla, pokud nám odpověděla, zjistili jsme, že to, co píšou v novinách, je pravda, tudíž a) buď nesložila slib, protože ona se podle mě správně domnívá, že ho skládat nemá, když pod tu službu nepatří, anebo kdyby náhodou změnila názor a ten slib složila, tak řeknete no, ale my jsme vypravili dopis a dostali jsme odpověď - podle služebního zákona, to má pan ministr pravdu, ten, kdo je obžalován, nemůže pokračovat ve své funkci... A je volno. A vláda může moudře potom za čtrnáct dnů říci: abychom zabránili chaosu, máme uvolněné místo, musíme něco navrhnout.

Kde je součinnost s prezidentem? Chci se zeptat, jestli pan ministr vnitra, který má tak silné stanovisko, už jednal s panem prezidentem a upozornil ho, že tento problém existuje, a jestli ví, jak pan prezident využije své ústavní právo jmenovat a odvolávat šéfa energetického úřadu. Nebo se spoléhá, že to takhle nějak tiše upatláme? A já ten pocit mám.

Takže bych chtěl vědět, jaký právní názor má vláda jako celek. Jak se zachová, když dva členové vlády mají evidentně rozdílné názory - což se stát může, na tom není nic divného. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr Mládek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP