(11.00 hodin)

 

Poslanec Milan Urban: Podle mého názoru je to vše. Kontroluji očima s legislativou, kývá, takže bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám stejný názor. Tedy přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (neboli horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 500, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Prosím stanovisko. (Zpravodaj i ministr souhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 45, přihlášeno je 185, pro 141, proti 3. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Končím bod 144, děkuji panu zpravodaji. Pan ministr, předpokládám, zůstává.

S přednostním právem pan předseda Sklenák.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, já si v tuto chvíli dovolím jménem dvou klubů - ČSSD a ANO 2011 - přijít s procedurálním návrhem, abychom odhlasovali, že dnes budeme jednat a meritorně i procedurálně hlasovat o všech návrzích i po 19. hodině.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, to je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat bezprostředně.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pana předsedy Sklenáka. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má číslo 46, přihlášeno je 185, pro 91, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

(Velký hluk v sále.) Já prosím sněmovnu o klid, proběhne kontrola hlasování. Pan poslanec Pleticha.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se omlouvám, chtěl jsem hlasovat pro, zdržel jsem se. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, pane poslanče. Rozumím tomu jako námitce proti záznamu hlasování. Ještě než nechám o námitce hlasovat, tak slovo bude mít pan poslanec Laudát, který se hlásil ještě před tím, než padla tato námitka. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Pane předsedo, mohl byste poslat tady...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Já prosím pana poslance Blažka, aby se vrátil do lavice. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom k hlasování nebo k jednání po 19. hodině. Nezlobte se na mě, dneska tady vzniklo dlouhé projednávání bodu, kde už mohlo víceméně být formální projednávání a hlasování. Zavinil to poslanec koalice, dokonce ministr koaliční vlády, který tady rozpoutal tuto diskusi. Skutečně my, celá Sněmovna - a já vás vyzývám, abyste odmítli pokračovat po 19. hodině - máme trpět tím, že se někdo probere pozdě, všimne si pozdě zákona? O čem to pořád je? Tak prosím, ať se koaliční ministři, koaliční poslanci, někteří tedy, připraví na ta jednání řádně, a pak tady nemusíme být ve večerních hodinách. A dneska je to na margo pana kolegy Jurečky. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura s přednostním právem. Jenom upozorňuji ty, kteří se hlásí s faktickou poznámkou, že faktickou nepřipustím, protože není rozprava. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane předsedo, já nevím, o čem chcete nechat hlasovat. To určitě nebyla námitka, co tady řekl před chvílí pan poslanec Pleticha, takže o tom podle mě hlasovat nemůžeme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Já poprosím pana poslance, aby svůj návrh formuloval ještě jednou a lépe.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Já se tedy omlouvám za nepřesnou formulaci. Na sjetině mám, že jsem se zdržel, hlasoval jsem ano. Zpochybňuji hlasování.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď si myslím, že to je v pořádku a tento návrh je hlasovatelný. Zahajuji hlasování a ptám se... Tak končím hlasování, prohlašuji ho za zmatečné a prosím pana předsedu Kalouska.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já jen pro záznam. Pro záznam, protože koneckonců vím, že dáte hlasovat, a vím, jak budete hlasovat. Ale pane poslanče Pleticho prostřednictvím pana předsedajícího, porovnejte si ty dvě formulace po sobě, co jste řekl. Vy jste neupřesnil formulaci. Vy jste řekl něco úplně jiného. Dokonce jste řekl i úplně jinak, jak jste hlasoval. Vy jste nás prostě mylně informoval. Pak se na to podívejte.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám prosbu na pana předsedu Poslanecké sněmovny. Opakovaně se děje, že v průběhu jednání pléna jsou svolávány jiné orgány Poslanecké sněmovny. Dneska od 18 hodin je svoláno jednání komise pro GIBS, dokonce za účasti pana premiéra, a vy ještě chcete jednat do 21. hodiny. Tak si vyberte. (Premiérova námitka mimo mikrofon.) No tak já to nemůžu zrušit. Pan premiér říká, že to můžu zrušit. Já to zrušit nemůžu, ale už to, že v průběhu pléna ve středu, kdy je normální jednat do 19 hodin, svoláváte na 18 hodin, zřejmě proto, že pan premiér asi nemá čas. Já nevím proč. A je to opakovaně a opakovaně žádám předsedu Poslanecké sněmovny, aby zjednal pořádek mezi předsedy výborů, předsedy komisí, případně předsedy delegací, aby v průběhu předem jasné dané doby, kdy má zasedat a jednat plénum, nesvolávali ty orgány. Nebyl to žádný útok, pane premiére, na vás, omlouvám se, nemusíte se hájit. Takže to není poprvé a je to obecný problém. A ještě k tomu chcete jednat o dvě hodiny déle! Jak pak mají poslanci z mého klubu možnost vystoupit k projednávaným bodům? No nemohou, anebo nebudou na důležitém jednání komise a pak se řekne no, měli jste být na komisi, to jste měli říct tam, teď na plénu nezdržujte! Nemohou si vybrat.

Takže poprosil bych předsedu té komise, aby to zrušil, anebo, pane předsedo, ze své moci můžete ukončit dnešní jednací den v 18 hodin, pak v 18 hodin zasednou komise a bude všechno v pořádku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já dám slovo panu předsedovi vlády. Jenom upozorním, že jsem se několikrát písemně obracel na předsedy výborů, komisí a dalších orgánů Sněmovny a upozorňoval jsem je na to, že není možné svolávat jednání těchto orgánů během jednání Poslanecké sněmovny. Dnes zasedá organizační výbor, takže znovu tam tu věc můžeme projednat.

Pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, přemýšlel jsem, jestli by nebylo vhodné, abych řekl konečně něco o migraci, protože jsem tady zaznamenal celou řadu požadavků, ale nebojte se, odpustím si to a soustředím se na to téma zítra, kdy Poslanecká sněmovna schválila zařazení tohoto bodu, takže se určitě těším na své zítřejší vystoupení tady na půdě Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych ale reagovat na to, co tady zaznělo od pana předsedy poslaneckého klubu ODS. Já určitě čas mám a velice rád, když mě poslanci Sněmovny požádají o schůzku, tak vždycky takovéto žádosti vyhovím. Já jsem tady byl včera na schůzi Sněmovny, jsem tady dnes na schůzi Sněmovny, budu tady zítra, budu tady i pozítří. Čili myslím si, že určitě není problém z hlediska mého kalendáře. Možná je problém v tom, že jsem navrhl, když jsem byl na jednání výboru pro bezpečnost, tak jsem navrhl poslancům, kteří se zabývají problematikou GIBS, že bych si velice rád poslechl jejich názory, jejich připomínky k fungování Generální inspekce bezpečnostních sborů. Navrhl jsem jim takovéto jednání, oni se té iniciativy chopili a schůzku svolali na ten termín, který zde byl uveden. Já nemám žádný problém v tom, když se ta schůzka zruší, bude v nějakém jiném termínu, nepochybně velice rád se s příslušnými poslanci sejdu, abych slyšel jejich názory, eventuálně kritické připomínky k tomu, jak Generální inspekce bezpečnostních sborů funguje. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP