Stenografický zápis 39. schůze, 26. ledna 2016


(Schůze pokračovala v 14.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec David Kádner
Poslanec Martin Lank
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Sklenák


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Hnyková
Poslankyně Markéta Adamová
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Rom Kostřica
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


203. Informace vlády České republiky o migrační krizi

Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Fiala
Poslanec František Laudát
Ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - prvé čtení

Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Černoch
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Marek Černoch
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 16.33 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.03 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Laudát


204. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 30. dubna 2015 /sněmovní tisk 484/ - druhé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Karel Rais
Poslankyně Miloslava Vostrá


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 687/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Petr Bendl
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Jiří Koskuba


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Antonín
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec František Laudát
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 19.20 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP