(10.00 hodin)

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, jenom velice krátce. K tomuto sporu. Jestliže ve druhém čtení v podrobné rozpravě někdo načte pozměňovací návrhy, v případě vládních zákonů často velmi zásadní, tak nevím, kdy jindy by se o nich mělo diskutovat ve vazbě na původní předklad než ve třetím čtení. Jindy možnost není. Nevím proč, už jsme to tady diskutovali několikrát, se k této problematice někteří kolegové z hnutí ANO vracejí. Prostě jindy to nejde.

Je v uvozovkách hezké, když tady pan kolega Hájek mluví o demokratickém umlčení. Já bych řekl, že to, co uděláte dneska, není demokratické umlčení. Varuji před tímto krokem, protože většina z vás nebudovala socialismus, říkám většina, nepamatujete si, co to bylo, jak drtivá většina chodila k volbám, část ze strachu, část dobrovolně, protože z toho něco měla, a jenom jedinci bojovali proti totalitě. Byli opovrhováni, zavíráni, udáváni, sepisovaly se na ně často jedovaté, často až tragikomické svazky. To, že máte dneska hodně velkou sílu, kterou vám dali voliči ve volbách, protože podlehli klamu, že vy něco srovnáte, vy něco napravíte, je zcela standardní problém demokracie.

Je mi líto, že sociální demokracie se na tomto podílí společně s KDU-ČSL. V případě podnikatelského projektu pana Babiše mě to nepřekvapuje. Vy dvě strany, které se označujete za demokratické, vaši předchůdci, kteří se hlásí ke stejným hodnotám, selhali v roce 1948, selhali před rokem 1989 a dneska se k tomu vracíte. Zaznamenal jsem, jestliže někteří z řad například zejména sociální demokracie na to nemají žaludek, pak ochotně přiběhne předseda KSČM a pomůže. Tady přede mnou a nalevo vzniká národní fronta a celkem chápu, že pan Babiš útočí zejména na TOP 09, protože my se této národní fronty účastnit nikdy nebudeme. Neúčastnili jsme se, my skutečně trváme na svých hodnotách. (Veselost v levé části sálu.) Máme je zakotveny ve svých stanovách a snažíme se podle nich fungovat.

Proč jsme si vybrali zrovna tento zákon? Způsobí zbytečné výdaje podnikatelům. Mluvím o kontrolním hlášení - poslední termín pro první podání bude 25. února. Je to skutečně absurdita, možná náhoda, možná to není náhoda, ale 25. února toto hlášení způsobí velké výdaje podnikatelům, celkem slušný byznys daňovým poradcům. Větší firmy si budou muset najímat do svých ekonomických oddělení další pracovníky - skutečná velká podpora konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ale vzhledem k tomu, že se to týká lidí, kteří mají přece jenom poměrně velký obrat, tak věřím, že do příštích voleb to přežijí, byť s velkými zbytečnými náklady. Celkem poměrně rychle se dá toto opatření zrušit. Proto jsme nesáhli k blokaci kontrolního hlášení, ale sáhli jsme k blokaci elektronické evidence tržeb. Na venkově, jestliže nějaký drobný živnostník, hospodský, vinař a další budou vystaveni působení vašeho zákona a už prostě peníze mít nebudou, nebo jim odejdou z důvodu zhoršení služeb zákazníci a svoji živnost zruší, zavřou, odejdou pracovat jinam, tak je velmi malá pravděpodobnost, že i když tento balkánský nesmysl zrušíme, tak se již ke své živnosti nevrátí. Nebudou mít statisíce či miliony na rekolaudaci svých objektů, aby splnili aktuálně nebo dopředu požadované technické parametry, a tak dále a tak dále.

Když pan ministr Mládek říkal ještě před volbami, že živnostníci jsou paraziti, já jsem to přece jenom bral jako jisté uřeknutí směrované k určité kategorii lidí, kteří by podle sociálních demokratů měli platit více na daních, než platí. Nicméně dneska je zcela evidentní, že to nebylo přeřeknutí, že vy tři vládní strany, KDU-ČSL, ČSSD a hnutí ANO 2011 bude líp, říkám u toho jak pro koho, nebyla to skutečně fráze, ale je to naprosto systémové. Jestliže jsem tady odkazoval na rok 1948, vrátili bychom se ještě hlouběji. Kdo útočil na živnostníky, to znamená lidi, kteří se o sebe chtějí postarat, kteří chtějí vychovávat své děti v nějaké podnikatelské svobodě, chtějí mít své nástupce? Na tuto skupinu obyvatel se útočilo již mezi světovými válkami v sousedním Německu a následně dále. Tato skupina byla jedním z úhlavních nepřátel po roce 1948 a dneska se stává znova.

Dámy a pánové, se svými 26 mandáty, které dostala TOP 09 při posledních volbách do Poslanecké sněmovny, jsme tady bránili živnostníky, vás, kteří se chcete živit sami, nečekáte na sociální dávky, co jsme mohli. Dneska se koaliční strany ČSSD, KDU-ČSL a hnutí ANO rozhodly, že násilně poruší zákony. My jsme udělali, co jsme mohli, teď už je řada na vás, abyste se začali občansky bránit v rámci demokracie a svobody, která tady byla nastolena v roce 1989. My jsme udělali, co jsme mohli.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců TOP 09.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Klaška, zpravodaj. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Klaška: Děkuji za slovo ještě jednou. Omlouvám se, kolegové a kolegyně, protože jsme ve společné rozpravě tisků 513 i 514, tak mi dovolte, abych načetl ještě jednu legislativně technickou úpravu, která se týká následného tisku 514, a to: V části čtvrté článek 5 se slova "dnem 1. ledna 2016" nahrazují slovy "prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení".

Odůvodnění: nutná úprava s ohledem na již neaktuální uváděné datum 1. ledna 2016, neboť by nemohlo být napraveno ani při použití fikce podle § 3 odst. 3 zákona o Sbírce zákonů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Laudáta. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec František Laudát: Ještě na doplnění, aby naši analytici nebrečeli. My jsme nechali napočítat, kolik tady obstruovala sociální demokracie. A byla to obstrukce, to nebylo o věcných argumentech, slyšeli jsme tady libanonské pohádky, čtení historie, dotyčný skončil u Husa, takže vás to stálo v tahu v jednom čtení 59 hodin. To pro doplnění, pro statistiky hnutí ANO. A bránili jste tomu, aby ukradený majetek byl vrácen - pro připomenutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. A nyní prosím s faktickou pana poslance Jandáka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Děkuji, paní předsedající. Já jsem snad nechtěl vystupovat, ale chtěl jsem vystoupit okamžitě, když mluvil kolega František. Víš, Františku prostřednictvím předsedajícího, tys tady operoval opět s národní frontou. Já vás chápu, váš předseda v ní byl. My ne zatím, tak si to možná chceme zkusit. To je jedna věc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP