(12.50 hodin)

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, já budu velmi krátký. Mně se líbí velmi zásadový postoj pana kolegy Kalouska k právu a spravedlnosti, akorát mi na tom trošku vadí, že on byl členem lidové strany ještě v době socialistického zřízení, kdy byla pevnou součástí Národní fronty. Oni byli voleni do Národního shromáždění a v podstatě dělali takovou stafáž tomu socialistickému zřízení. Takže v tom případě mám pochybnost o upřímnosti těchto slov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní s přednostním právem pan ministr Marian Jurečka.

 

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka Já bych chtěl ještě tu rozpravu teď vrátit ještě trošku do věcné roviny. Ano, určitě, celý tento postup projednávání tohoto zákona nepochybně opozice napadne k Ústavnímu soudu a Ústavní soud bude o tom, zda ty procesy byly v pořádku, či nikoliv, rozhodovat.

A tady si myslím, že je jeden silný argument, resp. dva. Já jsem mluvil s lidmi, kteří byli autory jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Při tvorbě tohoto jednacího řádu se nepočítalo primárně, že se povede ve třetím čtení obecná diskuse o tom konkrétním materiálu. K tomu byl vždycky určen prostor v prvním a potom v rámci druhého čtení při načítání pozměňovacích návrhů. Takže opravdu ti tvůrci s tím nepočítali. Postupem, a když se podíváte i do vývoje jednání Poslanecké sněmovny, tak si řekněme, začal se tento institut zneužívat a dostali jsme se do této fáze, kterou tady teď zažíváme ve třetím čtení.

Ten druhý moment je, a bude to, myslím si, i zajímavé sledovat, kdybych já i vytáhl stenozáznamy tady kolegů, kterých si mnohých vážím, z opozice, tak zda ty jejich příspěvky, které tady načítali, opravdu byly věcně k tématu a k projednávání tohoto zákona, protože spousta příspěvků, které i já jsem tady slyšel, vůbec s obsahem tohoto zákona neměly vůbec žádnou souvislost. Ale to budou posuzovat někteří jiní a ne my. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji faktické poznámky, přednostní práva. V tom případě dvě, běží normálně rozprava. Takže faktickou poznámku, pane předsedo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jenom trošku pod důstojnost, ale přece jenom na doktora Plzáka mírnou reakci. Ano. Byl jsem člen lidové strany od roku 1984, asi tak jako 20 tisíc jejích dnes ještě žijících členů, jejichž značku a úsilí dnešní estabilishment prodává. Jako zhruba 20 tisíc členů, kteří jako řadoví členové lidové strany před listopadem 1989 na tom byli podstatně hůře než nestraníci, a svým životopisem to můžu doložit.

Jestli přesto, že mám tuhle minulost, pochybujete o mé upřímnosti, tak bych vám k tomu rád řekl, že jsem nikdy nebyl na nátlak své maminky vstoupen do KSČ, že jsem nikdy nebyl evidován ve svazcích pod krycím jménem Bureš, že jsem nikdy nepatřil pod komunistickou elitu, a nechápu ten rozdíl v té víře ve vaši upřímnost, když tolik věříte svému předsedovi a nevěříte mně. Hezký den, pane doktore. (Potlesk některých poslanců zprava.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní tedy další faktické poznámky. Pan poslanec Benda, pan předseda Laudát, paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem chtěl jenom zareagovat na ministra zemědělství pana kolegu Jurečku, protože jsem také jedním z pamětníků tohoto jednacího řádu. Ano, je pravda, že se nepočítalo s tím, že by byla rozprava ve třetím čtení. Ale praxe to změnila a ta rozprava se vede od roku 1997. Od 1997 se běžně vede rozprava ve třetím čtení. Předevčírem jsme tady měli vysokoškolský zákon, prvních osm vystupujících byli představitelé vládní koalice, kteří ve třetím čtení, každý měl tak 20- až 25minutový projev k vysokoškolskému zákonu. A návrh, který zde podal pan kolega Stanjura a pro který vás 85, nebo kolik vás bylo, hlasovali proti jeho přijetí, byl návrh, který říkal: dodržme jednací řád, který jasně říká na závěr třetího čtení - Sněmovna nejdříve hlasuje o návrzích na zmítnutí a posléze o pozměňovacích návrzích a posléze o tom, jestli s návrhem vyslovuje souhlas. 85 lidí v tomto sále hlasuje proti tomu, abychom dodrželi zákon o jednacím řádu. Já se ptám, jestli vám to stojí za to.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Než udělím další slovo, přečtu omluvenky. Od 13.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pane poslanec Karel Fiedler a z dnešního jednání od 11.15 do 12.15 ze zdravotních důvodů se omlouvá pan poslanec Vít Kaňkovský.

Nyní tedy faktická poznámka pana předsedy Laudáta, připraví se paní poslankyně Chalánková. Prosím.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Já jenom technicky nebo krátce k panu kolegovi Plzákovi. Přece jenom, byť jako vnější pozorovatel, i když jsem nebyl v lidové straně, jedna věc je dělat stafáž nějakému režimu, když tady jsou stovky tisíc sovětských okupantů, když tady jsou desetitisíce udavačů z vlastního národa nebo ze sousedního národa, se kterým jsme byli ve federaci, a je dost velký rozdíl proti tomu, jestli se chováte tímto způsobem. A vy říkáte, nebo jste říkal, prostřednictvím pana předsedajícího, že dělali stafáž. Jenom abyste náhodou těmito rozhodnutími, a KDU-ČSL zejména nedělají stafáž něčemu srovnatelně špatnému či daleko horšímu. Ale dneska je zásadní rozdíl, dneska nikdo není ohrožen, nejsou ohroženy jeho děti na kariéře, budoucnosti, možnosti vzdělání, nejsou ohroženi, máme pořád ještě demokratický režim. V tom je ten zásadní rozdíl. A vy to děláte rádi a dobrovolně, takže v tom je zásadní rozdíl.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Chalánková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zareagovala na slova pana ministra Jurečky.

Vážený pane ministře, můj bývalý spolustraníku, dovolte, abych se ohradila proti slovům, kterými jste zde reagoval na vystoupení pana ministra Kalouska a takto jste jej oslovil.

Všem je jasné, že státní rozpočet vždy reaguje s určitým zpožděním na legislativní kroky a náklady různých zákonů, které jsou přijaty předtím. V té době, v letech, kdy jsem byla členkou KDU-ČSL a pracovala jako náměstkyně hejtmana Olomouckého kraje, tak v určitém období se KDU-ČSL stala také součástí vlády Jiřího Paroubka. V té době nastal jev, který asi nastat neměl. KDU-ČSL z této vlády podle všeho vystoupit měla. To chybou bylo. V té době se navýšily výdaje na různé benefity, které jsou jistě bohulibé, ale dluh státu rostl astronomickým tempem. V té době jsme poznali, že KDU-ČSL nejde správným směrem a že je potřeba zodpovědně hospodařit. Program KDU-ČSL z roku 2006 se realizoval až ve vládě TOP 09, ODS a Věcí veřejných. Za TOP 09 jsme tam byli za rozpočtovou zodpovědnost, která přinášela nemalé politické oběti. Nebylo to vůbec jednoduché ani pro mě, ale přesto národní program reforem v době nepříliš výhodné a vhodné byl prosazován.

Já bych se velmi ohradila, pane ministře, proti tomu, že pokud podepíše ministr rozpočet, tak že je to aktuální obraz té situace, která je v té dané chvíli. Je to vždy odraz se zpožděním. A v té době se podařilo prosadit takové návrhy, které mohly umožnit obsluhu státního dluhu a státní dluh zbrzdit. Za mě jsem v současné době iniciovala návrh, který zde již byl představen (předsedající upozorňuje na čas). Ukončím poslední větou: A to je - vzhledem k tomu, že byla zrušena důchodová reforma, která byla reformním krokem, tak jsem navrhla, ať se plošně sníží (předsedající opět upozorňuje na čas) DPH na úroveň před zavedením této důchodové reformy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Tak. Vzhledem k tomu, že neeviduji žádnou... Je tady jedna faktická poznámka, pan poslanec Koskuba. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP