(12.20 hodin)
(pokračuje Horáček)

Elektronická evidence tržeb je mnoha podnikateli vnímána jen jako další povinnost, která přinese více administrativy a další náklady. Zavedení elektronické evidence tržeb má být revolučním krokem a ministr financí se jím podle svých slov zapíše do historie. Já si ale myslím, že pokud se mu podaří záměr prosadit, pak se do historie skutečně dostane, ale výrazně jinak, než by chtěl. Že pan ministr Babiš nechce slyšet hlasy více než 600 tisíc živnostníků, kterých se budou nové povinnosti týkat, je smutné. Ale ukazuje to mnohé. Byli a budou vždy tací politici, kteří, byť volení většinou, dělají spíše vše pro bohaté menšiny.

Mě ani nepřekvapí to, že pan ministr Babiš nedá na slova odborníků. Kromě samého záměru, který je potřeba znovu odmítnout a znovu odsoudit, rád bych zde připomněl některé další argumenty, které by vás, vážení kolegové, měly varovat před zvednutím ruky pro tento návrh. Je to technologické řešení a harmonogram celého procesu.

Již v polovině března tohoto roku novinář serveru Lupa.cz Jiří Peterka velmi dobře shrnul, proč nelze celý proces dobře zvládnout. Jsme o půl roku dále v čase, nikoliv však v přípravě technologií a celého systému. Nyní to tedy nelze zvládnout skoro jistě. O čem se pan Peterka v článku například zmiňuje? Elektronická evidence tržeb je další hodně velkou věcí v oblasti elektronizace. Svým záměrem a dopady zřejmě ještě mnohem větší než třeba datové schránky či základní registry. Podobné je to i s jejich prosazováním. Za vším vždy stojí silný resort se silným vedením, který hledí primárně na svoje zájmy a prosazuje je do značné míry mocensky, respektive silou. A ještě dále pak Peterka uvádí. Pravdou je, že jde o tak komplexní a složitou záležitost, že prakticky není možné domyslet a ošetřit všechny aspekty a hlavně všechny možné detaily a souvislosti, a to ani při sebevětším zaklínáním se chorvatským vzorem a tamními zkušenostmi. Navíc pod časovým tlakem, který se již nyní ukazuje jako doslova extrémní. Důsledkem pak jsou poměrně významná kritická místa, která pokud nebudou včas řešena, mohou celý ambiciózní projekt poslat velmi rychle ke dnu.

Ano, jsou to slova půl roku stará, ale měla by pro nás být skutečným varováním. Přijmeme-li dnes návrh v jeho již tak nedokonalé podobě s rizikem dalších problémů při jeho zavádění, které je nutno označit nikoliv za pravděpodobné, ale téměř jisté, pak bychom se rovnou měli usnést na formě omluvy občanům naší země za šlendrián, který jsme dopustili a který jim bude dále otravovat život.

Vážení kolegové, vezmete si na vlastní svědomí fakt, že budete přes všechna tato varování pro něj hlasovat? Jste připraveni, vy, každý jeden, přijmout za jeho prosazení osobní zodpovědnost? Pokud ano, jakkoliv je to lehkomyslné, máte můj obdiv, protože dopředu, dobrovolně a zbytečně vystavujete budoucí kritice a posměchu pro něco, co je zbytečné a dle mého názoru špatné.

Možná byste kupříkladu měli vědět to, že i právníci doporučili tuto legislativu odmítnout. Podle Petra Mrkývky, který vypracoval k návrhu zákona zpravodajskou zprávu, doporučil Legislativní radě vlády předložený návrh zákona o evidenci tržeb zamítnout. Navrhovaným se tam uvaluje v podstatě všeobecná online povinnost na veškeré podnikatele. Ze zákona a ani z důvodové zprávy není zřejmé, s jakou intenzitou bude správce daně zpracovávat data získaná z informačního systému, zda je vůbec schopen je efektivně zpracovat tak, aby byl naplněn deklarovaný účel úpravy, píše ve svém dokumentu, který je k dispozici na serveru Hlídací pes, pan Mrkývka.

Více informací k tomuto poskytl server České souvislosti, který má k dispozici informace ze zdrojů blízkých Úřadu vlády České republiky. České souvislosti získaly ze zdrojů blízkých Úřadu vlády úplná stanoviska dvou zpravodajců Legislativní rady vlády, kteří návrh posuzovali.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, váš čas vypršel, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, já se znovu přihlásím, protože vás určitě České souvislosti zajímají.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní eviduji faktickou poznámku pana ministra financí Andreje Babiše. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, pane předsedající. To snad byl nejhorší projev, co jsem tady kdy slyšel. To je neuvěřitelné. Velké ryby, pane poslanče Horáčku, to je velká ryba, to je karusel. Včera říkali, že pan Zadeh, kauce 150 milionů. Vždyť jste to četli, ne? (Ukazuje listy papíru směrem k lavicím pravicových poslanců.). Ekoinvest, ti nás okradli o 4,5 miliardy. Karusel, to je on. Tak se podívejte na video. Finanční správa má to video, je tam hezká postavička. Takže děláme proti velkým rybám. Kobru máme, reverse charge a kontrolní hlášení. Takže prosím vás, když vystupujete, tak se to aspoň naučte. A ty vaše zase nesmysly o tom, co moje firmy a Čapí hnízdo, tak já vám to znovu přečtu a příště vám donesu graf.

Moje firmy celkově odvedly do rozpočtu Evropské unie 35,54 mld. za posledních devět let a dostaly 6,19. V Čechách odvedly za posledních devět let 19,663 mld. a dostaly 1,9. To znamená desetinu! Desetinu. A pokud ODS tvrdí, že odvody sociálního pojištění nejsou na důchody a zdravotní není na platy lékařů a sestřiček, tak si to prosím vás nastudujte, protože tady máme zahraniční investory, kteří dostávají desetileté daňové prázdniny, mluvím o dani z příjmu právnických osob, a jediný náš příjem jsou právě ty odvody. Takže pokud vy říkáte, že to tam nepatří, tak já vám říkám, že to tam patří! A moje firmy odvedly desetkrát více do českého rozpočtu, než dostaly. Tak přestaňte lhát, pošlete si auditora, nechť to zkontroluje. A to je pravda. A přestaňte tady do toho plést moji firmu stále. To nemáte jiný program? (Upozornění na čas.) Tady jsou karusely, kontrolní hlášení. (Znovu upozornění na čas.) Doporučuji video Finanční správy. Skvělé video.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já znovu nabádám k pořádku obě strany, abychom se skutečně drželi diskutovaného tématu, kterým je elektronická evidence tržeb. Bohužel neustálé rozbíhání jiným směrem nepřispívá ke kvalitě diskuse.

Eviduji faktickou poznámku, tři faktické poznámky. Pan předseda Faltýnek, pan předseda Stanjura, a další. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké popoledni, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem. (Poznámka z pravé části pléna.) Jaký čas?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Psal jsem si pořadí faktických poznámek, pane předsedo. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se. Takže ještě jednou hezké popoledni. Dovolte mi, vážené kolegyně, kolegové, abych vystoupil s určitým procedurálním návrhem a vrátil tu diskusi vlastně zpátky k tématu, které tady řešíme.

My tady dneska diskutujeme, pokud jsem to dobře počítal, 38. hodinu v rámci prvého, druhého a třetího čtení, k tomuto zákonu. A já se domnívám, že všechny argumenty ať už proti, nebo pro v této debatě, nebo většina z nich zazněla, přestože jsou opakovány stále ze strany předkladatelů stejné argumenty a ze strany odpůrců tytéž. Domnívám se, že těch 38 hodin debaty je dostatečný čas k tomu, abychom si všechny tyto vzájemné názory vydiskutovali. Proto mi dovolte, abych navrhl, abychom procedurálně bez rozpravy hlasovali, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bude o vládním návrhu zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 513, třetí čtení, a o vládním návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb, sněmovní tisk 514, třetí čtení, a o podaných pozměňovacích návrzích k těmto tiskům hlasovat ve středu 10. února 2016 v 11 hodin. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP