(10.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi financí za dodržení času. A než pustím další faktické poznámky pana poslance Kováčika, Laudáta a Kovářové, budu konstatovat došlé omluvy z jednání, abych zklidnil situaci ve sněmovně. Omlouvá se mezi 9.15 a 11.30 paní Kristýna Zelienková a od 10. do 11.30 pan poslanec Petr Kudela.

Nyní k faktické poznámce pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Už vám měřím čas.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, přeji všem hezký den právě při pátku.

Já bych si dovolil ohradit se proti nařčení svého kolegy z klubu předsedy kontrolního výboru Vladimíra Koníčka z buzerace. Vladimír Koníček je známý perfekcionista a puntičkář a já jsem si nevšiml, že by tady řešil nějakou mzdu. On tady řeší možné porušení zákona. Jako předseda kontrolního výboru na to samozřejmě má jako každý z nás právo, on jako předseda kontrolního větší. A jestli něco Vladimíru Koníčkovi nelze vyčítat, je právě to, že by on, zrovna on jako perfekcionista, bezdůvodně cokoliv tady jakoby začínal nebo se snažil s někým dohadovat jenom proto, aby ho natahoval, buzeroval atp.

Prosím prostřednictvím předsedajícího kohokoli, včetně pana ministra Babiše, aby mému kolegovi Vladimíru Koníčkovi takovýmto způsobem nenadával. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu KSČM. Nyní pan poslanec František Laudát, který se přihlásil k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. On mě pan předseda klubu Kováčik vzal trochu vítr z plachet, protože já jsem chtěl zareagovat na totéž. Já znám pana Koníčka řadu let a kolikrát zatápěl bez ohledu na stranické příslušnosti, a byť se v názorech zjevně neshodneme na řadu věcí, tak ve věcné rovině je málo poslanců, kteří se dílčím věcem věnují s takovou precizností. A skutečně toto osočování ze strany ministra financí si nezaslouží. Já si myslím, že věc je jasná. Ať nám Ministerstvo financí dá, a bude to odpovídat pravdě, jaké smlouvy byly podepsány, co je předmětem smluv, kolik stály a kdy byly zadány, já myslím, že je to celkem jednoduché, a ať to dostane kontrolní výbor, ať to dostane rozpočtový výbor jako informaci.

Nicméně tady přesně je potom velký problém, co je pravda a co není pravda. Je mi líto, že KDU-ČSL to nevadí a sama přitom šíří, že ona je tím největším morálním garantem a ochráncem slušnosti a pravdomluvnosti. Sociálním demokratům také to nevadí, a co všechno ještě nebude pravda potom?

A k tomu, že Koníček závidí. Já nezávidím. Já naopak každému přeji bohatství. Rozdíl je v tom, že pan ministr financí díky svému naturelu přeje bohatství pouze sobě, od těch ostatních si ho chce brát. Informace, kolik on zaplatil na daních, jsou sice zajímavé, ale nejsou relevantní, stačí si to dát dohromady s tím, co už si ze státního rozpočtu, z peněz daňových poplatníků na různých dotacích vzal. To znamená minimálně když nic jiného, tak nula od nuly pojde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce a ještě paní poslankyně Kovářová s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Já bych ráda zareagovala na pana ministra, na jeho řeč, kde nás upozornil, abychom si zjišťovali informace. To jsem se snažila.

Pane ministře, jestlipak víte, co je toto? To je zpráva BDO, která byla zveřejněna, kterou si nechalo udělat Ministerstvo financí. Takže jsem se pokusila zjistit informace. Zde se uvádí, že na provoz, tedy původně je tam špatný součet dokonce, tak roční provoz bude stát po mém lepším součtu 396 milionů, vy jste říkal 170 milionů, a EET systém 170 milionů. Tak bych se jenom chtěla zeptat, jak to vlastně je s těmi informacemi, kde si je mám tedy získat a kde mám získat správné informace. Také očekávaný přínos je zde vyhodnocen na 10 až 15 miliard. Vy říkáte 18. Takže jenom kde je možné si tyto informace ověřit.

Ptal jste se, co od vás chceme. Chceme od vás věcné, pravdivé a objektivní informace, a místo toho, a o to jsem vás už prosila, zase najíždíte na vlnu té politické agitky. Takže já osobně, a myslím, že hovořím za všechny kolegy, chceme objektivní, pravdivé informace, popřípadě odkazy, kde ty informace pravdivé máme hledat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Kovářové za dodržení času k faktické poznámce a nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Františka Váchy. Tím bychom se mohli dostat už dál k debatě, na kterou je připraven pan poslanec Jan Zahradník, poté pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat možná vás nebo někoho z předsednictva. Já jsem zaznamenal v médiích, že se předsednictvo usneslo na tom, že pokud bude debata ve Sněmovně vulgární, tak zakročí a přeruší schůzí. Já si myslím, že ty výroky od pana ministra Babiše směrem k panu Koníčkovi o buzeraci se tady už blížily. Já bych chtěl poprosit, abyste při vystoupení pana ministra financí dávali větší pozor na to, co říká, a případně přerušili schůzi. Děkuji. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, budu si na to dávat pozor. Možná že jsme příliš okoralí některými výroky. Nyní pan poslanec Zahradník, připraví se pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, já jsem dlouholetý komunální a regionální politik. Ať už jsem fungoval jako koaliční zastupitel, nebo opoziční, vždycky jsem považoval instituci kontrolního výboru za velmi významnou, za subjekt, kolem kterého je třeba chodit velmi opatrně, protože do jisté míry má možnosti a kapacitu, před kterou je třeba mít se na pozoru. A tak je to správné. A vždycky jsme svěřovali funkci předsedy kontrolního výboru opoziční straně, jako je to tady u nás, a já musím říci, že pan předseda Koníček, jakkoli je tedy z KSČM, tak mne svými argumenty a s jasností a přehlednosti a logickou uspořádaností svých argumentů velmi pozitivně oslovil. Musím říct, že se trochu divím panu ministrovi, že se tak dramaticky, až skoro neslušně, řekl bych, na něj obořil. Tady by si nikdo neměl takhle zahrávat s kontrolním výborem. To by se mu nemuselo vyplatit. Ale i když zrovna v této souvislosti se zákonem o elektronické evidenci tržeb by možná bylo dobře, kdyby skutečně celý ten materiál, celá ta myšlenka, na které stojí, celá ta ideová základna byla podrobena důkladné revizi. Pan kolega Koníček se snaží o tu revizi na základě toho, že kontroluje ty jednotlivé dílčí položky, jednotlivé dílčí materiály, doklady, dokumenty, které provázejí tvorbu tohoto zákona. Já mám obavu, že na tom ministerstvu úplně není nejlepší pořádek. Tam bych docela doporučil, aby se tím kontrolní výbor zabýval velmi bedlivě, abychom se to, co se tam děje, dozvěděli jeho prostřednictvím i my zde ve Sněmovně.

Já jsem mluvil o tom, že celá ta myšlenka je založena na nějaké takové ideové podstatě, takovém fundamentu. A ta ideová podstata podle mě se dá shrnout, dovolím si dokonce citovat jeden dopis, který jsem dostal od nějaké paní, která se tedy podepsala jako věrná posluchačka Radiožurnálu, což já jsem tedy taky, i když, nevím proč, ale máme opravdu odlišné názory, ale to, co ona píše, to je třeba přečíst: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP